952
61

Voorzitter Humanistisch Verbond

Boris van der Ham is de voorzitter van het Humanistisch verbond. Eerder was hij tien jaar lang Tweede Kamerlid voor D66. Hij studeerde geschiedenis in Amsterdam en doorliep de Toneelacademie in Maastricht. Vanaf zijn vijftiende werd hij politiek actief bij de Jonge Democraten, de jongerenorganisatie van D66, waar hij tussen 1998 en 2000 landelijke voorzitter van was. Hij was acteur bij verschillende toneelgezelschappen, werkte voor de Europese fractie in Brussel en de Tweede Kamerfractie in Den Haag. In 2002 werd hij gekozen tot Kamerlid en in 2006 met voorkeurstemmen herkozen. Hij voert onder meer het woord over economische zaken, onderwijs, vrijheden en milieu. In 2007 werd Van der Ham uitgeroepen tot internetpoliticus van het jaar. Boris' stukken schrijft hij op persoonlijke titel.

De majesteit van de rede

Vrijzinnige paasboodschap

In de dagen rond Pasen, wordt In deze derde vrijzinnige schriftlezing Spinoza behandeld. De ‘Christus van de ongelovigen’. Hij schreef ooit dat de ‘Majesteit van de Rede’ moet heersen. Hoe moeten we die woorden opvatten richting de wonderen rond Pasen, en ook ten opzichte van opvattingen van Spinoza zelf?


D66-kamerlid Boris van der Ham houdt sinds 1 januari 2010 regelmatig ‘liberale preekjes’ op internet. Hij wil daarmee de geschiedenis en diepte van het vrije denken schetsen, in een samenleving waar die steeds meer onder vuur ligt. 


Laatste publicatie van Boris van der Ham

  • Nieuwe Vrijdenkers (met Rachid Benhammou)

    12 voormalige moslims vertellen hun verhaal

    2018


Geef een reactie

Laatste reacties (61)