3.505
62

SP-Tweede Kamerlid

Sadet Karabulut (1975) is Tweede Kamerlid voor de SP sinds 2006. Zij is woordvoerder armoedebeleid, integratie en emancipatie. Karabulut is bestuurskundige, voorheen was zij coördinator drugsbeleid in Amsterdam Zuidoost en beleidsmedewerker voortgezet speciaal onderwijs. Ook is ze oud-bestuurslid van de Turkse zelforganisatie DIDF.

De alledaagse ellende van de Israëlische bezetting

De oplossing ligt in het simpelweg naleven van internationaal recht. Stop de bezetting, hef de blokkade in Gaza op.

foto: Sadet Karabulut / Facebook

In Israël en de bezette Palestijnse gebieden staat macht boven recht. Israël is als bezetter oppermachtig en doet Palestijnen in de bezette gebieden groot onrecht aan. Hoe kolonisatie en annexatie eruit zien heb ik van zeer dichtbij gezien in Jeruzalem en op de Westelijke Jordaanoever. Buurten waar Palestijnen wonen zijn geblokkeerd met vaak maar één uitgang via een militair checkpoint, waardoor ouders en kinderen twee uur van tevoren moeten vertrekken om hun kind op tijd naar school te kunnen brengen.

Hoewel ook Palestijnen in Jeruzalem belasting betalen, zijn de publieke voorzieningen voor hen zeer schaars. Tienduizenden Palestijnen wonen in door de internationale gemeenschap gefinancierde permanente vluchtelingenkampen. Waar ze hutje mutje wonen en moeten toezien hoe nederzettingen met zeer verzorgde woningen op hun grond worden gehuisvest.

In de hele stad worden muren gebouwd die Palestijnse families en buurten van elkaar scheiden. Tegen alle, mede door Israël ondertekende afspraken in. Voor de Oslo-akkoorden in 1993 woonden er 180.000 kolonisten in de bezette gebieden. Inmiddels is dit aantal kolonisten uitgegroeid naar 600.000.

Gisteren sprak ik via Skype met jongeren uit Gaza. Zij wonen in een openluchtgevangenis, zonder enig recht, laat staan rechtvaardigheid. Zij willen werken, ondernemen en reizen. Vrij zijn zoals jongeren in de rest van de wereld. Maar kunnen niet. Mogen niet. ‘Movement is allowed for every human being, so why not here’, zegt Hla. Inderdaad, waarom worden Gazanen collectief gestraft door een blokkade van Israël?

Met een tekort aan alles voltrekt zich inmiddels een grote humanitaire ramp in Gaza. Als Bissam haar verhaal vertelt, waarin keer op keer haar dromen worden vernietigd door oorlog en blokkade houden veel mensen die meedoen aan de Skype call het niet meer droog. Zij vertelt over haar periodes van depressiviteit en herstel. Door afwijzing, uitzichtloosheid en vrienden die zij in de loop der jaren heeft verloren. De blokkade ontneemt deze jongeren het recht op leven. Wie wil dat zij hun leven terugkrijgen moet een onmiddellijke opheffing van de blokkade eisen!

Dat de twee-statenoplossing door annexatie en illegale nederzettingen onmogelijk wordt gemaakt, werd ook zichtbaar in de bedoeïenendorpen in Khan al Ahmar. De bewoners dreigen gedwongen verplaatst te worden en het dorpje, mèt school, hangt sloop boven het hoofd.

Eid Khamisjahaun, dorpshoofd, vertelt mij welke impact dit heeft op hun dagelijks leven. Militairen die binnendringen, bulldozers naast je woningen en bewoners die vastzitten vanwege legitiem verzet tegen gedwongen verplaatsing en sloop van hun thuis. En al pratende met het dorpshoofd zie ik op de berg wederom een illegale nederzetting. Waar ook een aantal Knesset-leden zouden wonen. Dankzij enorme internationale steun en verzet vanuit de gemeenschap is de regering nog niet tot sloop kunnen overgaan maar het is evident dat ze dit stuk land willen afpakken om hun plannen voor een groot Jeruzalem te kunnen voltooien.

Hoe kinderrechten systematisch geschonden worden door een systeem van militaire rechtbanken heb ik gisteren op Facebook beschreven. In Hebron sprak ik met jongeren die zich verenigd hebben in een jeugdraad om schendingen van kinderrechten te registreren. Zij worden hiervoor getraind door lokale organisaties van Defence for Children. De meiden vertellen hoe met enige regelmaat militairen scholen binnendringen en er zelfs traangas wordt gebruikt. Hoe jongeren midden in de nacht van hun bed worden gelicht en gearresteerd met een enorm machtsvertoon. Met alle psychische gevolgen voor de families en kinderen van dien.

Ondanks dit alles zijn deze jongeren bezig hun gemeenschappen op te bouwen. Met alle onmogelijkheden proberen zij tóch hun toekomst in eigen handen te nemen.

Het mag duidelijk zijn. De kern van de hierboven beschreven problemen is de bezetting. De oplossing ligt in het simpelweg naleven van internationaal recht. Stop de bezetting, hef de blokkade in Gaza op. As simple as that. Alleen dan komt recht en rechtvaardigheid boven macht en onderdrukking te staan.

Geef een reactie

Laatste reacties (62)