2.888
4

Literatuurwetenschapper, onderzoeker

August Hans den Boef is literatuurwetenschapper en onderzoeker. Hij werkte tot 2011 aan de Hogeschool van Amsterdam. Hij is schrijver van onder andere Nederland seculier!, 'God als hype' en [Haat] als deugd.

De Boer heeft zijn langste tijd gehad

Werkgeversvoorzitter liegt bij poging tot blaming the victims!

Wat zullen vakbonden en linkse partijen blij zijn met het interview dat Frènk van der Linden en Pieter Webeling op 24 juni in de Volkskrant hadden met Hans de Boer, voorzitter van het VNO-NCW en invloedrijk CDA-lid.

Seminārs par aktualitātēm eirozonas ekonomikā NīderlandēAnders dan zijn voorganger Bernard Wientjes, een pseudo-polderaar, is de man een warhoofd, zelfingenomen, dom, ijdel en hij is ook ‘gedraaid’ over het– zoals Thomas von der Dunk dat heeft gemunt – bonaneren van topmanagers. Dit laatste, toen De Boer van MKB-voorzitter promoveerde tot die van ’s lands invloedrijkste lobbyclub. Voorts begrijpt hij niets van Marx en denkt hij dat de Vrijzinnig Protestantse Radio Omroep nog steeds bestaat. Die bestaat echter al niet meer sinds 1968. VPRO werd toen een merknaam, vijf jaar voordat De Boer naar eigen zeggen lid van de omroep werd. 

Overigens zijn de ideeën van De Boer niet bijzonder. Natuurlijk houdt hij niet van vaste banen en moeten belasting en bijstand omlaag. Het tegen elkaar uitspelen van jongere en oudere werknemers is een aloude tactiek van het VNO-NCW. Dat we tegenover regimes, als het Russische en het Chinese, handelsbelangen moeten laten prevaleren, heet sinds enige tijd ook de Halbe Zijlstra-doctrine in ons kabinet, die wordt gedeeld door niemand minder dan ons staatshoofd.

Maar bijzonder is wel de woordkeuze van De Boer. Na een klacht dat slechts een vijfde van alle Somaliërs werk hebben, die tien jaar of langer in ons land wonen, gebruikt hij de term ‘labbekakken’ over uitkeringsgerechtigden. Hij beseft wel degelijk dat hij zich hier op glad ijs beweegt, want spreekt onmiddellijk daarna met ‘groot respect’ over ‘alle Oost-Europeanen die hier werk opknappen dat de Nederlanders zelf niet willen doen.’ 

De mythe van het werk waarvoor ‘de Nederlanders’ zich te goed voelen, heeft overigens ook al een lange baard. Dat volgens De Boer ook hoger opgeleiden gedwongen moeten worden om asperges te steken, is een echo van wat zijn partijgenoot Piet Hein Donner als minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid jaren geleden al opperde. Maar discriminatie van allochtonen, dat gaat inderdaad voor het VNO-NCW een stap te ver.

Daarom verbaasde mij de reacties op zijn sweeping statements. Beledigen van bijstandsgerechtigden, daaraan zou hij zich hebben bezondigd. Gebrek aan respect.

Meteen bood hij zijn verontschuldigingen aan. Voor de commotie over zijn woordkeuze. Niet over de achterliggende foute redenering. 

Want wat De Boer doet is niets minder dan blaming the victim. De slachtoffers nota bene van het eigen VNO-NCW-beleid dat de kabinetten-Rutte I & II zo braaf hebben uitgevoerd. En De Boer liegt in dit dossier welbewust, wat niet alleen de fact-checker constateert, maar ook de gewone lezer van het interview zelf. Het liegen leid ik af uit het negeren van officiële gegevens over werkgelegenheid. De Boer beschikt in Utrecht over een flinke staf die niet alleen de statistieken over werkgelegenheid volgt, maar ook alle sociaal-ecomomische onderzoeken daarover.

Op dit moment blijft de groei van de werkgelegenheid volgens het CBS achter bij die van de economie. Voor elke vacature dienen zich vijf werklozen aan. Wetenschappelijke onderzoeken geven aan dat De Boers werkgevers geen werknemers van boven de vijftig willen aannemen, eigenlijk ook liever niet van boven de veertig. Zelfs als die genoegen willen nemen met een lager inkomen. Over de haat tegenover een vast dienstverband had ik het al. 

In het interview geeft De Boer het gebrek aan economische groei als oorzaak van het feit dat zijn werkgevers geen invalide werknemers kunnen aannemen. Daaraan had zijn VNO-NCW zich immers gecommitteerd met Rutte II. Maar volgens deze redenering vinden ook zijn labbekakken geen baan. En kunnen zijn hardwerkende zzp’ers geen hypotheek van de bank krijgen. 

Jammer daarom voor de bonden, dat de ijdeltuit De Boer voor het eind van dit jaar sneuvelt en ook nooit reïncarneert als Minister voor Economische zaken van het CDA.

Zelfs het VNO-NCW en het CDA kennen hun grenzen.

cc-foto: Latvian Foreign Ministry


Laatste publicatie van August Hans den Boef

  • Onbegonnen werk

    De ontvangst van het oeuvre van F. Harmsen van Beek, een casestudy (met Joost Kircz)

    2015


Geef een reactie

Laatste reacties (4)