1.028
28

Coach persoonlijke ontwikkeling

Als 26 jarige vertrok ik naar Nederland, met mijn HBO maatschappelijk werk diploma op zak. Intussen ben ik 21 jaar verder, al 10 jaar zelfstandige ondernemer met een brede interesse in verschillende zaken. In Nederland heb ik o.a. de opleiding Supervisie gevolgd, welke mij de mogelijkheid biedt om mensen te begeleiden en te coachen in hun leerontwikkeling. Daarnaast volg en geef ik cursussen en trainingen die te maken hebben met persoonlijke ontwikkeling. Ik beleef veel plezier in het werken met mensen en vind een positieve kijk op het leven belangrijk, waarin vooral liefde voor alles wat leeft centraal staat. Humor, vrolijkheid en doorzettingsvermogen zijn mijn drijfveren om dit leven aan te kunnen. Mijn hobby’s zijn lezen,wandelen, schrijven, muziek en mezelf dienstbaar stellen voor de medemens. 1 x per maand kom ik met een groep samen om van gedachten te wisselen over persoonlijke ontwikkeling en alles wat hierbij relevant is.

De naturel Piet biedt de oplossing!

Ik mis in de hele Sinterklaastraditie de traditionele Nederlandse nuchterheid 

Waarom niet dicht bij ons zelf blijven door te gaan voor een eerlijke benadering en te kiezen voor de naturel Piet?
Vanaf de basis eerlijk zijn naar onze kinderen toe.
Het eerlijk zijn biedt ons de mogelijkheid om onze jonge kinderen niet structureel in de maling te nemen met de jaarlijkse terugkerende leugens van volwassenen over het schoorsteen verhaal, de intocht en alle tamtam erom heen.
Is dit niet een klassiek voorbeeld van leven in een illusie, een schijnwerkelijkheid creëren en onze kinderen reeds in een vroeg stadium van hun leven met leugens confronteren?

Ouders eisen van kinderen dat zij onder alle omstandigheden eerlijk moeten zijn en verbinden hieraan ook consequenties als kinderen dit niet doen. Toch kiezen ouders bij deze kromme en veel te commerciële traditie ervoor om de ziel van deze jonge kinderen reeds vroeg te bezoedelen met op onwaarheid berustende constructies over hoe het kind blij gemaakt kan worden met een cadeau dat de ouder nota bene zelf koopt. Ik mis in deze hele Sinterklaastraditie de traditionele Nederlandse nuchterheid.

Een spirituele benadering
Kinderen die de afgelopen tientallen jaren geboren worden hebben vaak oude zielen die weer reïncarneren. Deze zielen komen terug naar de aarde met een Goddelijke missie om hier grote taken in de wereld te verrichten. Dit is onderdeel van het plan van de Schepper in dit nieuwe tijdperk waarin wij leven en dat definitief op 21 december 2012 is ingegaan. Deze grote zielen kiezen dan het lichaam van uw kind als voertuig om zich in deze wereld voort te bewegen en te manifesteren. Veel ouders hebben zodoende een bijzonder kind met een bijzondere levenstaak en jammer genoeg weten vele ouders dat niet, omdat men zich niet actief bezighoudt met spiritualiteit.
De ouder heeft onder andere de verantwoordelijkheid om kinderen de realiteit van het leven bij te brengen, het kind normen en waarden aan te leren en het kind klaar te stomen voor zijn levenstaak.

De overgang naar het nieuwe tijdperk
Dit nieuw tijdperk kenmerkt zich door de energie van eenheid, vrede, onvoorwaardelijke liefde en harmonie. Wat wij achter ons horen te laten is de tijd van het dualiteitsbewustzijn, een tijdperk waarbij men denkt en handelt in termen van tegenstellingen. Het is daarom ook niet verbazend dat oude (vaak vernietigende) structuren in de wereld afbrokkelen of zelfs vergaan. Dit proces van afbraak en herstel is nog steeds gaande totdat de mens zich totaal bewust is van het eenheidsbewustzijn en er ook naar gaat leven met als doel van de wereld een betere plaats te maken. Dit proces gaat langzaam, omdat veel mensen nog tot het besef moeten komen wat hun taak in deze is en dan vanuit hun vrije wil zelf kunnen besluiten om hun bijdrage hierin te leveren. Tot dan blijven wij deze discussies voeren en zijn wij bezig met jullie zwarten en wij witten, “Nederland is van ons”, “rot op naar je land” en nog meer van deze afbrekende niet verbindende denk- en handelswijzen.

Mensen zijn allemaal uit dezelfde bron afkomstig
Ondanks dat er onder de mens in de wereld veel ongelovigen zijn en zo ook in Nederland, zijn alle mensen ooit eens uit dezelfde Goddelijke bron ontstaan. Noem deze bron God, Allah, Boedha, jezelf, het maakt niet uit, het leidt terug naar dezelfde bron, omdat ook mensen medescheppers zijn van het geheel. Vanuit deze invalshoek bekeken, zijn mensen verbonden met elkaar en zijn dus één grote familie, omdat deze spirituele constructie vanuit de schepping ons geestelijk met elkaar verbindt. Door de diversiteit van de schepping ziet de mens er divers uit, waardoor kleur, uitstraling of lichamelijke kenmerken ons van elkaar onderscheidt.

Heel de wereld door verantwoorde keuzes te maken
Het allerbelangrijkste is dat de mens deze wereld tot een betere plek voor een ieder kan maken. Die inspanning moeten wij op z’n minst willen verrichten en met vooroordelen over elkaar en de eeuwige krachten meting over welke groep gelijk heeft zullen wij nooit nader tot elkaar komen.
Een groep binnen de samenleving geeft met een aantal steekhoudende argumenten aan dat zij last ondervinden van de wijze waarop de Sinterklaas traditie jaarlijks wordt ingevuld. Als blijkt dat de Sinterklaasviering misschien in deze context niet meer past bij de tijd van nu, zou het vanuit de optiek van respect en waardering hebben voor elkaar zeker nodig zijn om hiernaar te kijken.

Terug naar zwarte Piet, witte Piet, naturel Piet of geen Piet
Laten wij dit feest in al zijn vreugde voortzetten. Voor de kinderen is het leuk en kennelijk voor de volwassenen ook. Laten wij er wel voor kiezen om dit verhaal, traditie of wat het ook moge zijn te gaan herschrijven. Herschrijven in die zin dat wij onze kinderen een feest voorschotelen dat de realiteit van het leven van nu weergeeft.
Geen schoorsteen meer, waarbij mensen zwart worden, maar een leuk feest dat de moderne zieltjes niet misleid en in de war brengt. Zo kiezen ouders reeds in een vroeg stadium ervoor om op een verantwoorde manier de realiteitszin van kinderen te ontwikkelen en wordt er beter rekening gehouden met de fragiele fases in de persoonlijkheidsontwikkeling van het jonge kind. Misleiding en leugen hoort hierin niet thuis.

Wees eerlijk en vertel uw kind dat het feest een traditie is dat jaarlijks herdacht wordt. Iemand is verkleed als Sinterklaas. Degene die de rol van Piet vertolkt hoeft helemaal geen schmink op. Het kind wordt niet meer bang en leg uw kind gewoon uit dat u de cadeautjes zelf koopt. Uw iets ouder kind schat uw financiële draagkracht in en komt niet meer met riante cadeauwensen. Nu kan dat, omdat hij denkt dat die Spaanse man dat toch maar ophoest en niet mama en papa die altijd klagen dat ze geen geld hebben.

De naturel Piet doet zijn intrede
De meerderheid in Nederland heeft hiermee getoond dat zij de medemens serieus nemen en met mededogen voor de minderheidsgroep de elementen uit deze viering die onvrede veroorzaken heeft gewijzigd. Tegelijk krijgt deze traditie ook een betere realiteitsgehalte dat past in het hier en nu. Met deze aanpassing komen wij van de jaarlijkse kritieken in binnen en buitenland af. Probleem opgelost.

Geef een reactie

Laatste reacties (28)