1.180
32

Gedragseconoom

My immersive introduction to irrationality took place many years ago while I was overcoming injuries sustained in an explosion. The range of treatments in the burn department, and particularly the daily “bath” made me face a variety of irrational behaviors that were immensely painful and persistent. Upon leaving the hospital, I wanted to understand how to better deliver painful and unavoidable treatments to patients so I began conducting research in this area. After completing this initial research project, I became engrossed with the idea that we repeatedly and predictably make the wrong decisions in many aspects of our lives and that research could help change some of these patterns.
My books 'Predictably Irrational' and 'The Upside of Irrationality' are my attempt to take my research findings and describe them in non academic terms so that more people will learn about this type of research, discover the excitement of behavioral economics, and possibly use some of the insights to enrich their own lives. In terms of official positions, I am the James B. Duke Professor of Psychology and Behavioral Economics at Duke University and a founding member of the Center for Advanced Hindsight.

De dreigende integriteitscrisis

Britten worden steeds minder eerlijk: Oneerlijk gedrag wordt steeds meer getolereerd

Het lijkt er op dat de Britten minder eerlijk worden. Althans volgens een recente studie van de Universiteit van Essex, waarbij een paar duizend mensen een vragenlijst invulden met vragen die ook al waren gesteld tijdens een onderzoek naar burgerschap en gedrag uit 2000.

Volgens onderzoeker Paul Whiteley was het doel van de studie om een idee te krijgen van de mate van oneerlijkheid in de Britse maatschappij. En verder om een antwoord te krijgen op de vraag naar wat op dat vlak acceptabel wordt gevonden en of dat in de loop der tijd is veranderd.

In het onderzoek werd aan de deelnemers gevraagd verschillende soorten gedrag te waarderen, zoals afval op straat gooien, dronken achter het stuur zitten of stiekem vreemdgaan. Dat konden ze doen op een schaal met als ene uiterste ‘altijd gerechtvaardigd’ en aan de andere kant ‘nooit gerechtvaardigd’. Wat de onderzoekers zagen is dat de tolerantie voor oneerlijk gedrag nogal was veranderd, en niet zozeer ten goede. In 2000 zeiden bijvoorbeeld 70% van de deelnemers dat een affaire nooit gerechtvaardigd was, terwijl dat in 2011 was gedaald tot 50%. En twee van de drie mensen zeiden dat ze een leugen in hun eigenbelang konden rechtvaardigen. Er was uiteindelijk maar één ding dat mensen in 2011 meer veroordeelden dan in 2000. En gezien het feit dat regeringen over de hele wereld sinds 2000 de broekriem hebben aangehaald is het wellicht niet verrassend dat dat gaat om het onterecht een uitkering genieten.

Je kan je afvragen of dat kennelijke oprekken van de normen en waarden over de hele linie voorkomt. Onderzoekers kwamen erachter dat vrouwen een fractie eerlijker waren dan mannen, maar dat de belangrijkste verschillen werden gevonden tussen de verschillende leeftijdsgroepen. Jonge mensen hadden aanmerkelijk meer tolerantie voor oneerlijk gedrag dan oudere mensen. Om een voorbeeld te noemen: slechts 30% van de jongeren onder 25 jaar vond liegen bij een sollicitatie nooit te rechtvaardigen tegen iets meer dan 55% van de mensen boven de 65. Overigens bleek noch inkomen, noch opleiding van invloed op de mate van oneerlijkheid.

Het probleem hiermee is dat als niemand deze verspreiding van oneerlijkheid tegengaat, het waarschijnlijk alleen maar zal toenemen. We zoeken aanwijzingen voor welk gedrag acceptabel is voornamelijk bij onze gelijken. Als liegen bij een sollicitatie ‘normaal’ wordt, zal het alleen maar vaker voor gaan komen. Betekent dat dan dat Engeland over een paar decennia geregeerd zal worden door gedegenereerde mensen? We zullen zien.

Dit stuk staat ook op de website van Dan Ariely

Dan Ariely is gedragseconoom en wordt geïnterviewd in het documentaire drieluik ‘Vrijheid, gelijkheid, broederschap’ dat door de VARA wordt uitgezonden op 18, 19 & 20 april. Op Nederland 2, na Nieuwsuur.


Laatste publicatie van DanAriely

  • Ariely weet raad

    2015


Geef een reactie

Laatste reacties (32)