Laatste update 13:30
4.419
143

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

‘De elite’ is een niet bestaande vijand

Hoe politieke laaienlichters u met hun hersenschim bij de neus willen nemen

cc foto: Bill Strain
cc foto: Bill Strain

Wie uit is op politieke macht, kan het best op angst, woede en walging speculeren. Mensen verenigen zich eerder tegen een vijand dan dat zij zich scharen rond een positief doel. We houden van nature onze ogen open en om tijdig de gevaren op te merken die het voortbestaan van ons, onze horde of onze kinderen bedreigen.  En die onrust is bij ons gebleven, ook nu we niet meer rondzwerven op zoek naar voedsel maar zeer ingewikkelde samenlevingen hebben gevormd waarin je alleen maar na minstens twintig jaar onderwijs behoorlijk kunt functioneren.

Dat is biologie. Dat is Darwin. Dat is de evolutie. We gaan daarin heel ver. Better safe than sorry. U ziet vaak genoeg gevaren die er niet zijn. Geef de echtgenotes maar de kost wier man eerst onder het bed moet kijken, voor zij durven te gaan slapen. Dat zijn oeroude instincten.

De meest succesvolle politicus is dan ook Geert Wilders die vrijwel uitsluitend in vijandbeelden communiceert. Bij elke nieuwe prognose van Maurice de Hond telt hij zijn winst uit. Grofweg gezien ziet hij voor Nederland twee bedreigingen: de islam en de elite. Het mooie daarvan is dat zij als zodanig niet bestaan terwijl iedereen daarvan toch concrete voorbeelden in de directe omgeving denkt te kunnen aanwijzen.

Hoe dat werkt, is na de Tweede Wereldoorlog wetenschappelijk onderzocht door geleerden die probeerden de totalitaire samenlevingen te doorgronden zoals die in de Sovjet Unie en Duitsland waren ontstaan. Ze ontleenden hun interne kracht vooral aan het feit dat zij steeds front maakten tegen een bedreiging die zich volgens de dictatoriale machthebbers zowel in het binnenland als in het buitenland manifesteerde: respectievelijk het kapitalisme  en het wereldjodendom.

De strijd richtte zich niet alleen tegen deze vijanden maar ook tegen hun vrienden en bondgenoten. Stalin ‘ontdekte’ steeds weer leden van de communistische partij die ‘in werkelijkheid’ met ondergronds gewroet trachtten het kapitalisme op zijn troon terug te brengen. Nazi’s herkenden in socialisten, communisten en liberalen de werktuigen van het jodendom. Zo bleef de vijand altijd in stand.

De onderzoekers van de totalitaire samenleving stelden vast dat de macht van alleenheersers  op twee zuilen berustte, politieke onderdrukking en een constante stroom aan propaganda. Je kunt al dan niet vermeende tegenstanders pas van huis gaan halen, als je de staat en dan in het bijzonder de politie onder controle hebt. Voor die tijd is propaganda je belangrijkste element. Zij constateerden bovendien dat zulke propagandatechnieken ook werden toegepast door politici die zich niet meteen ten doel stelden om een dictatoriale dwangstaat te vestigen. Hoe maken zij hun praatje geloofwaardig?

Jodenzaken
Er is geen sprake van een wereldwijde joodse samenzwering en evenmin van een mondiaal zionistisch complot. Toch weten de meeste mensen wel dat de bankiersfamilie Rothschild een joodse achtergrond hadden. In de eerste helft van de vorige eeuw was het onder Duitsers algemeen bekend dat het fameuze Kaufhaus des Westens (bestaat nog steeds) in het bezit was van een Joodse familie. In de Rotterdamse winkelstraten wees men nog tot ver na de oorlog de ‘jodenzaken’ aan.

En er bestaan inderdaad overal op de wereld organisaties die Israël een goed hart toe dragen. In Nederland zijn dat bijvoorbeeld het Cidi of Christenen voor Israël. Zie je wel dat de joden alles in handen hebben en achter de schermen aan de touwtjes trekken? En wist je niet dat Léon Blum, de leider van de Franse socialisten, die nota bene een tijd premier is geweest in de jaren dertig, dat dat ook al een jood is? Nou dan!

Nauw verwant aan de paranoia rond het wereldjodendom is de vrees voor de macht van de Chinezen, ‘het gele gevaar’, dat vooral opgeld deed in het Duitsland van keizer Wilhelm II en de Verenigde Staten. Nu China de tweede economische macht ter wereld is geworden, zien we hier en daar weer sporen van die vrees voor het ‘gele gevaar’ opduiken maar hier in het Westen gooi je voorlopig nog veel hogere ogen door de islam aan te wijzen als de grootste bedreiging voor het bestaan.

Geheime agenda
De media berichtten bijna dagelijks over geweld – vaak tegen onschuldige non-combattanten – dat wordt gepleegd in de naam van Allah. Tegelijk is iedereen wel eens bijna van de sokken gereden door een Arabisch ogende jongeman op een scooter, terwijl  in de voormalige winkel op de hoek zich allemaal mannen in lange jurken ziet verzamelen, die ook nog een baard dragen. Zij spreken op straat met elkaar in een taal die je niet verstaat. Ook ken je wel een patatzaak waar ze tegenwoordig ook döner verkopen. En beneden aan de dijk staat nu een gebouw met een koepel en vier minaretjes.

Zie je wel dat de islamisering dag aan dag voortschrijdt. Dat is geen spontaan proces. Dat is een georganiseerde machtsovername. Wie kent de geheime agenda van Achmed Aboutaleb of Khadija Arib? Kijk, er is wéér een Turkse supermarkt geopend. Je hoeft mij niets meer te vertellen. Nederland, ontwaakt!

Merk overigens op dat de PVV altijd tegenstemt als de Nederlandse regering mee wil doen aan een coalitie die concrete aanwijsbare door islamitische leerstellingen geïnspireerde bewegingen op hun eigen honk gewapenderhand bestrijdt, zoals bijvoorbeeld nu in Irak en Syrië het geval is.

Zelfingenomen gemeenteraadslid
Om duistere redenen speelt de elite deze islamisering in de kaart. De elite? Wie of wat is de elite? Dat is ook zo’n vijand die als zodanig niet bestaat maar waar iedereen wel voorbeelden van kent: dat is het zelfingenomen gemeenteraadslid dat precies de verkeerde toon aanslaat tegen boze burgers, op de inspraakvergadering bijeen.

Dat is Gerrit Zalm, die zijn bulderlach niet kan bedwingen terwijl op de tv maatregelen aan de orde zijn die gewone mensen geld en koopkracht kosten. Maar dat is merkwaardig genoeg ook Jesse Klaver als hij de menselijke maat bepleit en het opneemt voor vluchtelingen die in de modder voor de Macedonische grens zijn vastgelopen.

Men rekent er ook degenen toe die – ondanks hun topinkomen zwaar gesubsidieerd door de belastingbetaler – museum en schouwburg bezoeken. Kijk ze eens pronken op de rode loper, die Halina Reijn. Kijk ze eens vriendjes zijn met Matthijs van Nieuwkerk. De macht in Nederland – vindt Geert Wilders – is in handen van een schimmig netwerk elitepersonen die elkaar de bal en de baantjes toespelen, als het moet elkaar de hand boven het hoofd houden. Zie Alexander Pechtold.  Stuk voor stuk worden deze individuen afgeschilderd als voorbeelden van het grote geheel dat ons bedreigt, zegt de propagandist. Als onze man aan de macht komt, zal hij die elite eens een toontje lager laten zingen, net als de islam. Dan komt alles goed.

Het kwaad blijft altijd onder ons
Een antisemiet kan iedereen die hem niet bevalt tot de joden en de jodenvrienden rekenen. Een communist kan iedereen die hem niet bevalt, tot de kapitalisten en de werktuigen van het kapitalisme rekenen. Een PVV’er kan iedereen die hem niet bevalt, tot de islam rekenen, de islamknuffelaars of  desgewenst tot de elite.

Dat is het geweldige aan deze vijanden. Omdat ze niet bestaan, gaan ze nooit verloren. Zelfs al is Wilders tien jaar premier, dan nóg kan hij alles wat mis gaat, wijten aan de islam of aan de elite, die alle heil probeert te ondermijnen dat hij probeert te stichten. Wij leven in een wereld vol vijanden. Het kwaad blijft altijd onder ons. Verenigt u. Word wakker. Blijf waakzaam. Bel anoniem.

Lulpraatje
Kom nu niet aan met het lulpraatje, dat bestuurders van politieke partijen en volksvertegenwoordigers veel meer invloed hebben op de gang van zaken dan gewone burgers. Of dat de directies van grote bedrijven in staat zijn de politiek onder zware druk te zetten. Dat is zeker het geval maar er is geen sprake van een elitenetwerk dat de zaken over de hoofden van het volk bedisselt.

In een land als het onze wordt de regering democratisch gecontroleerd door een parlement dat bestaat uit met elkaar concurrerende stromingen. Deze worden beïnvloed door de lobby van grote bedrijven en belangenorganisaties. Dat noemen ze civil society en dat is heel erg okee.

Ook komt u in uw leven de hele dag mensen tegen die het echt beter weten dan u, maar dan alleen op hun vakgebied: uw dokter, de leerkracht van uw kinderen, uw loodgieter, uw advocaat. Vaak spreiden zij een levensstijl ten toon die niet de uwe is. Ze zitten bijvoorbeeld met die aardappel in hun keel bij Sparta en mijden de Kuip als de pest. Of nog duidelijker: ze doen hun kinderen op hockey en niet op het voetbal. Dat maakt ze geen onderdeel van een elite die de macht in handen heeft.

Allicht hebben demagogen en tinnegieters er belang bij ze in dit opzicht toch verdacht te maken. Anders kunnen ze geen stemmen winnen rond hun favoriete vijandbeeld.

Kinderen des lichts
Tegenover de niet bestaande krachten van het kwaad – de joden, de kapitalisten, de islam, de elite – staan de kinderen des lichts. Ook die maken deel uit van een niet bestaand geheel waarvan elk mens wel concrete voorbeelden aan kan wijzen, in het bijzonder zichzelf.

Geert Wilders beweert het volk aan te voeren, die gezonde kracht waar al het goede, het ware en het schone uit voortkomt. Het is nu nog onderdrukt maar het zal ooit aan de macht komen en dan wordt  alles goed. Ooit noemden de communisten zich de voorhoede van het proletariaat, dat volgens hen de toekomst had.

Veel fans van Wilders en zijn wegbereider Pim Fortuyn houden staande dat hun idolen in tegenstelling tot de elite  de gewone mensen, wél begrijpen. Zij verdienen de macht want ze voelen aan wat het volk wil. Wat wil het volk dan? Nou wat IK wil natuurlijk. Zo draait men zich zélf het rad voor ogen dat door de propagandist wordt aangereikt.

Wees waakzaam tegen iedereen die met zo’n abstract vijandbeeld komt. Het is een hersenschim. U hebt gegarandeerd te maken met een politieke oplichter, een bedrieger die u niets meer te bieden heeft dan een zondebok. Hij zit straks hoog te paard en u krijgt zijn paranoia voor brood. Kom niet bij me klagen als het straks te laat is.


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (143)