2.688
29

Psycholoog, auteur, columnist

Roos Vonk is hoogleraar sociale psychologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ze is daar onder meer betrokken bij de master-opleiding Gedragsverandering.

Daarnaast heeft ze jarenlange ervaring als coach en trainer op het gebied van zelfkennis, authenticiteit, en zelfontwikkeling. Ze staat bekend om haar talent om wetenschappelijke inzichten op begrijpelijke en onderhoudende wijze te presenteren aan een breed publiek.

Vonk heeft een column in Psychologie Magazine en schreef eerder de bestsellers Ego’s en andere ongemakken, Menselijke gebreken voor gevorderden en Liefde, lust en ellende.

De mens verklaart zichzelf heilig

De reactie die door de Volkskrant werd geweigerd

Mensen vinden hun eigen soort zo geweldig dat hun unieke vermogen tot zelfreflectie eronder lijdt. De vraag of de mensheid als soort zou moeten krimpen is taboe en een filosoof die deze vraag opwerpt wordt partijdig genoemd omdat hij voor de rechten van andere dieren opkomt. Dat is de omgekeerde wereld.

mens
cc-foto: Pixabay

Afgelopen zaterdag publiceerde De Volkskrant een interview met Peter Singer over overbevolking: een taboe dat naar zijn mening doorbroken dient te worden. Singer is onder meer bekend van de term speciesisme: discriminatie naar soort. Net als bij andere vormen van discriminatie vinden we onze eigen groep (i.c. soort) superieur en worden andere groepen (i.c. andere dieren) benadeeld en als minderwaardig gezien. In het geval van speciesisme lijkt dit zich enigszins uit te strekken naar ménsen die het voor dieren opnemen: ook over hún gevoelens wordt nogal eens geringschattend gedaan. In de discussie over onverdoofd slachten worden bijvoorbeeld de gevoelens van joden en moslims serieuzer genomen dan van dierenbeschermers. Opvallend was dat ook De Volkskrant ten prooi leek te vallen aan speciesisme, in het interview met de bedenker van dit concept. Ik reageerde daarop, maar mijn reactie werd niet geplaatst. Hij staat hieronder.

Natuurlijk heeft Peter Singer gelijk dat de planeet overbevolkt is. In de afgelopen 500 jaar en vooral de laatste eeuw is de bevolking explosief gegroeid. Bovendien is de impact op de aarde per inwoner exponentieel gestegen en die stijging duurt voort. Dat dit onderwerp nog een taboe is, kan alleen maar liggen aan de grenzeloze zelfingenomenheid van mensen en hun volstrekte onvermogen in de spiegel te kijken. Elke andere soort die milieu, natuur en klimaat zo in gevaar bracht als wij, daar zouden we vanaf willen. Politici zouden wedijveren met de meest rabiate maatregelen tegen die soort. Maar de mens? Het menselijk leven is heilig verklaard, alsof ieder mens een godje is. Mensen moeten zo oud mogelijk worden en zelfs mensen die zelf dood willen mogen dat niet. Terwijl we in Nederland dagelijks 1,8 miljoenen dieren slachten in een handomdraai, aan de lopende band. O wacht, ik mag mensen niet met andere dieren vergelijken: dat andere grote taboe.

En dan vraagt De Volkskrant aan Peter Singer: U steunt dierenrechten, bent u wel objectief? Zou de krant dat ook vragen aan mensen die opkomen voor mensenrechten – tegen onderdrukking, discriminatie of armoede? Of aan mensen die zich niet uitspreken en daarmee de status quo helpen beschermen? Nee, díe zijn objectief! Alleen wie de mens ziet als een van de vele soorten, niet superieur aan andere, die is verdacht. Dat illustreert nu precies wat Singer bedoelt met speciesisme. Het oerprimitieve motto van het hoogstintelligente mensdom met het unieke vermogen tot zelfreflectie: ‘eigen soort eerst’. Desnoods moeten al die andere soorten maar verdwijnen. En dat is precies wat er nu gebeurt.


Laatste publicatie van RoosVonk

  • Je bent wat je doet

    van zelfkennis naar gedragsverandering

    2019


Geef een reactie

Laatste reacties (29)