1.263
41

Hans Groen [1963] is adviseur op het gebied van organisatie effectiviteit en Supply Chain Management. en heeft opleiding in bedrijfseconomie en logistieke bedrijfskunde.

De nachtmerrie van Rutte

Rutte presenteert zich als de koene ridder die als enige de rode draak kan verslaan

Tijdens het VVD congres zette Rutte zich sterk af tegen de oppositie. Nachtmerries heeft hij er van. En als je zijn speech leest is zijn grootste nachtmerrie dat Nederland na 12 september een regering krijgt die sociaal, optimistisch en verantwoordelijkheid neemt voor de toekomst van Nederland.

De toon is duidelijk gezet. Rutte heeft voor zijn ideale tegenstander gekozen in de ring. Emile Roemer. Ideaal omdat hij daarmee het angstbeeld van rechts conservatief maximaal kan aanjagen. Een socialistische premier en nog wel van de SP ook. Een grotere nachtmerrie kan men zich op rechts niet voorstellen. En Rutte presenteert zich als de koene ridder die als enige de rode draak kan verslaan. De boodschap aan de rechtse kiezer is duidelijk. Stem VVD of Socialistisch Links komt aan de macht. Meer smaken zijn er niet wat Rutte betreft. Die boodschap zal ook aankomen bij de PVV en CDA aanhang.

De angst van Rutte is goed af te lezen uit zijn speech. Vele resultaten worden geclaimd die simpelweg weerlegd kunnen worden. De begroting is bijvoorbeeld niet op orde. Verpleegkundigen worden nog altijd niet als vakmensen behandeld. Het is geeneens duidelijk wat hij daarmee bedoeld. Strenger asielbeleid klopt ook al niet. Europa heeft Nederland juist teruggefloten. Meer wegen? Die spade heeft Eurlings onder Balkenende IV in de grond gezet. Zorg dichterbij huis? En zijn verhaal wordt helemaal triest als hij roept om een Europa met meer Nederland. Met meer VVD. Merkwaardige uitroep van een minister-president die in Europa tegen alles nee roept, dit tot grote frustratie van andere europese leiders, waardoor er steeds minder Nederland in Europa is. Zoals er nu een kopgroep is zonder Nederland als het gaat om de transactie tax.

Er klopt dus weinig van zijn verhaal. Het is een paniekverhaal van een minister-president die gegokt heeft met onze toekomst. Hij baalt ervan dat het ‘werk’ niet kon doorgaan. Maar wie is daar hoofdverantwoordelijke voor? Rutte wist dondersgoed dat de samenwerking met de PVV op drijfzand was gebaseerd. Maar het meest bizarre is dat zijn achterban het allemaal als zoete koek doorslikt. Geen onvertogen woord, geen moment van reflectie. Als tinnen soldaatjes staat de rechtse kiezer achter de ‘generaal’ die zijn aanhang die afgrond in leidt.

Dit laatste gegeven is wel zorgelijk voor linkse partijen. De volgzaamheid en kritiekloosheid op rechts leidt ertoe dat bij de verkiezingen de rechtse kiezers waarschijnlijk massaal op de VVD gaan stemmen, waardoor de VVD de grootste partij wordt. De peilingen laten wel een nek aan nek race zien tussen SP en VVD, maar het valt niet uit te sluiten dat de nodige PVV en CDA kiezers zo direct strategisch naar de VVD gaan. Dus weer 4 jaar Rutte. Weer 4 jaar stilstand in Nederland.

Die kritiekloosheid bij de VVD kiezer verbaast mij wel. Veelal toch beter opgeleide Nederlanders, veel ondernemers. Je zou denken dat die toch kunnen rekenen en dat vooral de ondernemers beseffen dat de problemen in Europa niet opgelost worden met de angstpolitiek van Rutte. Ja, het bezuinigingsbeleid zal veel ondernemers aanspreken. Als het binnen bedrijven slecht gaat, is de eerste reflex kosten verlagen. Voor een bedrijf tot op zekere hoogte logisch, maar voor een Overheid niet omdat zij een andere rol in de samenleving heeft. Maar die reflex bij veel ondernemers doet ze wel huiveren voor de linkse voorstellen om Nederland niet onderuit te bezuinigen. Zo houdt Rutte zijn aanhang in zijn achterzak.

Met de huidige verdeeldheid en diversiteit aan programma’s heeft Links Nederland eigenlijk geen goed antwoord op de retoriek van Rutte. Toch kunnen we Rutte nachtmerrie best wel laten uitkomen:

*) Een duidelijke kandidaat tegenover Rutte: Emile Roemer.[sorry Diederik] *) Hou een Minister-President waardige kandidaat achter de hand. [Bos?] *) Een duidelijk programma. De SP-PVDA-GroenLinks-PvdDD dienen hun programma’s in elkaar te schuiven, zodat er een financieel-economisch solide verhaal staat, dat tevens sociaal, rechtvaardig en duurzaam is. [zomerakkoord] *) Sluit de rijen. Alle betrokken partijen vertellen het zelfde verhaal al kunnen zij natuurlijk hun eigen inbreng benadrukken. GroenLinks zal bijv. inzetten op het duurzame karakter, SP op het sociale, PVDA rechtvaardige. Dit vereist wel dat de fracties en partijbesturen hun ego’s buiten de deur moeten zetten.
*) Zorg dat het financiële kader doorgerekend is door CPB. Dat financiële kader moet duidelijk uitzicht bieden op begrotingsevenwicht in de tijd. Aangezien de VVD zijn programma niet laat doorrekenen kan je de VVD op zijn sterkste punt, het hardst aanvallen.
*) Zet in op Europese solidariteit. De mijnwerker in Spanje is net zo goed slachtoffer van de crisis als burgers hier in Nederland.
*) Zet in op Europa. Het Europa van de burger en niet de financiële markt. Claim de soevereiniteit terug door met voorstellen te komen die op Europees niveau de crisis beteugelt en de financiële markt weer terug in zijn hok stopt.

Verspil niet je energie aan Wilders of Buma. Wilders is voor zijn achterban ongenaakbaar. Het CDA daarentegen dient te groeien ten koste van de VVD. Links dient vooral zijn eigen verhaal naar buiten te brengen. Een sociaal, rechtvaardig en duurzame boodschap gericht op de toekomst. Laat het een hete zomer worden voor de VVD, zodat Rutte elke nacht zwetend wakker wordt.

Dit artikel staat ook op de website van Hans Groen

Geef een reactie

Laatste reacties (41)