4.036
149

Algemeen Directeur Oxfam Novib

Farah Karimi (1960, Garros, Iran) is algemeen directeur van Oxfam Novib en lid van het 'Executive Committee' van Oxfam International. In het verleden is zij voor verschillende welzijnsorganisaties in binnen- en buitenland actief geweest. Van 1998 tot 2006 was Karimi voor GroenLinks lid van de Tweede Kamer. In haar portefeuille had zij onder andere buitenlands beleid, justitie en defensie.
Zij studeerde industrie-design aan de Technische Universiteit van Isfahan,
wiskunde en informatica aan de Universiteit van Kiel (Duitsland) en beleid en bestuur in internationale organisaties aan de Rijksuniversiteit te Groningen.

De geld- en tijdverspilling van de PVV

PVV-Kamerlid Driessen stelt kostbare Kamervragen over een spotje van Oxfam Novib zijn. Oxfam-directeur Farah Karimi schrijft hem een brief, onder andere over transparantie van geldstromen

PVV-Kamerlid Driessen stelt Kamervragen over een tv-spot van Oxfam Novib. Hij vindt dat de organisatie hier geen geld aan mag besteden. Lees hier het antwoord van directeur Farah Karimi.

Geachte heer Driessen,

U heeft wederom Kamervragen gesteld over een activiteit van Oxfam Novib. U toont een bijzondere interesse in onze organisatie. Het valt mij echter op dat de vragen die u stelt zelden te maken hebben met de inhoud van ons werk en dat betreuren wij. Zoals u weet; beantwoording van ieder setje Kamervragen kost de belastingbetaler veel geld. Ambtenaren zijn veel tijd kwijt om die vragen te beantwoorden. Daarbij zijn de antwoorden op uw vragen vaak al te vinden op onze website en in onze jaarverslagen.

Ik zou u dan ook kunnen uitleggen dat de meeste vragen die u stelt gaan over activiteiten, die buiten onze relatie met de Nederlandse overheid vallen. Wij genereren eigen inkomsten, werven donateurs en verrichten inspanningen om het Nederlands publiek te informeren over ons werk. Zoals u weet is Oxfam Novib een privaatrechtelijke stichting met een eigen bestuur en eigen Raad van Toezicht opgericht in 1956. Oxfam Novib is een organisatie die met meer dan 400.000 donateurs, ruim 2.000 vrijwilligers en duizenden deelnemers aan haar campagnes en diep geworteld is in de Nederlandse samenleving.

Onze missie is het streven naar een rechtvaardige wereld, zonder armoede en onrecht. Gelukkig wordt deze missie jaar in jaar uit door vele Nederlanders uit alle lagen van de bevolking gesteund. Wij zijn een fondswervende organisatie met een CBF keurmerk. Dat betekent dat wij via verschillende kanalen en ook met TV spotjes fondsen werven. Vanzelfsprekend maken wij er kosten voor. Daarbij zijn wij echter gehouden aan CBF regels. De kosten voor de fondswerving mogen nooit meer dan maximaal 25% van de geworven fondsen bedragen. Ieder euro die wij uitgeven aan fondswerving levert minimaal 4 euro op. Uit het feit dat u het uitzenden van een spot over ons cacao werk bestempelt als ‘propaganda’ en stelt dat de kosten beter aan armoedebestrijding kunnen worden besteed, leid ik af dat u ons werk niet goed begrijpt.

In de cacao spot wordt juist uitgelegd dat ontwikkelingssamenwerking begint bij het steunen en organiseren van cacaoboeren, maar vervolgens ook veranderingen vereist in de productie, retail en consumptie van cacao. Juist door zich ook voor die veranderingen in te zetten bereikt Oxfam Novib dat cacaoboeren op eigen benen komen te staan. Dat het cacao werk van Oxfam Novib succesvol is mag blijken uit het feit dat mede door onze (Groene Sint) campagnes cacao het best verkochte fair trade product in Nederland is. Bovendien zijn nu vrijwel alle chocolade letters geheel of gedeeltelijk van eerlijke cacao gemaakt. Dat deze vorm van campagne voeren effectief is in de ogen van derden mag blijken uit het feit dat Oxfam Novib al drie maal is onderscheiden voor haar cacao werk. Met een Issue Award, een Bronzen Effie, en een Bronzen Esprix.

Voor het goede begrip leg ik u ook graag uit wat onze subsidierelatie met het Ministerie van Buitenlandse Zaken is. In het kader van de huidige subsidieregeling, het zogenaamde MFSII, heeft Oxfam NOVIB als penvoerders van de IMPACT-alliantie een subsidie aangevraagd. In een uitgebreid selectie proces werden tientallen aanvragen in meerdere ronden beoordeeld. Onze aanvraag werd als één van de allerbeste beoordeeld. Onze innovatieve, resultaatgerichte en coherente aanpak maakt ons tot een van de meest impactvolle organisaties in de sector. Daar ben ik persoonlijk zeer trots op. De positie van koploper werd onlangs bevestigd met een 2e plaats in de rangorde van Goede Doelen door het dagblad Trouw.

De kwaliteit van ons werk is ook de reden waarom ons werk – naast de steun van het Nederlandse publiek en de Nederlandse overheid – ook door steeds meer andere donoren wordt gesteund. Het gaat daarbij om VN en EU instellingen, de Zweedse, Britse en Deense overheid, internationale foundations en ook steeds meer bedrijven. Kortom, onze relatie met de Nederlandse overheid is belangrijk, maar niet exclusief. Dat betekent dat wij ook heel veel doen dat niet betaald wordt uit Rijkssubsidies en als u daarover vragen heeft kunt u zich rechtstreeks tot ons wenden.

Oxfam Novib ontving dit jaar overigens ook de Transparant prijs voor het meest innovatieve Jaarverslag op het terrein van impact en transparante. Veel van de hier boven genoemde gegevens met meer details en veel meer over de inhoud van ons werk kunt u op onze website vinden en in ons digitale Jaarverslag. Nu u zo vaak aandringt op openheid bij Oxfam Novib, wil ik u ook graag een wedervraag stellen. Gaat u het Nederlandse publiek op korte termijn ook inzicht bieden in uw partijfinanciën? Want als het u werkelijk ernst is, en u geloofwaardig wilt blijven opkomen voor transparantie, dan gaat u toch voor “practice what you preach”?

Uit uw reeks aan vragen en kwalificaties leid ik af dat Oxfam Novib u een doorn in het oog is. Fundamenten van ons werk, namelijk internationale solidariteit en culturele diversiteit staan haaks op alles waar u en uw partij voor staan. Dat maakt ons juist vastberadener om door te gaan met ons werk.

Tot slot herhaal ik mijn uitnodiging van één jaar geleden, komt u maar langs en bekijk alles. We hebben niets te verbergen. Sterker nog, wij kunnen u de vele resultaten van ons werk laten zien. Gezien het openbare karakter van uw Kamervragen is deze brief aan u ook een open brief. Ik zal een Kopie van de brief doen toekomen aan de staatssecretaris en deze tekst op ons website zetten.

Met vriendelijke groet,

Farah Karimi
Algemeen Directeur Oxfam Novib

Geef een reactie

Laatste reacties (149)