Laatste update 18:56
6.603
69

Maatschappelijk werker

Tom Ribbens (1963) is afgestudeerd maatschappelijk werker (1992) en heeft daarna zijn weg gevonden in het werken met uitkeringsgerechtigden in Tilburg. Eerst met stichting Met hart en ziel die samen met uitkeringsgerechtigden verschillende projecten ontwikkelden en later met WerkWaardig die de afgelopen 10 jaar meer dan 200 mensen heeft begeleid die op zoek waren naar werk.
Tom Ribbens heeft samen met zijn vrouw Gebi Rodenburg een eigen praktijk Mens&Groei, waarbij mensen met een psychologische beperking individueel en in groep worden begeleid. www.mensengroei.nl

De coronapas, vloek of zegen?

Waarom vinden we met een meerderheid dat we met de invoering van de coronapas, zeker als de 2G-variant straks wordt ingevoerd, dat 1e artikel van onze Grondwet zomaar opzij kunnen schuiven?

cc-foto: Ivan Radic

Met de eventuele invoering van de 2G-variant van de coronapas wordt de ingezette, eenzijdige manier van de regering om het coronavirus te verwerken verder op scherp gezet en als gevolg hiervan neemt de polarisatie toe. Het beeld dat maandenlang door de regering en media is neergezet, namelijk dat de enige oplossing voor de coronacrisis het vaccineren is en dat ongevaccineerden asociaal en onverantwoordelijk, in feite misdadig, zijn, is dan volledig gematerialiseerd. Dit mantra is dan werkelijkheid geworden, door de ongevaccineerden voor een groot deel uit de openbare ruimte, maar wellicht ook hun werk te verbannen.

Allereerst maar eens de positieve werking van de coronapas, in ieder geval op papier. Het maakt duidelijk dat vaccineren op korte termijn ervoor zorgt dat er minder mensen in het ziekenhuis en op de ic belanden. Bovendien maakt het daardoor mogelijk dat de economie voor een groot deel weer open kan. Dat is waar, maar een veel genuanceerdere en weerbarstigere werkelijkheid kondigt zich al aan.

Laten we deze genuanceerde en complexe werkelijkheid schetsen aan de hand van een aantal vragen. Is de regering primair wel bezig met gezondheid als doel van het vaccineren en de coronapas? Want als men als doel gezondheid heeft, waarom dan enkel inzetten op het vaccineren en niet veel meer werk maken van preventie, zorgen voor je eigen gezondheid, ventilatie in ruimtes op het werk, horeca, winkels, behandeling van mensen die ziek zijn en het opschalen van de ziekenhuiszorg en de IC-capaciteit? Waarom wedden op dat ene paard, wanneer nu al snel blijkt dat de nu gebruikte mrna-vaccins minder effectief zijn dan men dacht en men gisteren eigenlijk al had moeten beginnen met de 3e prik?

Hoever gaat men hierin, een 4e, een 5e prik, notabene van een vaccin waarin we nu in de experimentfase zitten en de bijwerkingen op zijn zachtst gezegd onduidelijk zijn en we dus ook totaal niet weten wat een 1e, 2e of 3e booster doet? Waarom heeft de regering geen contract getekend met de vaccins die op de oude manier zijn ontwikkeld en die wellicht minder bijwerkingen hebben en daardoor een grote groep ongevaccineerden wel over de streep zouden kunnen trekken? Waarom de hetze tegen ongevaccineerden zo opvoeren, terwijl blijkt dat juist ongevaccineerden die besmet raken beter en langer beschermd zijn tegen het virus dan de gevaccineerden? Niet voor niets verlengt men de status in de coronapas van mensen die het virus hebben doorgemaakt van een half naar een heel jaar, terwijl de houdbaarheidsdatum van het vaccin, afhankelijk van de leverancier, een stuk korter is.

Als we het werkelijk samen doen, betekent dat gevaccineerden en ongevaccineerden samen. Probeert de regering niet het zoeklicht te verplaatsen door de ongevaccineerden de schuld te geven van de huidige situatie, in plaats van de verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen wanbeleid? Namelijk het tot twee keer toe de maatregelen veel te snel loslaten, het weigeren meer budget te verstrekken aan de zorg en het tekort daar op te lossen?

Waarom bovendien de polarisatie zo verscherpen, als je weet dat deze splitsing in de samenleving zich in een later stadium niet zo makkelijk herstelt? Je verliest het al wankele vertrouwen van veel mensen in de politiek, maar ook ten opzichte van elkaar, zeker als je burgers elkaar laat controleren. Is het bewaren van eenheid in de samenleving, niet een van de dingen die je juist nu mag verwachten van een regering? Dat je juist tegenstellingen verbindt, in plaats van verscherpt?

Daar waar de coronapas in eerste instantie was bedoeld om de ziekenhuiszorg te ontlasten en de economie weer open te gooien, wordt hij nu in hoge mate gebruikt om ongevaccineerden te dwingen zich te laten vaccineren. Waarom worden ongevaccineerden geweerd uit ruimtes waar bijna geen besmettingen plaatsvinden, zoals musea, restaurants, terrassen en straks winkels? Terwijl tegelijkertijd gevaccineerden, die wel degelijk en in toenemende mate besmet kunnen raken en de ziekte doorgeven, gewoon gezellig samen komen in cafés, evenementen, parties etc. terwijl hun vinkje op groen blijft staan? Waarom wordt er eventueel straks een 2G-variant van de coronapas ingevoerd, terwijl testen juist de enige manier is om zeker te weten dat iemand niet besmettelijk is en het juist slimmer zou zijn iedereen te laten testen, zowel gevaccineerden als ongevaccineerden?

Het zijn vragen, waar we het antwoord misschien niet op weten, maar die wel te denken geven. We moeten volgens mij sowieso als individu blijven nadenken in deze tijd, die wel eens dusdanig belangrijk zou kunnen zijn, dat er nu beslissingen worden genomen, die de rest van ons leven zouden kunnen bepalen. Als we zelf maar blijven nadenken, als we zelf maar de verantwoordelijkheid blijven nemen voor ons lichaam en onze gezondheid, als we zelf maar trouw blijven aan het 1e artikel van onze Grondwet. “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

Waarom vinden we met een meerderheid dat we met de invoering van de coronapas, zeker als de 2G-variant straks wordt ingevoerd, dat 1e artikel van onze Grondwet zomaar opzij kunnen schuiven? Uit angst? Uit de enorme en onbewuste angst voor ziekte en dood, die wordt geraakt door dit virus en door de beelden die begin 2020 in onze media verschenen? Waarom zoveel macht aan een regering geven, die de laatste 10 jaar juist heeft laten zien voor veel burgers onbetrouwbaar te zijn en hen in de steek te hebben gelaten, zie alle problemen rond het UWV, zie de Toeslagenaffaire, zie de gaswinning in Groningen en de gevolgen daarvan? Waarom pikt de meerderheid zo makkelijk dit beleid, waarvan duidelijk is dat het op vele gebieden destructiever is dan het coronavirus zelf?

Als we in angst en trauma worden geraakt, is een van de reacties die van een shutdown, het loslaten van eigen denken en verantwoordelijkheid en deze volledig in handen leggen van de autoriteit. Een collectieve reflex van de reddersdriehoek, van het virus is de vijand, ik als mens ben slachtoffer, de overheid en de medische wetenschap is de redder. Een soort van dierlijke overlevingsdrang, waarbij de eigen individualiteit wordt losgelaten.

Onze collectieve shutdown geeft de regering een ongekende macht in handen, waarvan het maar de vraag is of ze deze ooit gaat loslaten en teruggeven aan zijn burgers. Geven we de regering met de coronapas niet een controlemiddel in handen, waarmee in een later stadium ook andere functies kunnen worden toegevoegd? Wordt met de coronapas niet een definitieve scheiding veroorzaakt tussen verschillende bevolkingsgroepen? Moeten we als individu niet juist nu opstaan en protesteren tegen de coronapas als middel om burgers te manipuleren en controleren? Een sticker plakken op je raam. Vaccinatie JA, Coronapas NEE. Vaccinatie NEE, Coronapas NEE. Het is een manier om de regie weer in eigen handen te nemen, zodat we weer een overheid krijgen die zijn burgers dient in plaats van dat we nu een speelbal zijn van een niet te volgen coronabeleid.

Geef een reactie

Laatste reacties (69)