1.174
20

Journalist, publicist

Uitgever en hoofdredacteur van www.amerika.nl

De Nederlandse thee partij

Met liberalisme of conservatisme als ideeënwereld heeft de VVD weinig te maken. Het is belangenbehartiging pur sang

Bezuinigen, de overheid klein maken en belasting verlagen voor de rijken. Nee, dat is niet alleen het programma van Paul Ryan en de Republikeinse Tea Party aanhangers, dat is ook het programma van de VVD, de Nederlandse theepartij.

We moeten meer in onze zakken houden, vindt onze theepartij, en daarom wordt de verhoging van de BTW tot 21 procent niet teruggedraaid maar gecompenseerd via een verlaging van de inkomstenbelasting. De laagste inkomens of zij die niet werken (voor de theepartij doen die Nederlanders er niet toe) dragen hiervan de zwaarste lasten.

Natuurlijk wordt er niet bezuinigd op wegen, dat begrijpt u. Alles mag worden afgebroken, gekort en ingeperkt maar niet het asfalt voor de toettoet-kiezers: één miljard extra voor wegen. De forensensubsidie wordt uiteraard gehandhaafd, ook al werd in het lenteleugenakkoord wat anders afgesproken. De kosten van de zorg gaan omhoog, niet inkomensafhankelijk dus onevenredig zwaar voor lagere inkomens. Hypotheekrente blijft aftrekbaar tegen de hoogste schijf waarin je belasting betaalt: hoge schijven hebben het meeste af te trekken. Meer macht aan de banken: U mag vrij zijn wat u wilt volgens de vrijheidspartij, banken mogen uw carrière inschatten en vervolgens een hypotheek toestaan of weigeren.

En als u in alle vrijheid met een buitenlander wil trouwen dan test de Volkspartij voor Vrijheid niet alleen inkomen en leeftijd maar ook of de aanstaande partner ‘positief staat tegenover de Nederlandse samenleving’. In te vullen door Rutte en zijn vrienden, de PVV en de SGP. Veiligheid is natuurlijk ook zo’n thee programma punt. De samenleving wordt veiliger maar de theepartij wil dat we ons onveilig voelen want dan kunnen ze harde taal uitslaan – en ons als burgers onze toegang tot de rechter bemoeilijken, zoals de VVD dat heeft gedaan. Eén miljard aan agenten, in te vullen door minister Opstelten want die wist de vorige keer ook zo fijn met agentencijfers te goochelen. Hogere straffen, minimum zus, inbrekers mag je aanpakken, het NRA deel van de thee agenda wordt ook overgenomen. Gelukkig is het bij ons allemaal lege retoriek maar het past in dezelfde traditie.

In Amerika willen de Republikeinen defensie buiten de bezuinigingen houden, als onderdeel van het ‘steun de grote ondernemingenprogramma’. De vorige keer beloofde de VVD dat er niet meer bezuinigd zou worden op defensie en dat zegt de partij nu weer. Minister Hillen heeft laten zien wat die belofte vorige keer waard was. Wel is de VVD natuurlijk voor de JSF. Niet omdat we het ding nodig hebben of kunnen betalen maar vanwege het subsidieprogramma voor grote ondernemingen.

Zo één op één met Amerika valt het in Nederland natuurlijk niet. Theegasten in de Verenigde Staten hebben zelfs geen geld over voor de wegen en bruggen – de asfaltlobby is er niet sterk, in elk geval niet zo sterk als de olie- en landbouwbelangen. Maar de achterliggende filosofie: het behandelen van de overheid als een vijandig instituut dat geketend moet worden, gecombineerd met het doorschuiven van de kosten voor het wegwerken van collectieve tekorten voor de laagste inkomens, dat klinkt bekend.

Met liberalisme of conservatisme als ideeënwereld heeft de thee hier noch daar veel te maken. Het is belangenbehartiging pur sang, ten bate van de welgestelden, de mensen die feitelijk geen last hebben van de door diezelfde welgestelden veroorzaakte financiële crisis, ten laste van de rest van de samenleving. Ryan heeft geen Europa om tegenaan te schoppen maar in de VS zijn er altijd de aparte staten waarna je problemen terug kunt duwen, het effect is hetzelfde: minder samen, meer apart voor degenen die het toch al zelf kunnen.

Er is natuurlijk een groot verschil met Amerika. Ondanks een mislukt premierschap kan Rutte’s theepartij winnen.

Dit stuk staat ook op de website van Frans Verhagen: Amerika.nl

Geef een reactie

Laatste reacties (20)