4.963
65

Activist

Activist. Schreef tot nu toe pittige artikelen over wapenhandel, onduurzame voedsel en kleding, tax injustice, racisme en het disfunctioneren van het maatschappelijk middenveld. Tot juli 2011 directeur van Fairfood International (www.fairfood.org). Frank was tevens tot juli 2011 bestuurslid van de brancheorganisatie voor ontwikkelingsorganisaties Partos (www.partos.nl). Voor Fairfood was Frank werkzaam voor Amnesty International en Fairtrade Original. Hij komt uit het bedrijfsleven waar hij jarenlang werkzaam was als management consultant.

De creatie van de lone wolves

Het is een logisch gevolg van het perverse integrale beleid van onze overheid

Dat IS een creatie is van de Mossad en de CIA is een wijdverbreid idee, maar is totale onzin. Althans, in die zin dat Israël en de VS een vooropgezet plan zouden hebben ontwikkeld om IS te installeren om daarmee tweespalt te zaaien in de Islamitische wereld, om zodoende de machtspositie van Israel en de VS te vergroten. Niet dat ik denk dat ze moreel gezien zoiets niet zouden willen doen, of althans elementen binnen de Israëlische en Amerikaanse overheid, maar het is domweg té complex.

Dat 9/11 door de Amerikanen zélf zou zijn uitgevoerd, waar ik ook niet in geloof, is dan al een stuk aannemelijker, omdat die actie dan relatief kort zou zijn geweest, en niet zoals binnen de theorie over IS als creatie van de Mossad en de CIA, zich over jaren zou uitstrekken. De berichten die ik continu toegestuurd krijg bewijzen eveneens op geen enkele manier dat er wel zo’n vooropgezet plan wordt uitgevoerd.

Oorzaak en gevolg
Vanuit een ander perspectief is echter wel degelijk te verdedigen dat IS een creatie is van de VS. De roekeloze invasie van Irak, hoe walgelijk het regime van Saddam Hoessein ook was, en vooral het totale gebrek aan visie over hoe het met Irak verder zou moeten gaan na de invasie, heeft de voedingsbodem gecreëerd voor de chaos in met name dit deel van het Midden Oosten. Duizenden Irakese militairen werden ontslagen met geen enkel perspectief op een toekomst. Tja, niet zeuren dan als die militairen ergens een nieuw thuis vinden en hun frustraties gaan botvieren. Daar hoef je geen psychologie voor gestudeerd te hebben om dat te begrijpen. Het is werkelijk totaal onbegrijpelijk dat er in het Westen zo weinig zelfreflectie is op haar eigen rol in het Midden Oosten, en dat het Westen voorts maar door gaat met visieloos dom bombarderen.

Net als de Islamitische Staat, is ook de Islamitische Republiek van Iran niet uit de lucht komen vallen. Toen de toenmalige socialistische premier Mossadegh in 1953 de Westerse oliemaatschappijen wilde nationaliseren, besloten Groot Britannië en de VS daar een stokje voor te steken. De CIA orchestreerde een staatsgreep, en bracht Iran weer in het westerse gareel. Een daad die de CIA in augustus 2013 ruiterlijk heeft toegegeven. Niks conspiracy theorie. Gewoon feiten. De daad van de CIA leidde vervolgens weer tot de revolutie van 1979. Ondanks dat ik niets geloof van de conspiracy theorie dat IS een creatie is van Israel en de VS, zijn sommige conspiracy theorieën dus wel degelijk waar, en ze moeten daarom ook altijd grondig onderzocht worden. De Westerse pers laat wat dat betreft inmiddels grote steken vallen, en gaat veel te veel mee in de retoriek en propaganda van Westerse overheden.

Zowel IS als Iran kunnen vanuit een breder historisch perspectief gezien worden als creaties van het Westen. Maar het westen geeft er de voorkeur aan slechts te focussen op een aantal events, waarmee ze haar acties rechtvaardigt. En zoals gezegd, doet de pers daar grotendeels gewoon aan mee.

De rellen in Den Haag
De westerse propaganda strekt zich zeer zeker niet alleen maar uit over het buitenland. Ook bij de rellen in Den Haag, zien we dezelfde werkwijze van de overheid en dezelfde lakse houding van de media. Achterlijke gladiolen noemde Rutte de ‘relschoppers’, en die moesten keihard worden aangepakt. Volgens diverse advocaten is de overheid daar inmiddels voortvarend mee bezig. Het OM heeft grote capaciteit vrijgemaakt om activisten, relschoppers in de woorden van het OM, aan te pakken. Het signaal dat wordt gegeven aan de activisten is glashelder. Oppositie en verzet worden niet geduld.

Net als bij de berichtgeving over IS en Iran, wordt het perspectief versmald, en worden de events die de overheid goed uitkomen (het rellen en plunderen) er uitgelicht, om zodoende haar handelen te rechtvaardigen. Binnen het bredere perspectief is het verzet van activisten niet meer dan logisch en dat geldt eveneens voor de rellen.

Problemen structureel genegeerd
Structureel en jarenlang worden de grote problemen in Nederland genegeerd en gebagatelliseerd. De grote steden verworden tot steden met witte en ‘zwarte’ wijken, waarbij de werkloosheid in de ‘zwarte’ wijken vele malen hoger is. Niet onbegrijpelijk dat er in de ‘zwarte’ wijken meer dingen fout gaan, die vervolgens door onder andere Paul van Musscher politiechef Haaglanden toegeschreven worden aan het DNA van deze mensen. Een ongekend staaltje onvervalst racisme, maar Nederland zwijgt. Vrijheid van meningsuiting weet u wel?

Vervolgens komen mensen in opstand. Er volgt een demonstratie waarbij Paul van Musscher door onder andere Thomas van Beersum voor racist wordt uitgemaakt (duh). Vrijheid van meningsuiting weet u wel? Maar Paul is geraakt, en doet aangifte. En jawel, het OM gaat over tot vervolging van Thomas van Beersum. We zijn allemaal Charlie, maar alleen als het ons goed uit komt. Ondertussen gaat de politie gewoon door met etnisch profileren en zet burgemeester Van der Laan in Amsterdam er nog een tandje bij, door een militaire eenheid die in Afghanistan het leger hielp de wijk Bos en Lommer en Amsterdam Noord etnisch in kaart te laten brengen. Dan valt er de zoveelste dode door een overreactie van de politie. Vervolgens brengt het OM na de dood van Mitch Henriquez de zoveelste foute verklaring uit, en vervolgens slaat de vlam in de pan. Ik snap er ook niks van.

Frustratie
Nu de overheid heeft besloten om de activisten keihard aan te pakken, snel te berechten en hoge straffen te eisen, terwijl de rechtszaak tegen Wilders maar duurt en duurt, en GeenStijl geen strobreed in de weg wordt gelegd, sterker nog, waarmee de politie inmiddels openlijk aanpapt, is het wachten op de lone wolves. Activisten passen nu wel op, maar vele andere mensen, minder ingevoerd in movements, en minder in de gaten gehouden door de overheid, barsten uit elkaar van frustratie door de ongekend grote hypocrisie die in Nederland heerst. Die frustratie gaat niet weg door de problemen niet op te lossen, en het verzet in de kiem te smoren.

Integendeel. Niet dat ik vrolijk zal worden van aanslagen door lone wolves, schrijf ik maar even op om de perverse Frank-watchers voor te zijn, die mij graag zullen willen framen als supporter van lone wolves. De voorspelling van de komst van lone wolves is gewoon de uitkomst van een koude analyse van een reeks van handelingen en vooral ook niet-handelingen van de overheid, en het plaatsen van deze gebeurtenissen in een groter perspectief. Ik zal niet blij zijn als lone wolves aanslagen plegen in Nederland, maar het is een logisch gevolg van het perverse integrale beleid van onze overheid. Vanuit dat perspectief zijn aanslagen door lone wolves volledig te begrijpen.

Geef een reactie

Laatste reacties (65)