2.471
4

Literatuurwetenschapper, onderzoeker

August Hans den Boef is literatuurwetenschapper en onderzoeker. Hij werkte tot 2011 aan de Hogeschool van Amsterdam. Hij is schrijver van onder andere Nederland seculier!, 'God als hype' en [Haat] als deugd.

De methode Koppejan

We weten dat opposanten vaak worden gepaaid... Zouden Rutte en Verhagen hem...?

We herinneren ons nog de methode-Koppejan, genoemd naar een voormalige hoofdinspecteur van politie in Amsterdam. Die placht demonstranten ver buiten de stad te droppen, waarna ze op eigen gelegenheid maar moesten zien thuis te komen. Die methode werd overal nagevolgd. Zo zette commissaris Doosjes in Zeeland (mogelijke) lastpakken op de veerboot naar Breskens. Dit is letterlijk een brugje naar een andere Koppejan, aan wie ik deze dagen vaak moet denken.

Dat Rutte en kornuiten alle ruimte willen geven aan de lobbies van banken, boeren, vissers, automobilisten en projectontwikkelaars en dat dit onder andere ten koste gaat van het milieu, dat viel te verwachten. Maar dat hierdoor ook het ontpolderen van de Hedwigepolder wordt afgelast.

Die Hedwigepolderkwestie vormde een van de dieptepunten van het tijdperk Balkenende IV. Populisten uit allerlei partijen, inclusief PvdA en SP, lieten zich misleiden door de valse sentimenten uit Zeeland.

Die Zeeuwse gevoeligheid voor ontpoldering is begrijpelijk, maar vormde geen doorslaggevend argument. Walcheren werd in 1944 door de geallieerden opeens onder water werd gezet en andere Zeeuwse eilanden werden door de watersnood van 1953 zwaar getroffen. Maar die gruwelijke overstromingen troffen ook Zuid-Hollandse eilanden en delen van Noord-Brabant. Aantallen doden destijds in de drie provincies: respectievelijk 865, 677 en 247.

Ben Sombogaart filmde voor zijn film De Storm terecht niet op locaties die destijds door het water zwaar zijn getroffen, maar de Hedwigepolder is geen ramplocatie. Was overigens in 1953 niet eens een halve eeuw op de zee veroverd!
Eigenaar Gery de Cloedt is een querulante Belgische nimby, die lekker wil blijven jagen en polospelen in zijn polder. Het prachtige Verdronken land van Saeftinghe, het grootste brakschorrengebied van West-Europa zou met de uitbreiding naar de Hedwigepolder (inclusief de aangrenzende Belgische Prosperpolder) nog eens substantieel groter worden. Die uitbreiding past geheel in onze nieuwe manier van denken over natuurgebieden en de rol van het water.

Maar veel boeren hebben nu eenmaal moeite met de omslag naar deze manier van denken. En als het CDA aan de macht is, dan tellen de boerenbelangen altijd het zwaarst. Maar gelukkig, de afspraken met België en de goede verstandhouding met het buurland gaven de doorslag en de Tweede Kamer stemde voor ontpoldering. Zelfs de CDA-fractie was voor, op één lid na, de Zeeuw Ad Koppejan. Toen al een dissident. Kort nadat bekend werd dat Rutte en zijn vrienden het besluit over de ontpoldering terug gaan draaien, verklaart de dissident Koppejan dat hij zich neerlegt bij dit gedoogkabinet, mits een substantiële meerderheid van het CDA-congres de akkoorden steunt. Zouden Rutte en Verhagen hem…..? We weten dat opposanten vaak worden gepaaid met woordvoerderschappen, staatssecretariaten, ministersposten, met de functie van burgemeester, commissaris van de koningin, voorzitterschap van boerenbonden en andere posities in het maatschappelijk middenveld.

Maar zo’n polderruil, dat zou nieuw zijn. Noemen parlementaire journalisten zoiets voortaan de methode-Koppejan? De naam ‘poldermodel’ is immers al vergeven.


Laatste publicatie van August Hans den Boef

  • Onbegonnen werk

    De ontvangst van het oeuvre van F. Harmsen van Beek, een casestudy (met Joost Kircz)

    2015


Geef een reactie

Laatste reacties (4)