1.572
10

Tweede Kamerlid Partij voor de Dieren

De Eerste Kamer-verkiezingen komen eraan

Gefeliciteerd 570 Statenleden: u kunt de Eerste Kamer renoveren 

De 570 statenleden die op 26 maart zijn beëdigd, zullen 26 mei “zonder last”, dus in alle vrijheid, bepalen hoe de 75 zetels in de Eerste Kamer verdeeld worden onder de verschillende partijen.

Het zou weleens de spannendste stoelendans ooit kunnen worden. De coalitiepartijen PvdA en VVD halen samen niet meer dan 21 zetels en zelfs met hun ‘meest geliefde oppositiepartijen’ D66, ChristenUnie en SGP zou een gedoogcoalitie twee zetels tekort komen.

privacy symposiumVoeg daarbij de geharnaste houding van het CDA jegens gedoogconstructies en het feit dat D66 enerzijds en ChristenUnie en SGP anderzijds niet makkelijk als broederpartijen gezien kunnen worden en het is duidelijk dat de coalitie nog veel massage moet verrichten voorafgaand aan 26 mei. Met name rond de verdeling van de acht restzetels zal veel te doen zijn. De lijsttrekker van de Onafhankelijke Senaats Fractie bood in de Volkskrant al zijn gedoogsteun aan, maar niet alle provinciale en lokale partijen zullen van dergelijke gedoogsteun gecharmeerd zijn.

Belangrijker dan dat is wat de Statenleden zelf zullen doen. Vanzelfsprekend zal de meerderheid van hen op de partij stemmen waarvoor ze ook in de Staten zijn gekozen, maar voor lang niet alle leden is dat een voor de hand liggende keuze, gelet op de politieke situatie van dit moment.

Mogelijk zijn er Statenleden van de PvdA die het met senator Duivesteijn eens zijn dat “in het hele systeem van transactiedenken, waaruit allerlei zaken tegen elkaar uitgeruild zijn, heel duidelijk is dat de Partij van de Arbeid niet meer een herkenbare partij is voor de kiezer en voor heel veel leden.” Zoiets kan consequenties hebben voor de mate waarin PvdA Statenleden bereid zijn de coalitie in het zadel te houden met hun stem. Maar ook binnen andere partijen spelen kwesties die het voor Statenleden moeilijk maken om op hun eigen partij te stemmen. 

Het hele gedoogcircus, waarin de Eerste Kamer wordt gegijzeld door afspraken die in de Tweede Kamer gemaakt worden, zal niet alle Statenleden  bekoren en zou kunnen leiden tot andere afwegingen. Daarnaast zullen leden mogelijk strategisch stemmen om de verdeling van restzetels te  beïnvloeden, hetzij ten gunste, hetzij ten nadele van de coalitie en de gedoogpartners. De uitkomst op 26 mei zal dus spannender zijn dan ooit tevoren.

De vorige Eerste Kamerverkiezingen werden van couleur locale voorzien doordat enkele Statenleden zich vergisten en hun stembiljet ongeldig maakten door in een geval het stemvakje met een blauwe balpen in te kleuren en in een ander geval niet één maar alle vakjes in te kleuren.

Die uitzonderingen daargelaten, zouden de verrassingen op 26 mei kunnen komen van Statenleden die een afweging ‘zonder last’ maken over of het al dan niet wenselijk is dat coalitie en beoogde gedoogpartners een meerderheid krijgen in de Senaat. Of in hun afweging betrekken dat de Eerste Kamer opnieuw een chambre de réflection zou moeten worden, waarin wetten op inhoud getoetst worden in plaats van op coalitiebeloftes.

Hoe het ook zij, 570 statenleden hebben het op 26 mei voor het zeggen. Hun stem zal van grote betekenis zijn voor de vraag of het kabinet de rit zal uitzitten. Eén of enkele Statenleden kunnen het antwoord op die vraag vergaand bepalen.

Christine Teunissen, @Ct_teunissen, is kandidaat Eerste Kamer voor de Partij voor de Dieren 

cc-foto: Dwars

Geef een reactie

Laatste reacties (10)