810
34

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

De crisis van de borreltafel en de crisis van de politiek

Over het belabberde businessmodel van de BV Nederland

De Nederlandse borreltafels raken in crisis: het gebruik van sterke drank is sinds de laatste accijnsverhoging met tien procent gedaald. Van de verhoopte extra belastinginkomsten was daardoor geen sprake, integendeel, die zijn gedaald. Zo heeft de regering zélf een bijdrage geleverd aan de toename van het financieringstekort.

Dat van die borrel is niet het éérste voorbeeld. Wij hebben inmiddels op een breed front gezien waar lastenverhogingen op uitdraaien. De getroffenen zetten de tering sterk naar de nering. Dat leidt tot minder in plaats van meer belastinginkomsten. Gevolg: het financieringstekort stijgt.

Snijden
Veel mensen denken dat het allemaal goed komt, als de overheid “bereid was in haar eigen vlees te snijden” maar dat leidt over het algemeen tot verminderde dienstverlening en net zo goed tot hogere kosten voor de burger. Die moet het voortaan zelf regelen en voor niks gaat de zon op. In alle gevallen leidt dat aan de basis van de samenleving tot het verder aanhalen van de broekriem, het uitstellen van aankopen tot het echt niet meer anders kan en het mijden van elk risico. Je weet tenslotte niet wat de volgende verrassing is die de gecombineerde visies van Rutte en Samsom met zich mee zullen brengen.

Wilt U ontwikkelingshulp schrappen? Dit scheelt slechts 4,6 miljard per jaar waarvan een gedeelte bedoeld is ter ondersteuning van het N e d e r l a n d s e bedrijfsleven. Want we waren Gekke Henkie niet, weet u nog? Uit Europa stappen dan? Wij betalen 5,74 miljard per jaar aan contributie en ontvangen 2,27 miljard aan steun. Uiteraard vallen die dan weg. Ook zal de export van producten en diensten naar de EU – het leeuwendeel van de export en die naar de grote groei-economiën van de wereld neemt juist af – door Europese invoerheffingen duurder worden. Dat betekent voor de betrokken bedrijven minder omzet en minder afdrachten aan de fiscus. En geloof maar niet dat de EU bereid zal zijn een wegloper – en dan ook nog een euroland – toe te laten tot het selecte groepje van de Europese economische ruimte. Die danken dit voorrecht aan het feit dat zij ooit deel uitmaakten van de inmiddels opgeheven Europese Vrijhandelsassociatie, ooit door het Verenigd Koninkrijk opgericht als concurrent voor de EU.

Politieke klasse
Vroeger had men altijd over de BV Nederland. Een bedrijf dat teveel bezuinigt en investeringen nalaat, verliest aan omzet, krijgt van concurrenten alle hoeken van de kamer te zien en gaat op den duur te gronde. Dat zien we momenteel in Nederland gebeuren, waar een politieke klasse door hardnekkig aan de eigen waarheden vast te houden jaar op jaar het tekort vergroot. De crisis van de borreltafel en de crisis van de politiek, zij zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden.

 cc-foto: dutcham


Volg Han ook op Twitter

Het volgende boek van Han van der Horst verschijnt op 26 september


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (34)