3.088
43

Hoogleraar humanitaire studies, Erasmus Universiteit

Thea Hilhorst is hoogleraar humanitaire hulp en wederopbouw van het International Institute of Social Studies (ISS) van de Erasmus Universiteit. Haar onderzoeksprogramma speelt zich af in fragiele staten, conflictgebieden en in landen getroffen door natuurrampen, waaronder Angola, Congo, Mozambique, Ethiopië en Afghanistan. www.disasterstudies.wur.nl

De maatregelen van de VVD drijven mensen uit elkaar

Een open brief aan de Alkmaarse fractievoorzitter 

De VVD-fractie in Alkmaar stelt voor dat vluchtelingen niet de straat op mogen met meer dan drie personen tegelijk. Wie hier niet voor tekent, is niet welkom in de stad.

Geachte heer van der Rhee,
Ik hoorde u dinsdagavond op de radio uitleggen dat uw fractie vluchtelingen die in Alkmaar verblijven wil laten tekenen dat zij nooit met meer dan drie tegelijk de stad ingaan. U leek me een aardige man. U sprak met mededogen over oorlogsvluchtelingen en stond er positief tegenover dat de stad 600 plekken in een kantoorpand voor hen inricht. De maatregel die u voorstelt staat in het licht van draagvlak. U probeert de angst van mensen voor vluchtelingen te beteugelen. U gaf aan dat er nu nog draagvlak is voor het opvangen van vluchtelingen en dat u dat op deze manier wil blijven waarborgen.

Met alle respect voor uw goede intenties, denk ik dat u de plank misslaat en deze maatregel als een boemerang gaat werken. Hoe u het ook wendt of keert: het verhaal dat vluchtelingen met niet meer dan drie op straat op mogen, geeft de boodschap af dat vluchtelingen in principe gevaarlijk zijn. Dat voedt juist de angst voor vluchtelingen. En wat gebeurt er als drie vluchtelingen een kennis tegenkomen die een eindje met hen meeloopt? Belt een bewoner meteen de politie omdat ‘zij’ zich niet aan de afspraak houden? Dikke kans dat het ‘wij’ en ‘zij’ denken sterker wordt en vluchtelingen en de bevolking meer tegenover elkaar komen te staan.

Ik geef u twee alternatieven om de klaarblijkelijke angst van sommige bewoners van Alkmaar tegemoet te treden. Het eerste alternatief bouwt op een standaardmethode voor omgaan met angst, namelijk om mensen op een milde manier bloot te stellen aan hetgeen waar ze bang voor zijn. Geef vluchtelingen een naam. Moedig aan dat Alkmaarders vluchtelingen ontmoeten, een keer met hen eten, als vrijwilliger af en toe bijspringen. Als mensen de kans krijgen elkaar te leren kennen verdwijnt angst als sneeuw voor de zon.
Het tweede alternatief is om begrip te vragen bij vluchtelingen voor de onwennigheid van sommige Alkmaarders. Geef hen tips om daarmee om te gaan, bijvoorbeeld om niet met grote groepen de stad in te gaan. Verreweg de meeste vluchtelingen werken er graag aan mee en willen graag uitdrukking geven aan hun dankbaarheid dat ze hier kunnen blijven. 
Het grote verschil tussen uw maatregelen en deze alternatieven is dat er geen sprake is van de instrumenten van wantrouwen zoals handtekeningen en dwang. Deze drijven mensen verder uit elkaar. De alternatieven leiden juist tot meer begrip en het nemen van verantwoordelijkheid aan twee kanten om integratie van vluchtelingen in Alkmaar goed te laten verlopen.

Geef een reactie

Laatste reacties (43)