Laatste update 12:18
3.208
26

PvdA-leider

Lilianne Ploumen (1962, Maastricht) is leider van de PvdA. Daarvoor was ze onder meer minister voor Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Handel en voorzitter van de PvdA. Daarnaast is ze lid van de Raad van Toezicht Stop Aids Now en de Raad van Advies Samenwerkende Hulporganisaties.
Ploumen studeerde maatschappijgeschiedenis aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en werkte onder andere voor Cordaid, Mama Cash en Foster Parents Plan.

De corona-epidemie is geen excuus om de rechten van vrouwen te beknotten

De corona-pandemie maakt dat onze wereld er vandaag de dag totaal anders uitziet dan een aantal weken geleden. We zijn in gevecht met het virus, het aantal lockdowns en restrictieve maatregelen neemt toe

In een poging het virus in te dammen, wordt in sommige landen hiermee ook de toegang tot goede abortuszorg ingeperkt. Dat mag niet gebeuren. Ook in tijden van crisis hebben vrouwen het recht om zelf te bepalen of, met wie en wanneer zij kinderen krijgen.

Het recht op abortus staat in veel landen al langer onder druk. Maar de corona-pandemie maakt het voor veel vrouwen nog moeilijker om toegang te krijgen tot goede reproductieve zorg. In veel landen maakt een lockdown het fysiek onmogelijk om een arts te bezoeken. Ziekenhuizen en klinieken zijn gesloten. In andere landen is abortuszorg uitgeroepen tot niet-essentiële zorg, en is het uitvoeren van abortussen niet toegestaan. Door de gesloten grenzen kunnen vrouwen die door strenge wetgeving in hun eigen land afhankelijk zijn van abortuszorg over de grens, niet meer naar een kliniek in het buitenland reizen. Hun laatste redmiddel is onbereikbaar  geworden.

cc-foto: New Voices

Een aantal regeringen maken misbruik van deze crisis om de rechten van vrouwen en meisjes in te perken. Zo zijn in de Verenigde Staten in verschillende staten de mogelijkheden voor een abortus nog verder ingeperkt of helemaal stop gezet. In Polen wordt de huidige gezondheidscrisis misbruikt om een stemming te organiseren over een aanscherping van de toch al hele strenge abortuswetgeving in het land. Door de huidige restricties is het voor vrouwen niet mogelijk om de straat op te gaan en tegen de strenge wetgeving te demonstreren. Parlementariërs uit veel landen hebben net als ik een petitie hiertegen getekend, gericht aan de Poolse regering.

In Nederland is de abortushulpverlening in de klinieken helaas niet meer voor alle vrouwen die hulp nodig hebben, bereikbaar. Daarom heb ik minister de Jonge gevraagd om het net als in het VK mogelijk te maken dat vrouwen de pillen voor een medische abortus tot 10 weken thuis kunnen innemen.

Want juist in crisistijd is goede abortushulpverlening en reproductieve zorg van groot belang. Het Guttmacher Institute verwacht dat het aantal ongeplande zwangerschappen naar aanleiding van zelfisolatie en lockdowns zal toenemen. Omdat de toegang tot anticonceptiemiddelen zal afnemen. En ook omdat er meer gevallen van huiselijk geweld en verkrachting zullen zijn. De economische malaise door deze crisis zal vrouwen die ongewenst zwanger zijn voor moeilijke keuzes stellen.

Daarom roep ik op: laat vrouwen niet alleen en garandeer ook in deze onzekere tijd goede en snelle abortushulpverlening en-zorg. Bied laagdrempelige toegang tot telefonische hulpverlening, houd klinieken open en maak medicamenteuze abortus toegankelijk. De corona pandemie heeft impact op alle aspecten van ons leven. Laat deze pandemie niet ook de fundamentele rechten en autonomie van vrouwen wereldwijd aantasten.

Eerder verschenen op pvda.nl

Geef een reactie

Laatste reacties (26)