1.023
27

Weblog over groener, eerlijker en leuker

De olifant in de huiskamer van het schaliegas rapport

Is het wel rendabel? 

Maandag is het rapport van Minister Kamp over schaliegasboringen gepubliceerd. De teneur van het rapport en de begeleidende brief van Kamp is duidelijk: stap voor stap gaan we op weg naar schaliegaswinning. Het rapport weerspreekt puntsgewijs alle bezwaren tegen schaliegas, maar het grote probleem wordt niet aangestipt. Hoe economisch rendabel is schaliegas eigenlijk?

Het wordt duidelijk uit het schaliegasrapport en de begeleidende brief dat Kamp veel ruimte wil geven voor schaliegaswinning in Nederland. In een persconferentie op maandagochtend zei Kamp dat hij schaliegas “positief bendadert”. Hij ziet het als een bron van economische rijkdom. Er zullen nog verschillende rondes van besluit en onderzoek volgen, voordat Minister Kamp “een helder besluit” kan nemen. In oktober legt het kabinet een besluit voor, de Tweede Kamer gaat er nog over redetwisten, lokale overheden kunnen nog hun “zienswijzen” meegeven — toch is het rapport is een duidelijke opstap naar de boringen.

Lees verder op Het Kan Wel.

Geef een reactie

Laatste reacties (27)