993
30

Spreker, trainer en theatermaker

April is zelfstandig ondernemer en ervaringsdeskundige op het gebied van leven met een fysieke beperking. Samen met haar achtergrond als theatermaker zorgt dit voor een creatief concept voor haar presentaties, workshops en trainingen over empowerment, beeldvorming en profilering. April houdt van buiten de kaders denken en samen zoeken naar alternatieven. Open communicatie, plezier, vertrouwen en een veilige werksfeer staan bij haar presentaties, workshops en trainingen voorop. April heeft een heldere visie en geheel eigen stijl waarop ze haar projecten begeleidt.

De grote PGB-show

Gratis entree

Komende woensdag, 2 november 2011, is het PGB-debat in de Tweede Kamer. Een politiek spel met als inzet het leven van mensen.

Dit schrijvende zie ik meteen de PVV voor me die maar vol blijft houden dat alles beter wordt voor de mensen die zorg nodig hebben. Het is, volgens Agema, de schuld van de oppositie dat mensen zich onterecht zorgen maken. Nee mevrouw Agema, u weet heel goed dat u een groep uitsluit. U weet heel goed dat er mensen zijn wiens leven in eigen regie u nu gaat ruïneren. Waarom ontkent u dat steeds?

En dan de Staatssecretaris, die zichtbaar moeite heeft met dit politieke spel. Zij zet een afbraakbeleid door omdat ze zichzelf heeft overtuigd dat alles goed komt. Als ze signalen krijgt dat dit niet zo is, dan belooft ze deze mensen dat er een oplossing komt. Teruggefloten door het regeer –en gedoogkabinet en door puinruimende medewerkers, rest haar niets anders dan uitvluchten zoeken over uitspraken die ze heeft gedaan. Ongeloofwaardig draaiend is haar uiteindelijke conclusie dat al die duizenden mensen, verspreid over verschillende manifestaties, individuele gesprekken en Kamerdebatten, haar woorden verkeerd hebben begrepen.

Iedereen is het er over eens dat fraude moet worden aangepakt en dat geld niet moet blijven hangen waar het niet hoort. Maar wilt u werkelijk het leven dat mensen nu hebben opgebouwd, waarin ze volwaardig deel uit maken van de maatschappij, onder hun vandaan trappen? Want dat is wat u doet. U heeft mensen kansen en mogelijkheden gegeven in de afgelopen jaren met voorzieningen zoals het PGB. Daardoor konden mensen zelfstandig blijven wonen, leven in eigen regie, participeren en integreren. Zij zijn door hun eigen regie gelijkwaardig aan hun valide medemens. En met de stapeling van alle bezuinigingsmaatregelen zegt u nu doodleuk: “goed gedaan, denk er vooral aan terug hoe fijn het was als je straks achter de geraniums zit en afhankelijk bent van willekeur en goodwill”.

Beste mensen van het regeer –en gedoogkabinet, ik vraag u met klem: stop met dit mensonwaardige beleid! Zorg eerst dat u echt weet waarover u het heeft. Want als ik en vele anderen met mij zich de afgelopen tijd niet hadden vastgebeten en keer op keer hadden uitgelegd wat uw besluiten gaan inhouden, dan had u nu nog niet begrepen wat u aan het doen was. U kunt nog terug. U kunt het beleid uitstellen en eerst onderzoeken welke alternatieven er zijn, welke problemen er gaan ontstaan en hoe deze goed kunnen worden opgevangen.

En beste Kamerleden van de oppositie, ik verwacht van u dat u alles, maar dan ook echt alles, zult doen om tijdens dit debat de Staatssecretaris het vuur aan de schenen te leggen. Geen duimbreed ruimte moet er zijn om te draaien, te ontkennen, te ontwijken en nog een uitweg te zien om het beleid door te zetten. Ik verwacht van u strategische samenwerking en een spel dat u op het scherpst van de snede speelt, want uw spel gaat over het leven van duizenden mensen.

Dit stuk is overgenomen van het blog van April Ranshuijsen

Geef een reactie

Laatste reacties (30)