1.089
16

Hoogleraar Openbare Financiën

Professor Harrie Verbon is econoom en momenteel werkzaam als hoogleraar Openbare Financiën en Sociale Zekerheid aan de Universiteit van Tilburg. Zijn onderzoek behelst onder meer de volgende terreinen: de macroeconomische effecten van vergrijzing, migratie, herverdeling en economische groei, overdrachten tussen generaties (inclusief pensioenen) en verhandelbare emissierechten. Professor Verbon is daarnaast lid van het bestuur van het Rathenau Instituut. Hij was eind jaren '90 lid van de programmacommissie van het CDA, maar heeft inmiddels het lidmaatschap van die partij opgezegd.

De miljoenennota: in Nederland saneren en in Europa potverteren

Terwijl in Nederland de hand op de knip gaat, wordt er in de richting van Europa onbekommerd met geld gesmeten

De meest eurofiele miljoenennota aller tijden (vrij naar Geert Wilders) is een curieus document. Wie de kranten er over leest, leest alleen maar over somberheid en teruggang. Wie naar de cijfers over de overheidsfinanciën kijkt, en daar gaat de nota toch eigenlijk over, ziet iets anders. Het tekort op de begroting is flink aan het afnemen: volgend jaar is dat tekort volgens de verwachting al minder dan drie procent van het nationaal inkomen en als we dit kabinet over een kleine vier jaar gedag mogen zwaaien is het tekort zelfs al gedaald tot onder de twee procent.

De overheidsschuld die, net als het begrotingstekort, door de kredietcrisis omhoog is geschoten, heeft ook al zijn slechtste tijd gehad. Over een of twee jaar begint die schuld als percentage van het nationaal inkomen al weer te dalen en zal dan vanzelf weer onder de zestig procent komen zoals dat volgens de Europese begrotingsnormen moet. Dan zijn wij, samen met Finland, Luxemburg en Estland, de enige landen die aan die Europese normen voldoen.

Desondanks heeft minister van financiën, Jan Kees de Jager, het in zijn nota steeds over het “op orde brengen” en het “gezond maken” van de overheidsfinanciën. Dus gaat dit kabinet door met het ”onverkort uitvoeren van het regeerakkoord”. Volgens dat akkoord moet er voor 18 miljard euro bezuinigd worden.

Dan Europa. De nota laat ons nog eens weten hoeveel voordeel wij van de euro hebben, hoewel inderdaad vele overheden van de eurozone problemen hebben met hun overheidsbegroting. Die problemen worden ‘opgelost’ door geld te pompen in die landen via allerlei fondsen. Er zijn al vele miljarden naar de Grieken gegaan en Nederland heeft op dit moment ruim 60 miljard euro in Europese fondsen voor de zwakke broeders uitstaan. Dat geld zijn we niet direct kwijt, want het gaat in beginsel om leningen, maar veel economen zijn het er over eens dat leningen aan landen als Griekenland en Portugal stortingen in een bodemloze put zijn. Bovendien zullen die landen, zolang ze in de euro blijven, niet in staat zijn hun economie te versterken.

Kortom, terwijl in Nederland de hand op de knip gaat, wordt er in de richting van Europa onbekommerd met geld gesmeten. Als we in Europa dan toch geld moeten uitgeven, kunnen we er beter zelf nog wat aan hebben. Het zou daarom handiger zijn als landen als Nederland en Duitsland subiet ophouden met bezuinigen en lonen matigen.

Dus, Jan Kees, maak je geen zorgen, je doet het echt prima, het gaat immers goed met de overheidsfinanciën. Laat de inkomens van ons Nederlanders toenemen, zodat wij nog meer flessen olijfolie en bossen knoflook uit de zuid Europese landen kunnen inslaan. Daar hebben die landen meer aan dan ze te voorzien van een permanente financiële bloedtransfusie waar op de duur zowel de zwakke als de sterke eurolanden aan onderdoor gaan.

Geef een reactie

Laatste reacties (16)