2.416
66

Jurist

Terphuis (37) is geboren in Teheran (Iran). Hij groeide op in een gezin met acht kinderen. Bij zijn geboorte bleek al vrij snel dat hij problemen had met zijn ogen. Oogoperaties waren voor zijn ouders onbetaalbaar. Zijn visuele beperking houdt in dat hij 6% met zijn rechteroog kan zien en 1% met zijn linkeroog. Zijn slechtziendheid heeft hem nooit belemmerd in zijn leven, maar juist steeds uitgedaagd om verder te gaan met zijn ambities en dromen.

Terphuis woonde tot zijn achttiende in Iran. Hij vluchtte omdat hij niet kon accepteren dat hij door de autoriteiten steeds in keurslijf werd gejaagd.
Toen hij eenmaal werd genaturaliseerd, besloot hij zijn naam te veranderen.

De groene kersttoespraak van koningin Beatrix

En de kritiek van Wilders

Iedere keer weer heeft Geert Wilders kritiek op de kersttoespraak van koningin Beatrix. De vorige keer beschuldigde Wilders de koningin ervan dat haar kersttoespraak vol zat met multiculti, toen zij sprak over respect voor elkaar, over tolerantie en over solidariteit. Dit jaar brak de koningin in haar kersttoespraak een lans voor de natuur en het milieu. Ook nu heeft Wilders kritiek op de kersttoespraak van de majesteit. Hij twittert “Mijn hemel is de majesteit steikum lid geworden van GroenLinks?”

In haar persoonlijke boodschap wil de koningin ons meer bewust maken van de kwetsbaarheid van de natuur en de aarde en ons wijzen op het belang van duurzaamheid. Je vraag je af wat er nou verkeerd is aan deze woorden van de majesteit. Wel is er iets mis met het twitterbericht van Wilders. Hij kent de correcte spelling van het woord ‘stiekem’ niet.

Er zijn weliswaar enige accentverschuivingen in de programma’s van de politieke partijen te bespeuren, maar in essentie willen alle partijen iets doen voor de natuur en het milieu. Ook het belang van de duurzaamheid speelt in onze consumptiemaatschappij een cruciale rol. Daarnaast vinden wij in Nederland het behoud van de natuur en het hebben van gezonde lucht en een schoon milieu erg belangrijk. En wij vinden het heel belangrijk dat ook de volgende generatie de kans krijgt om te leven in een schone en gezonde leefomgeving. Uitgaande van deze feitelijkheden heeft de koningin geen rare dingen gezegd. De kersttoespraak is ook een persoonlijke boodschap van de majesteit aan het Nederlandse volk in deze dagen van bezinning en overpeinzing.

In haar persoonlijke boodschap kiest de koningin dit keer voor een groene kersttoespraak. Ieder ander onderwerp dat zij gekozen zou hebben, kan worden geassocieerd met één van de politieke partijen. Het gaat echter niet om die associatie, maar om de persoonlijke boodschap van de koningin. Het probleem ligt bij Wilders zelf. Wilders koppelt de persoonlijke boodschap van de majesteit aan een politieke partij en in dit geval aan GroenLinks. Van de andere kant pleit Wilders in de Tweede Kamer ervoor dat de koningin wat hem betreft geen politieke betrokkenheid mag hebben in dit land. Hij is inconsequent. Enerzijds wil hij geen politieke betrokkenheid van de koningin, en anderzijds betrekt hij zelf de majesteit bij de politiek door haar persoonlijke boodschap te koppelen aan een politieke partij.

Stelt u zich voor dat Geert Wilders een kersttoespraak had geschreven. Vraag is wat voor toespraak we dan te horen hadden gekregen. Gezien zijn herhaaldelijke kritiek op de koningin en gezien zijn toon kunnen we een inschatting maken van de inhoud van de kersttoespraak van Wilders. Zijn kersttoespraak zal in ieder geval niet gaan over respect voor elkaar, niet over verdraagzaamheid, samenhorigheid en ook niet over solidariteit en menselijke waardigheid. Maar er zullen ook geen woorden instaan over de natuur, het milieu en de duurzaamheid. Wilders heeft een eigen wensenlijst qua onderwerpen en woorden voor zijn kersttoespraak en een eigen persoonlijke boodschap voor het Nederlandse volk.

In zijn kersttoespraak zal Wilders het Nederlandse volk oproepen om zich terug te trekken achter de dijken en te kiezen voor een Europa met slagbomen. In plaats van respect en verdraagzaamheid zal hij in zijn kersttoespraak spreken over het opzetten van tuigdorpen en over het invoeren van kopvoddentax. Hij zal niet spreken over samenhorigheid en solidariteit in ons land, maar over discriminatie en uitsluiting van sommige bevolkingsgroepen. En als Wilders eerlijk is naar het Nederlandse volk, zal hij in zijn kersttoespraak ook zeggen dat hij omwille van de macht de chronische zieken en gehandicapten heeft laten vallen door in te stemmen met de forse bezuinigingen op persoonsgebonden budget. En dat hij omwille van de macht mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, die dolgraag willen werken, heeft laten vallen door in te stemmen met forse bezuinigingen op sociale werkplaatsen.

Hoewel Nederland een onzekere toekomst tegemoet gaat als gevolg van de economische crisis, zal Wilders zijn kersttoespraak vervolgen met de belofte aan het Nederlandse volk dat hij zijn boek over de islam zo snel mogelijk zal uitbrengen en dat het volk zijn boek nu alvast kan gaan bestellen; het islam-boek van Wilders als leidraad voor alle problemen van het Nederlandse volk zoals de toename van werkloosheid, stijging van de kosten van de gezondheidszorg, dalende huizenprijzen en voor de portemonnee van Henk en Ingrid. 

Geef mij toch maar veel liever de gele, de paarse of de groene kersttoespraak van de koningin. En wat de kritiek van Wilders betreft, zeg ik ach blaffende Wilders bijten niet. En u mag geen lid worden van zijn partij, want hij zit niet te wachten op uw mening, maar hij wil alleen uw stem bij de volgende verkiezingen voor meer macht. Gaat u rustig slapen, Wilders waakt over u!


Laatste publicatie van Sander Terphuis

  • De Worstelaar

    De Iraanse rebel met een oer-Hollandse naam

    2015


Geef een reactie

Laatste reacties (66)