4.293
62

Historicus / Socioloog

Bernd Timmerman (1965) is historicus en socioloog.

De jammerlijke bezetting van een stal

Mag de volwassen dialoog over dierenwelzijn terug?

Ruim tweehonderd actievoerders voerden hun strijd in Boxtel. De helft ging over tot het bezetten van een stal met varkens, de andere honderd stonden buiten te joelen. Als ‘’feestelijke” selfie-steunuiting in de slag bij Boxtel. Boeren en sympathisanten reageerden fel. De huisvredebreuk lijkt de laatste vegan-druppel te zijn voor veel veehouders. Auto’s van activisten werden vernield en een spontane barbecue met vlees uit de intensieve veehouderij was een tegen-pesterij. Opwinding aan beide kanten. De onbereidheid tot een debat over welzijn van dieren verlamt iedereen. Hoe lang duurt het tot er meer slachtoffers vallen? Mag de volwassen dialoog over dierenwelzijn terug?

stal
cc-foto: jdbunod

De actievoerders van ‘’Meat The Victims’’ schieten hun doelen voorbij. ‘’Meat the Victims’’ is geen organisatie, maar bestaat uit activisten die waar dan ook ter wereld acties voeren. Meestal tegen de veehouderij met als hoger doel dat iedereen vegan wordt.  De boer in Boxtel had pech dat er de dag ervoor een bijeenkomst was geweest waar dierenrechtenactivisten zich hadden verzameld. ‘’Dan plakken we er nog een bezetting aan vast’’ zal vast de gedachte zijn geweest. De varkens zijn er ook niet mee geholpen. Wat is er bereikt?

Natuurlijk is er bij velen terechte sympathie voor (bijna) iedere activiteit die de stress, pijn en angst van dieren in de veehouderij en op transport in beeld brengt. In een soort van ‘’Europese Tour’’ stallen bezetten door met tientallen en mogelijk honderden vegans huisvredebreuk te plegen is voor de meesten een brug van ongeloof te ver. De actie is ondoordacht en werkt averechts, nog los van de morele vraag welke grenzen er overschreden mogen worden om een hoger doel te bereiken.

Wie de veehouderij een beetje kent weet dat met honderd man een stal binnenmarcheren dieren nog meer stress geeft en dat de kans op dierziekten, met alle verspreidingsgevolgen van dien, groot is. Er is ook geen dier gered en de discussie gaat nu over geweld tegen boeren, niet meer over geweld tegen dieren. Een hysterische actie, is dat de juiste omschrijving voor een bestorming die niet aanzet tot een debat over het houden van dieren, maar juist de stigmatisering van activisten in de hand werkt?

Deze generatie van activisten, een zeer klein percentage van de sociale beweging die dierenwelzijn en rechten omvat, leidt de discussie van waar het werkelijk om gaat af. Iedere week weer in een ander shirt van een andere organisatie. Ze ontmoeten elkaar in het lijden van dieren.

Week na week, dezelfde gezichten die elders harder en luider demonstreren. Zonder compromissen. Je bent voor of tegen, vegan of niets en zonder de zo noodzakelijke dialoog. Zelfs dierenbeschermers en dierenrechtenactivisten die wel willen praten en meewerken aan welzijnsverbeteringen zijn voor de ‘’helden’’ fout als de NSB. Zelfs ik ben meerdere malen beschimpt en bedreigd door sommige extremistische vegans. Terwijl ik er nota bene zelf één ben. Wie voor rechten van dieren pleit mag blijkbaar over lijken gaan.

Het kan anders en het gaat stap voor stap beter. Traag, dat is absoluut waar. Maar een vegan roulette van iedere wereldburger eet plantaardig of het blijft zoals het is, werkt niet. Boeren, Dierenbescherming en supermarkten die samenwerken, politieke partijen die meer aandacht aan het leed van dieren geven, Wakker Dier en andere organisaties die aanzetten tot veranderingen in de markt, innovatie binnen bedrijven en de wetenschap, de vele activiteiten van onderop waar mensen worden verleid tot het eten van anders geproduceerd en minder vlees, het aantal flexitariërs, vegetariërs en vegans dat groeit. Dat geeft hoop. Beter leven voor dieren, een betere prijs voor boeren en een beter bewustzijn bij producenten en consumenten.

Alleen hard schreeuwen dat heel de wereld ‘’Nu Vegan’’ moet eten is ongeloofwaardig onnozel, dat alle boeren en dierenbeschermers fout zijn en zelfs het overgaan tot bezettingen is de weg van naïef onvolwassen en gevaarlijke waanzin die de brute werkelijkheid niet doet veranderen. Straks komen er nog de wapens bij. Een activist die zijn zelfbeheersing verliest of boerenknokploegen die de activisten wel even uit eigen huis werken.

Bezinning over strategieën mag en is nodig. Hoe te komen tot een andere kijk op dieren?
De 150 miljard dieren die jaarlijks wereldwijd slachtoffers zijn van wreedheden en consumptie van de mens hebben meer baat bij een sociale beweging die slim samenwerkt. Waarbij tal van methoden worden ontwikkeld en gebruikt om een einde te maken aan eeuwenlange uitbuiting. Wat er met dieren gebeurt is een misdaad en verschrikkelijk. Daar mogen en moeten mensen zich druk over maken. Maar wel met verstand, zelfdwang, innerlijke beschaving en effectieve activiteiten. Zonder millennial-hysterie en selfie pragmatisch-dogmatisme.

Het is tot een vleesgeworden polarisatie aan het raken waarbij meer slachtoffers gaan vallen terwijl juist het doel is om het aantal slachtoffers in de veehouderij te doen verminderen.

De bezetting in Boxtel is een jammerlijke fout. Dieren verdienen betere actievoerders en andere, betere activiteiten. We moeten ons grote zorgen maken over het lijden van dieren, maar er zijn ook zorgen over de intolerantie en het extremisme bij een zeer klein deel van de dierenrechtenbeweging.

Geef een reactie

Laatste reacties (62)