536
6

Historicus / Socioloog

Bernd Timmerman (1965) is historicus en socioloog.

De dierenpolitie moet blijven

Met het bestraffen van de foute PVV-ers gaat alleen ook wel eens wat mis. Onschuldige dieren zijn er de dupe van

Het is bijltjesdag. Na afloop van dit –voor veel mensen – foute kabinet komen de politieke helden uit hun gedoogschild. De afrekening met de PVV vindt plaats in de laatste dagen van april. Nog voor 5 mei – de dag waarop we onze vrijheid vieren – wassen politieke leiders hun handen in onschuld.

“We hebben het nooit gewild, maar konden niet anders.” De partijbonzen – met hun lachende gezichten – die konden rekenen op de steun van de Wilderianen blijken toch ineens verzetshelden te zijn. Het luide roepen is begonnen. De PVV is de belichaming van de duivel. Het beleid van 1,5 jaar moet gezuiverd worden van alle PVV trekjes.  Tekenend voor de grote afrekening is de collectieve aanval op de dierenpolitie. Met het bestraffen van de foute PVV-ers gaat alleen ook wel eens wat mis. Onschuldige dieren zijn er de dupe van. Nederland telt 55.000 politieambtenaren, mogen 500 zich hiervan misschien met het welzijn van 20 miljoen dieren bezig houden?

Beleid door de PVV geïnitieerd is per definitie fout. De handtekening van Wilders is bijvoorbeeld de reden om rücksichtslos honderdduizenden dieren te slachtofferen om de weg schoon te vegen en de geschiedenis te zuiveren van PVV  herinneringen. Het lijkt wel oorlog. De bezetting van het Catshuis is over. De vrijheid is herwonnen en alles wat Wilders en zijn mannen hebben aangeraakt is besmet. Hysterie en zetelkoorts tasten verstandelijke vermogens van politieke leiders en hun luid klappende en joelende achterban aan. Ook het CDA en de VVD behoren tot het goede kamp. Niemand wist het, een groot geheim is onthuld. Het verzet werd zelfs geleid door deze partijen.

Het zou verstandig zijn om van de opkomst en ondergang van de LPF en de PVV te leren. Ook een man die dwaas overkomt roept soms verstandige dingen. Het negeren van de vele maatschappelijke problemen – die mensen nog steeds hebben en beleven – leidt tot politieke Pyrrus overwinningen.

De laatste 1,5 jaar was namelijk geen boze droom van links en progressief Nederland. Het is echt gebeurd. Na het ontwaken zijn veel problemen er nog doodgewoon. De realiteit is niet veranderd, de politieke machtsverhoudingen wel. De totale aanval op het PVV beleid zal problemen verergeren en leidt tot grote irritaties bij veel mensen. De polarisatie neemt toe en de kans bestaat dat in oude valkuilen wordt gevallen. Juich niet op het graf van je tegenstander, zet geen kwaad bloed bij mensen die je later nog nodig hebt en sluit je ogen nooit voor maatschappelijke problemen. Ook al zijn die problemen en het beleid door je gehate politieke tegenstander op de agenda in Den Haag gezet.

Een daarvan is dierenmishandeling en dierenverwaarlozing. Iedere beleidsmaker die de kans benut om na te denken, te luisteren, te horen en te kijken weet dat er veel onzichtbaar dierenleed in de samenleving is.  Het is dan ook een zegen dat vijfhonderd professionele agenten dierenbeulen actief opsporen.

Uit onderzoek blijkt dat  in 2010 ruim 118.000 kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar in Nederland (ruim 3 procent van het totaal) slachtoffer waren van een vorm van kindermishandeling. Afschuwelijke cijfers. Veel organisaties, instanties en mensen richten zich op de aanpak hiervan. Als je weet dat er jaarlijks ruim 118.000 kinderen bloot staan aan geweld, hoeveel dieren denk je dan dat er slachtoffers zijn van geweld?
Er leven in Nederland ruim  20 miljoen gezelschapsdieren. Harde cijfers ontbreken, maar het is zeer aannemelijk dat er jaarlijks vele honderdduizenden dieren mishandeld, verwaarloosd, gemarteld en gedood worden. De drempel om dieren te mishandelen is nog lager dan die bij kindermishandeling. De vele tienduizenden meldingen bij nummer 144, red een dier, zijn ook een bewijs van de noodzaak en het succes van de dierenpolitie.

Politici die daar grappig over doen zijn de werkelijke boze droom, de boze droom is niet de komst van de dierenpolitie. De grappen en grollen van linkse en rechtse partijen over de dierenpolitie zijn een fout signaal aan mensen. Het is blijkbaar doodnormaal om je dier een rot schop te geven, uit te hongeren of te verdrinken. Want de goede leiders Samsom, Pechtold, Slob, Sap en Blok laten zien dat dieren gewoon wegwerpbeesten zijn.

Ze hebben geen recht op bescherming van 500 politiemensen. Het CDA was al de natuurlijke vijand van het dier en de andere partijen – in hun verbitterde strijd tegen Wilders – hebben zich hier nu bij aan gesloten.

Vrijheid is er niet alleen voor mensen, ook voor dieren. Dieren hebben het recht om vrij te zijn van dorst, honger en onjuiste voeding; van fysiek en fysiologisch ongerief; van pijn, verwondingen en ziektes; van angst en chronische stress; om hun natuurlijke (soorteigen) gedrag te vertonen.

Daar is politie voor nodig om dieren te beschermen en daders aan te pakken. Bijltjesdag om de PVV te straffen kan niet ontaarden in een blinde woede waar dieren het slachtoffer van zijn.

Dierenpolitie is een groot goed en hard nodig.

Geef een reactie

Laatste reacties (6)