3.955
104

Voorzitter Nederland Bekent Kleur

René Danen (1967) is voorzitter van de stichting Nederland Bekent Kleur. Hij was in 1992 een van de oprichters van de antiracismeorganisatie. In dat jaar nam hij ook het initiatief tot de eerste jaarlijkse herdenking van de Kristallnacht in Amsterdam. Danen was verder gemeenteraadslid in achtereenvolgens Nijmegen en Amsterdam. Ook was hij coördinator van platform Keer het Tij, een bundeling van 575 maatschappelijke organisaties en van het Nederlands Sociaal Forum. Danen introduceerde in 1999 namens Milieudefensie de Autovrije Zondag in 54 steden in Nederland. Eerder was hij voorzitter van de landelijke studentenvakbond LSVb.

De eerste honderd dagen van Wilders-Verhagen

Het CDA gaat praten met de rechts-radicale PVV over een mogelijke coalitie. Wat staat ons te wachten met een kabinet met Wilders?

Terecht heeft Maxime Verhagen zaterdag aangegeven dat de PVV-plannen voor etnische registratie, hoofddoekbelasting en het afschaffen van islamitisch onderwijs onaanvaardbaar zijn. Maar Verhagen gaat daarmee voorbij aan de vele andere discriminerende voorstellen in het PVV-programma en de dubieuze uitspraken over minderheden*) die Wilders afgelopen jaren deed. Op basis van die uitspraken van Wilders is een verontrustend beeld te vormen van hoe de eerste honderd dagen van een kabinet met de rechts-radicale PVV er uit zouden kunnen zien.

Het begint al direct bij de komende onderhandelingen voor het regeerakkoord. Hopelijk komt de PVV-oplossing voor het AOW-probleem dan niet in de tekst van het akkoord. Want in 2008 schreef de partij namelijk: “Wanneer meer mensen langer door moeten werken, zijn in de ogen van de PVV eerst de Turken en Marokkanen aan de beurt”. Pure discriminatie dus.

De venijnige ideologie van de PVV gaat ook bij de verdeling van de ministersposten een kwalijke rol spelen. “Ministers en staatssecretarissen mogen geen twee nationaliteiten hebben”, zei Wilders in 2007 in Nova. Ook de VVD heeft zich in het verleden uitgesproken tegen functionarissen met een dubbele nationaliteit. Grote kans dus dat Marokkaans-Nederlandse burgers per definitie worden uitgesloten van een nieuw uiterst rechts kabinet.

En dan de bordesscène. Wilders staat dan wellicht als de nieuwe minister van Justitie, Binnenlandse Zaken en Assimilatie naast de koningin. Wilders maakte in 2006 in De Volkskrant al duidelijk wat hij als eerste zal doen als hij aan de macht komt: “De grenzen gaan nog diezelfde dag dicht voor alle niet-westerse allochtonen.” En als de mogelijk nieuwe minister daarna afreist naar zijn eerste Europees topoverleg gaat hij wellicht nog een stapje verder. Wilders kan dan de oproep herhalen die hij eerder deed op de Deense televisie om “miljoenen, tientallen miljoenen” moslims uit Europa te deporteren. De vraag is hoe andere landen om zullen gaan met zo’n minister die afgelopen jaren als Kamerlid al door de Verenigde Naties, de EU en de Raad van Europa vermaand is vanwege respectievelijk hatespeech, aanzetten tot haat en racisme. Wilders als vice-premier zal het beeld van Nederland in het buitenland zeker niet verbeteren.

Behalve moslims zullen ook andere groepen allochtonen het moeten ontgelden bij een kabinet over rechts. De nieuwe minister Wilders zou kunnen herhalen wat hij in 2006 zei bij de BBC. Dat het “natuurlijk onacceptabel” is dat steden als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, spoedig in meerderheid niet-blank zijn. Zijn partij schreef in Kamervragen in 2007 ook dat het “volstrekt onwenselijk is dat Amsterdam maar liefst 177 nationaliteiten telt”. Wilders heeft ook al een plan bedacht om te bepalen welke allochtonen moeten vertrekken. “Iedere niet-westerse allochtoon moet een assimilatiecontract tekenen”, zei hij in 2006 in de Volkskrant. “Iedereen past zich aan onze dominante cultuur aan. Wie dat niet doet, is hier over twintig jaar niet meer. Die wordt het land uitgezet.” Hopelijk krijgt Wilders niet de kans om dit plan uit te voeren in een regering.

Mocht het toch tot een liberaal-xenofobe-christelijke coalitie komen dan zullen er naast Wilders ook andere PVV-bewindslieden aantreden. Staatssecretaris Hero Brinkman van Koninkrijkszaken kan dan eindelijk de eilanden van de Antillen op Marktplaats zetten en nieuwbakken PVV-minister van Financiën Fritsma laat voor Prinsjesdag dan ongetwijfeld alle Haagse ministeries uitrekenen hoeveel geld ze precies uitgeven aan (niet-westerse) allochtonen. Fritsma vroeg als Kamerlid vorig jaar al “welk deel van de aan Verkeer en Waterstaat gerelateerde kosten toe te rekenen zijn aan niet-westerse allochtonen”. De VVD heeft geen moeite met dat soort vragen en het CDA zal als kleinste partij in een coalitie dit soort PVV-campagnes tegen minderheden moeten accepteren.

Na honderd dagen zullen de eerste demonstraties tegen het nieuwe kabinet dan ook al te zien zijn in Den Haag. Wilders is dan zoals gebruikelijk onverbiddelijk en herhaalt zijn uitspraak uit 2004: “laat de hoofddoekjes maar wapperen op het Malieveld. Ik lust ze rauw”. Met protest vanuit zijn eigen partij hoeft Wilders ook geen rekening te houden. Van interne democratie is geen sprake. Wilders is het enige lid van de PVV. Er zijn geen leden of bestuursleden die ‘hun’ ministers of Kamerleden ter verantwoording kunnen roepen op een congres. Interne CDA-regels bepalen dat er alleen samengewerkt mag worden met democratische partijen. Maar de CDA-top lijkt op dit moment te negeren dat de autocratische PVV daar volstrekt niet aan voldoet.

Als het echt tot een kabinet met de PVV komt zal dat het einde betekenen van het principe van gelijkheid van alle burgers in ons land. Dat zullen vooral minderheden merken. Het is dan ook te hopen dat het CDA nu eens definitief besluit om uit principiële overwegingen niet samen te werken met de PVV. Het CDA moet dan ook gelijk besluiten geen gedoogsteun van deze discriminerende partij te accepteren.

Daarmee kan voorkomen worden dat het over twee maanden, bij de zoveelste ronde in de formatie, weer opnieuw over de PVV gaat. Bovendien wordt met een ferme opstelling van het CDA meteen duidelijk dat de rol van de PVV in de Nederlandse politiek is beperkt tot die van oppositiepartij aan de zijlijn. Die rol voor de PVV voorkomt in ieder geval dat de discriminerende plannen van de partij daadwerkelijk worden uitgevoerd in ons land. Dat zal voor veel mensen een opluchting zijn.

*) Omstreden uitspraken van Wilders: http://www.watwilwilders.nl

Geef een reactie

Laatste reacties (104)