12.564
354

Geboren 1969, Rotterdam. Vertaler. Woonachtig in het zuiden van Italië.

De angst regeert

'Welkom in het land waar de burgers doortrokken zijn van angst voor een afschuwelijke aanslag die maar niet wil komen'

Rotterdam, 2015. Twee uur lang is een zwaarbewapend arrestatieteam bezig geweest om één zwartrijder uit het toilet van de Thalys te halen. De trein en het station zijn in die tijd ontruimd. Er was geen bewijs dat de man gewapend was. Hij was haastig op de trein gesprongen en verschanste zich onmiddellijk in het toilet – een zwartrijderstruc die al bekend is sinds de eerste treinen met toiletten werden uitgerust.

Welkom in het land waar de burgers doortrokken zijn van angst voor een afschuwelijke aanslag die maar niet wil komen, en waar de autoriteiten zo mogelijk nog banger zijn dan de burger. En dat is het meest verontrustende aan deze hele toestand. De overheid stelt de burger niet gerust, maar maakt hem nog banger.

Al meer dan tien jaar schreeuwt een politicus over het gevaar van de islam. Het begon zo aardig met een waarschuwing voor de fundamentalistische islam, maar het is uitgegroeid tot een niet aflatende stroom leugens, overdrijvingen en aanspraken op de allerlaagste instincten. Straatterreur van testosteronbommen die ons land overnemen. En de overheid geeft hem, dankzij een actie zoals vanmorgen op Rotterdam CS, gelijk.

De boodschap van vanochtend is niet dat de overheid waakzaam is. De boodschap is dat de overheid bang is van één lichtgetint ventje in een treintoilet. Een grotere overwinning voor Geert Wilders is nauwelijks denkbaar. De voortdurende propaganda heeft vanuit de oppositiebankjes zijn weg gevonden naar de uitvoerende macht, naar de lagere beleidsbepalers, over de hoofden van de regering heen. De regering die de moeite niet neemt om alle gevaarlijke onzin die hij verkoopt, te weerleggen.

De laatste aanslag op een trein in Nederland was in Drenthe, in 1977. De laatste, enige islamitische aanslag in Nederland was in 2004. Er is sindsdien niets gebeurd in ons land, nul, niks, nada. Niets anders dan een elf jaar durend crescendo van angstaanjagende voorspellingen die geen van alle zijn uitgekomen. We zijn niet overspoeld, we worden niet geïslamiseerd, er is geen islamitische geboortegolf, er bestaat geen monolithisch islamitisch blok, we hebben geen no-go areas, er is geen aanslag gepleegd, “onze” vrouwen worden niet bij bosjes verkracht, er is geen sharia ingevoerd, er waart geen golf van criminaliteit over ons land, autochtonen zijn nog steeds enorm in de meerderheid en van terugkerende of met de vluchtelingenstroom meekomende ISIS-strijders is vooralsnog niets gebleken.

Ik verwacht van de overheid een veiligheidsbeleid dat is gebaseerd op bovenstaande feiten. Een beleid dat gekenmerkt wordt door durf en nuchterheid. Ik verwacht dat lieden die zich door irrationele angsten laten leiden, geen leidende functies krijgen binnen het veiligheidsapparaat.

En ik eis dat de democratische partijen er alles aan gaan doen om de weerzinwekkende golf van irrationele haat die de PVV dagelijks over het volk uitkotst, te bestrijden.

cc-beeld: Frans Berkelaar

Geef een reactie

Laatste reacties (354)