1.109
36

Beeldend kunstenaar/schrijver

Nelle (C.C.) Boer (1982) studeerde af aan de Academie voor Beeldende Kunsten te Zwolle en werkt sindsdien als autonoom beeldend kunstenaar. Daarnaast publiceert hij korte verhalen op de Nationale Boekenblog. Met voorliefde voor beeld en taal beschouwt Nelle Boer op fantasierijke wijze de bizarre werkelijkheid. Je kan hem op twitter volgen via @CCBoer.

De Hollende Dictator

Kolonel Khadaffi wordt opgejaagd. Hoe onwerkelijk  moeten de laatste dagen van een dictator zijn?

Het dictatorschap is de hoogst haalbare machtspositie, magnifiek. Het gezag van de dictator is absoluut. Waar andere hoogwaardigheidsbekleders nog wel eens gehinderd worden door plichten en regels, kan de dictator ze opleggen, zonder ze zelf te hoeven navolgen.

Het moeilijke bestaan van de dictator

Wanneer mensen bereid zijn speciaal voor jou een gruwelijke dood te sterven, is dat geen mis te verstane prestatie. Het is niet eenvoudig om dictator te worden, ten eerst moet je mensen weten te overtuigen dat je recht hebt op de macht, door ze bijvoorbeeld dood te schieten of geld aan te bieden. Dan is er nog de opgave een compleet volk uit te mergelen en het maken van de ontelbare keuzes die het inrichten van een paleis met zich meebrengt. Wel of geen marmer en zo ja, wat voor kleur. Ook andere beslissingen zijn niet eenvoudig gemaakt, zoals een massaparade dit weekend, of twee. Krankzinnige hoeveelheden munitie aanschaffen of een mooie auto, makkelijk is het allemaal niet.

Dictators zijn over het algemeen behoorlijk wantrouwig, in sommige gevallen leiden de angsten zelfs tot de pathologische vorm van paranoia. Van Adolf Hitler is bekend dat hij zijn generaals verdacht van complotten jegens hem, maar dat was geen gekke gedachte, die waren er ook. Als men zich omringd met schurken om samen de macht te grijpen, zijn er ongetwijfeld een aantal bij die zelf ook graag wat van de eer toebedeeld krijgen. En vroeg of laat meer. Wantrouwen doet het beeld van de werkelijkheid geen goed. Dictators worden er angstig van, ze gaan er stomme dingen van doen. Zoals de verkeerde onschuldige vermoorden en vergeten dat er een aantal mensen zijn die het regeringsbeleid niet bepaald steunen.

Bij de dictator moet de omslag te groot zijn om te kunnen bevatten, wanneer je van godheid degradeert tot ordinaire crimineel. De arrestatie van Nicolae Ceauşescu en zijn vrouw Elena illustreert dit feilloos. Na een schrikbewind van meer dan twintig jaar en met duidelijk plezier in het zien creperen van hun onderdanen, werden Nicolae en Elena in 1989 bij de lurven gegrepen door de tegenpartij. Na een proces van negentig minuten werden de twee doodgeschoten en in een graf met valse namen begraven. Tijdens de zitting wordt Ceauşescu woest om de aantijging dat hij zijn volk uitgehongerd heeft, voor hem toont het aan dat patriottisme plaats heeft gemaakt voor verraad. In theorie is het mogelijk dat hij dit daadwerkelijk meende.

Eigenaardige, dictatoriale trekjes

Wat moeten functionarissen gefronst hebben bij het zien van hun leider terwijl hij iets volkomen gênants  deed. Bokassa bijvoorbeeld, kroonde zichzelf tot keizer en spendeerde een derde van het nationaal inkomen aan zijn kroning, waar geen enkele buitenlandse diplomaat bij aanwezig was. Papa Doc praktiseerde voodoo. Hij geloofde op een bepaald moment dat zijn politieke tegenstander veranderd was in een zwarte hond en gebood onmiddellijk alle zwarte honden op Haïti af te maken. Ne Win veranderde de getallen op de bankbiljetten in 15, 35, 45, 75 en 90 omdat het zijn geluksgetallen waren. Niyazov spant de dictatoriale kroon wanneer hij de maanden van het jaar hernoemt naar familieleden. Hij verbiedt gouden tanden en playbacken. 

Een dartele kolonel

Van Khadaffi is bekend dat hij, waar hij ook naar toe gaat, zijn tent meeneemt en daar tijdens zijn bezoeken aan andere landen in verblijft, uit principe. Zou hij het nu ook bij zich hebben, of kiest hij liever voor beschutting  van wat steviger materiaal?

Het is nog altijd mogelijk dat kolonel Khadaffi de dans ontspringt en door trouwe vrienden in het buitenland wordt opgevangen. Maar het is veel leuker om voor te stellen hoe hij holt. Is het een dartele tred of eerder een sportieve? Hijgt hij veel, of briest hij door zijn neus? Puilen zijn ogen uit of zijn ze vanwege de  hevige inspanning gesloten?

Een hollende dictator is natuurlijk geen gezicht. In het geval van Khadaffi zou hij ook nog lelijk ten val kunnen komen door per ongeluk op de sleep van zijn gewaad te stappen.  Wie weet dondert er tijdens de stuntelige vlucht nog een zelfontworpen medaille ter aarde. 

Geef een reactie

Laatste reacties (36)