Laatste update 17:18
3.042
27

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

De meeste gemeentebesturen zijn geen haar beter dan Exxpose

In menig gemeente wordt felle jacht gemaakt op dames die in hun appartement heren ontvangen

De petitie van de christelijke jongerenorganisatie Exxpose om het kopen van seks strafbaar te stellen, doet heel wat stof opwaaien. Van alle kanten wordt vastgesteld dat het criminaliseren van hoerenlopers prostituees niet minder maar nog meer in het nauw brengt. Op Exxpose en zijn sympathisanten, die vooral te vinden zijn in kringen van CU, CDA en SGP, maken die argumenten geen enkele indruk. Dit omdat zij, zoals prostitutieonderzoekster Sietske Altink het graag formuleert, ernstig lijden aan ‘feitenresistentie’, een prachtig woord dat nog te weinig in de Nederlandse taal wordt gebruikt.

Moraal
Wat hen uiteindelijk drijft is de christelijke moraal die seks alleen toestaat binnen een officieel huwelijk van man en vrouw. Wat daarbuiten allemaal plaats vindt is zondig al hebben ze bij Exxpose genoeg kaas gegeten van politieke marketing om die term een beetje binnenskamers te houden. Zij maken liever gebruik van feministisch jargon en hebben het over onderdrukking van de vrouw en mensenhandel.

Merkwaardig genoeg leidt deze afkeer van onderdrukking en mensenhandel er nooit toe dat zij wettelijke maatregelen voorstellen om prostituees te beschermen of dat zij vragen om versterking van de politie zodat de vrouwenhandel waar volgens sommigen tienduizenden het slachtoffer zijn, daadwerkelijk wordt aangepakt. Het moet toch niet zo moeilijk zijn om de vrouwenhandelaren op te pakken als hun bedrijf zulke grote vormen heeft aangenomen.

Ondanks die veertigduizend handtekeningen vertegenwoordigt Exxpose geen meerderheidsstandpunt. Ze hoort thuis op de bible belt. De zwarte kousenkerken daar kunnen als het moet sporthallen vullen met enthousiaste gelovigen maar uiteindelijk voelt zich nog geen miljoen Nederlanders zich aan hun strenge geloofsopvattingen verwant. Daarom zijn zij, als puntje bij paaltje komt, een geschikte kop van Jut.

Dat blijkt nu ook. De petitie wordt in brede kring weggelachen. Politici van niet of minder christelijke huize buitelen over elkaar heen om te laten zien hoe verlicht en tolerant ze wel niet zijn. Dat is een beetje goedkoop, want het zijn de niet-christelijke partijen die net zo goed de prostituees in het nauw drijven. Dat is meestal niet zo zichtbaar omdat het op gemeentelijk niveau plaatsvindt maar het is even preuts en hypocriet als de eisen in de petitie.

Cachot
Prostitutie is in Nederland nooit illegaal geweest. Zelfs Abraham Kuyper, de klokkenist der kleine luyden en geestelijk voorzaat van Exxpose sprak zich daartegen uit. Wel was hij voorstander van een verbod op gelegenheid geven. Bordelen moesten verboden worden, pooiers in het cachot gezet. Het duurde tot 1911 voor minister Robert Regout, lid van het confessionele kabinet Heemskerk, dit alles een legale basis gaf. Tegelijkertijd stelde hij porno, abortus en homoseks buiten de wet. Vanaf het begin af aan werd de wet echter soepel toegepast. In de praktijk werden pooiers en bordeelhouders gedoogd. Als zich misstanden voordeden – bijvoorbeeld de exploitatie van minderjarigen – kon de politie altijd ingrijpen. Naarmate Nederland meer van God los raakte nam dat gedogen om zo te zeggen grotere vormen aan. Het bordeelverbod gaf exploitanten daardoor zelfs een zekere vrijheid. Lokale autoriteiten konden rond hun activiteiten geen verordeningen maken want die werden weliswaar geduld, maar bleven toch altijd nog illegaal. Daarom kon men ze niet reguleren.

Regulering
In 2000 is het bordeelverbod als zijnde niet meer van deze tijd geschrapt. Sindsdien is niet alleen de prostitutie zelf maar ook het organiseren daarvan in principe toegestaan. Dit betekende dat gemeentes konden overgaan tot regulering. Zij deden dat op zeer grote schaal. Vaak beleden wethouders met de mond dat het hen te doen was om de bescherming van kwetsbare vrouwen maar de maatregelen waren daar niet naar. Zij stelden een lokaal vergunningenstelsel in. Zij zorgden er in hun bestemmingsplannen voor dat prostitutie alleen maar in bepaalde uithoeken was toegestaan. Zij stelden allerlei eisen aan de faciliteiten binnen bordelen. Zij gebruikten hun boa´s om te handhaven. In menige gemeente wordt een felle jacht gemaakt op dames die in hun appartement heren ontvangen.

Is een woningbouwcorporatie de huisbaas, dan is maar al te vaak uitzetting het onmiddellijke gevolg. Zij speuren Facebookpagina´s af om escortbedrijven in de tang te nemen. Zo wordt de prostitutie voor een zeer belangrijk gedeelte ondergronds gedreven waar pooiers vrij spel hebben zolang zij maar onder de radar weten te blijven. Op geen enkele manier trachtten gemeentes bijvoorbeeld uitsluitend de pooiers uit te schakelen, zodat prostituees hun bedrijf zelfstandig voort kunnen zetten. Natuurlijk er is wel eens een toevalstreffer als men stuit op een paar loverboys die een meisje in een kelderbox laten misbruiken maar daar blijft het bij.

Autoriteiten zouden van hoog tot laag moeten samenwerken om dwang binnen de prostitutie te bestrijden. Dit betekent dat wie uit vrije wil seksuele diensten wil verkopen, daarvoor ampel de kans moet krijgen. Het beleid zou erop gericht moeten zijn om zeker te stellen dat dit in veilige omstandigheden kan geschieden zonder dat er sprake is van uitbuiting. Dat bereik je niet door vrouwen dakloos te maken als zij in strijd met het bestemmingsplan of zo thuis heren hebben ontvangen.

Het zou goed zijn als de werkelijke effecten van de opheffing van het bordeelverbod in 2000 eens door onbevangen deskundigen op een rijtje werden gezet. Vervolgens wordt dan bezien op welke wijze de overheid prostituees die voor dat vak kiezen, de ruimte kan geven om hun gunsten te verkopen. Dat kan overigens alleen maar als de inbreng van de ervaringsdeskundigen bij uitstek, de prostituees zelf, maatgevend is.

De huidige aanpak is vooral in het belang van pooiers, louche exportbedrijven en vrouwenhandelaren. Geloof mij: de meeste gemeentebesturen zijn in hun praktijk geen haar beter dan Exxposure. Ze horen thuis in de wereld van de hypocrisie, van de preutsheid, van de angst voor het genot, van de kamertjeszondes.

Cc-foto: 8013345


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (27)