1.304
60

Directeur Amnesty International

Eduard Nazarski is sinds maart 2006 directeur van Amnesty International, afdeling Nederland. Hij werkte 15 jaar bij VluchtelingenWerk Nederland, waar hij eerst verantwoordelijk was voor de ondersteuning van vluchtelingen en later voor de beleidsbeïnvloeding. De laatste 6 jaar van zijn dienstverband was hij er algemeen directeur. Nazarski was tot zomer 2008 voorzitter van de European Council on Refugees, een samenwerkingsverband van 65 NGO's in 28 landen in Europa.

De menselijke maat terug? Dan strafbaarstelling illegaliteit schrappen!

De politie zit er niet op te wachten, lokale besturen willen het niet uitvoeren en mensenrechtenorganisaties verwerpen het voorstel. Zelfs bij de VVD  is het enthousiasme verdwenen

Afgelopen week spraken de Tweede Kamer en staatssecretaris Teeven, in hun debat over de zelfmoord van de onterecht gedetineerde asielzoeker Dolmatov, met elkaar af de menselijke maat terug te brengen in het vreemdelingenbeleid. Er zullen een flink aantal maatregelen moeten worden genomen om het huidige beleid te verbeteren. Vooral vreemdelingendetentie moet fundamenteel worden herzien.

Bovendien horen bij het hervinden van de menselijke maat absoluut geen maatregelen die hieraan direct tegengesteld zijn. Prominent voorbeeld hiervan is het voorstel om illegaal verblijf in Nederland strafbaar te stellen. Van de regering zou je daarom op zijn minst verwachten dat zij dit voorstel met spoed van tafel zou halen. Vooralsnog maakt zij daartoe geen aanstalten.

Kwetsbaar
Of het voorstel stand houdt zal vooral afhangen van regeringspartij PvdA. Naar eigen zeggen stemde deze partij met grote tegenzin in met opname van de strafbaarstelling in het regeerakkoord met de VVD. Dit zou nodig zijn geweest om het Kinderpardon binnen te halen. Maar, zoals Amnesty International al heeft betoogd, dreigt strafbaarstelling ongedocumenteerde vreemdelingen nog kwetsbaarder te maken voor schendingen van hun mensenrechten. Ook anderen, zoals het College voor de Rechten van de Mens, waarschuwen voor de gevaren. Zo zijn toegang tot onderwijs voor kinderen van ongedocumenteerden, medische zorg en bescherming tegen uitbuiting onvoldoende gewaarborgd. Strafbaarstelling van illegaliteit zou daarom ook nooit als politiek wisselgeld mogen worden ingezet.

Verzet
Binnen de PvdA groeit het verzet tegen strafbaarstelling. PvdA-lid Sander Terphuis – zelf Iraans vluchteling – lanceerde een petitie die zijn partij oproept strafbaarstelling van illegaliteit te verwerpen. Hij richt zich op het partijcongres van de PvdA zaterdag 27 april, waar hij een motie heeft ingediend om steun voor strafbaarstelling op te zeggen. Ook de Jonge Socialisten, de jongerenorganisatie van de PvdA, heeft principiële bezwaren en heeft een motie ingediend. Lokale afdelingen van de partij, zoals in Amsterdam en Den Haag, spraken zich al uit tegen strafbaarstelling.

Wie zit erop te wachten?
Welke reden kan er nog zijn om aan strafbaarstelling vast te houden? De politie zit er niet op te wachten, lokale besturen willen het niet uitvoeren en mensenrechtenorganisaties verwerpen het voorstel. Zelfs bij coalitiegenoot VVD – die opname van strafbaarstelling in het regeerakkoord afdwong – is het enthousiasme voor het schadelijke voorstel grotendeels verdwenen. Op lokaal niveau schaarde het Haagse college – geleid door VVD-prominent Jozias van Aartsen – zich achter de gemeenteraad door strafbaarstelling te verwerpen. Om nog maar te zwijgen van staatssecretaris Fred Teeven, die het voorstel “met hetzelfde enthousiasme” als het Kinderpardon, waarover hij verre van enthousiast was, zal uitvoeren. Bovendien lijkt hij zelf ook niet overtuigd van het nut. Maar ach, zo stelt hij in het meinummer van het magazine Wordt Vervolgd, de regering voert wel vaker maatregelen in waarvan ze niet weet of deze werken.

Geen duidelijk nut, wel duidelijke gevaren voor vreemdelingen. Voldoende reden dus om snel een einde te maken aan het wetsvoorstel strafbaarstelling illegaliteit. Dat is nog niet voldoende om de menselijke maat terug te brengen in het vreemdelingenbeleid, maar wel een duidelijk signaal dat die menselijke maat weer leidend moet worden.

Volg Eduard Nazarski ook op Twitter

Geef een reactie

Laatste reacties (60)