1.376
11

Columnist

Ik ben geboren op 10 mei 1966 in een kleine plaats ten noordwesten van de stad Kerman (Iran) in een gezin van 7 kinderen. Mijn jeugd heb ik doorgebracht in dat dorp. Op mijn achttiende verliet ik mijn dorp om in een grote stad (Shiraz), 800 km verder, te gaan studeren. Tijdens mijn studie (sociologie) kwam ik in verzet tegen de islamitische regering en dat resulteerde in mijn gevangenisschap voor een korte periode en vervolgens langdurige onderdrukking en achtervolging. In 1993 kwam ik naar Nederland. In Nederland studeerde ik af in Algemene Sociale Wetenschappen aan de universiteit van Utrecht. Tijdens mijn studie en daarna heb ik in verschillende functies (docente, rijinstructrice, onderzoekster en beleidsmedewerkster) gewerkt.
Ik ben politiek zeer betrokken en heb een weblog waarin sociaal-politieke onderwerpen aan de orde stel. Zie: http://ferdowskazemi.wordpress.com

De Nederlandse taal aan de schandpaal

Studenten uit het buitenland moeten een jaar extra de tijd krijgen om Nederlands te kunnen leren

We hebben een nicht van 18 jaar oud die graag in Nederland wil komen studeren. Dat kan en mag, als ze maar ruim 8000 euro per jaar aan collegegeld kan betalen voor haar bachelor studie en straks ruim 12000 euro voor haar masters, plus het boekengeld. Uiteraard moet ze ook aan kunnen tonen dat ze in haar levensonderhoud kan voorzien in Nederland.

Tot zover gaat het lukken. Maar ze dacht dat het beter zou zijn eerst een jaartje als au pair hier te komen werken om Nederlands te leren en kennis te maken met de Nederlandse cultuur en gewoonten. Het beheersen van de Nederlandse taal is tegenwoordig namelijk geen vereiste meer voor een studie in dit land. Vroeger kregen studenten uit het buitenland een jaar extra de tijd om de taal te leren, maar tegenwoordig is dat niet meer zo. Vroeger; de tijd dat de Nederlandse taal nog niet aan de schandpaal genageld werd door onze universiteiten. Tegenwoordig hoef je slechts geslaagd te zijn voor een internationaal erkende Engelse taaltoets om in Nederland te mogen studeren. De tijd dat docenten fatsoenlijk Nederlands praatten en niet een halfslachtig Engels is voorbij.

Persoonlijk vind ik het verdomd handig wanneer een immigrant de taal van het land waar hij of zij minstens een jaar of vijf wil verblijven leert spreken. Ik moet zeggen dat ik me mateloos heb geërgerd aan de Engels kakelende studenten om me heen toen ik aan de TU Delft werkte. Ik kreeg spontaan heimwee naar Nederland. Het is een verarming dat de universiteiten de officiële taal van het land moeten verloochenen om de wetenschappelijke wereld bij te kunnen benen.

Ik begrijp dat je met het Nederlands niet verder komt dan de grenzen van Antwerpen, maar het gevolg nu is dat iedere student uit het buitenland iedereen in Nederland in het Engels moet aanspreken. Van de IND krijgen buitenlandse studenten geen jaar extra om de taal te leren, omdat de studenten immers geen Nederlands nodig hebben om aan de universiteit te studeren.

Als wetenschapper tel je niet als je niet in het Engels publiceert. Dat is nu eenmaal zo en daar kunnen we niets aan veranderen omdat we op het Europese niveau willen functioneren. Maar zolang Nederlands de officiële taal van dit land is en zolang onze instellingen en bedrijven iemand die geen Nederlands spreekt moeilijk aannemen, moeten we de buitenlandse studenten de gelegenheid bieden om de taal te leren.

Deskundigen beweren bovendien dat Nederland in de nabije toekomst te maken krijgt met een tekort aan specialisten. Die moeten dan uit het buitenland gehaald worden. Om die reden wordt kennismigratie op dit moment ook gestimuleerd door de overheid. Zo krijgen studenten uit het buitenland na hun studie een jaar de tijd om in Nederland een baan te vinden. Zou het niet makkelijker zijn om te proberen die studenten vooraf te binden aan dit land? En kun je eigenlijk verwachten dat iemand die vijf jaar in Nederland woont en geen woord Nederlands spreekt hier een baan kan vinden in een jaar? Dat lijkt me niet gemakkelijk.

Mijn nicht zit te wachten op het advies van de IND. De termijn van drie maanden die de IND stelt voor een advies is inmiddels verstreken. Zij hebben het te druk met andere zaken, het dossier van een aspirant studente die zelf een constructie bedacht heeft om op eigen kosten de taal en de cultuur van het land te leren voordat ze daar een studie gaat volgen, blijft voorlopig in die stoffige la liggen. 

Het is treurig dat de aspirant buitenlandse studenten, die eerst Nederlands willen leren voordat zij aan een universiteit of een hogeschool beginnen, zich in allerlei bochten moeten wringen om dat gerealiseerd te krijgen. Wil de overheid het beheersen van de Nederlandse taal niet als toelatingseis stellen? Prima, maar geef studenten die dat graag willen, wel de tijd. Daar heeft Nederland alleen iets aan te winnen. Bovendien, iemand die de taal niet spreekt, kun je moeilijk binden aan dit land.

Volg Ferdows Kazemi ook op Twitter


Laatste publicatie van Ferdows Kazemi

  • De ongewenste zoon

    2013


Geef een reactie

Laatste reacties (11)