9.120
62

Filosoof

Mihai Martoiu Ticu is in Utrecht afgestudeerd in de wijsbegeerte en internationaal recht. Hij is op 7 februari 1968 in Roemenië geboren en is sinds 1990 in Nederland.

De onwetendheid over het VN-comité dat Zwarte Piet bekritiseert

Hoe conservatieven bang zijn om hun macht te verliezen 

Twitter staat rood te gloeien want de VN slaat ons in de boeien. Of toch niet? De kranten zetten het redelijk goed uiteen maar toch begrijpt men het niet. Men weet niet wat het antiracismecomité is en doet. Noch weet men waarom het comité Nederland adviseerde om de racistische scherpe kanten van Zwarte Piet aan te passen.

Hier een paar twitterreacties:

‘Nu weet ik waarom VN praktisch afwezig was bij drama bootvluchtelingen op Lesbos. Er moest over Zwarte Piet vergaderd worden’, – Andries Knevel

‘Een comité van de VN. Het wordt met de dag gekker,’ – Erik de Vlieger

‘In meer dan de helft van de landen die zitting hadden in de Piet-commissie van de VN, is homoseksualiteit een strafbaar feit,’ Blondemevrouw

‘De VN is een door belangengroeperingen gekaapte organisatie. Bovendien: Saudi-Arabië in de mensenrechtencommissie. Kom op zeg!’ – Rob Hoogland

‘Ik wil dat de VS zich aanpast,’ – Jan Roos

‘De Verenigde Naties die ons vertellen dat Zwarte Piet anders moet; laten ze de grote problemen in de wereld helpen oplossen. Dit is ridicuul,’Frans Weisglas

Deze tweets suggereren dat deze mensen niet weten waar het om gaat. Ze tweeten zonder vijf minuten de tijd te nemen om te googelen. Ze geloven dat de VN plotseling denkt: ‘laten we Nederland even pesten.’ Of hoe een objectivist op twitter het zegt: ‘omdat de VN anti-Westen is. Die foute racistische, imperialistische vrijheidscultuur moet kapot.’

Maar hoe zit het precies? 

Na de Tweede Wereldoorlog was de wereld nog verschrikt door de Holocaust en Hitler’s rassentheorie. In Zuid-Afrika was de Apartheid op haar hoogtepunt. In de VS mochten de zwarten niet in hetzelfde zwembad als de witten zwemmen, noch uit dezelfde waterfontein drinken. Toen hebben de staten besloten om iets aan rassendiscriminatie te doen. En zo maakten ze een antiracismeverdrag (internationaal verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie).

Nederland heeft daar een actieve rol in gespeeld. Jurist Willem Ewald Siegmann (van de KVP) vertelde trots in de Eerste Kamer in 1966:

‘Ik meen te weten dat de Nederlandse delegatie te New York een niet onbelangrijk aandeel heeft gehad in de totstandkoming van deze conventie, hetgeen met name door de Afrikaanse delegaties werd gewaardeerd.’

Wat is een verdrag? Het is een juridisch bindende overeenkomst. Je kan het zien als een contract waar landen zich mee verplichten om dingen te doen of te laten. In dit geval bestrijden ze racisme en discriminatie.

Waarom een comité?

Consultation with US Civil Society - CERDVerdragen hebben een probleem. Alle landen roepen dat ze wereldkampioen zijn in mensenrechten maar niemand kan hen dwingen om de rechten daadwerkelijk te respecteren. Er is dus geen handhaving, geen wereldpolitie. De staten proberen dit probleem op te lossen door extra procedures te maken. Voor het antiracismeverdrag hebben ze ook een comité opgezet. Landen rapporteren om de twee jaar wat ze, tussen vergaderingen in, hebben gedaan om hun verplichtingen na te komen. Wat hebben ze precies gedaan om racisme in het eigen land tegen te gaan? Het comité beoordeelt de rapporten en geeft adviezen om de racismebestrijding te verbeteren. De landen zijn niet verplicht om die op te volgen maar ze kunnen de adviezen niet met een schoon geweten aan hun laars lappen. Immers, het comité is een onafhankelijke neutrale derde, dat objectiever kan kijken dan de landen zelf. Immers wie kan zijn eigen gebreken 100% objectief zien?

Drogredenen
Dus al die tweets over de VN zijn drogredenen. Het comité is niet bezig met homoseksualiteit noch met verdrinkende vluchtelingen. Wie dat verwacht, kan net zo goed verontwaardigd roepen: ‘waarom lost de brandweer geen moorden op? Waarom controleert het ambulancepersoneel geen treinkaartjes?’ Omdat het niet hun taak is.

Een andere drogreden is een ad hominem. Men valt de comitéleden zelf aan. Zoals Hoogland met: “Saudi-Arabië zit in de mensenrechtencommissie.” Hij zuigt dit uit zijn duim want het antiracismecomité is namelijk iets anders dan de mensenrechtencommissie (deze drogreden over de mensenrechtencommissie komt vaak voor omdat men niet weet dat de plekken in de VN-organisaties verdeeld zijn over verschillende regio’s. Er moeten bijvoorbeeld altijd 12 leden uit Afrika gekozen worden en het is onmogelijk om iedere keer 12 andere democratische landen te vinden.)

Ook Thomas Borst speelt keihard op de man in Elsevier: ‘deze omstreden VN-leden oordelen over racisme in Nederland.’ Hij vindt bijvoorbeeld de Rus en de Roemeen ‘discutabel’. Want zij zijn zeker inferieure mensen. Wie zijn zij om ons Nederlanders te vertellen hoe het moet? Wij weten het immers altijd beter. Of zoals iemand me op Twitter informeerde: ‘het IQ van het Nederlandse volk behoort tot de top van de wereld.’ Amen. Ook Borst is slecht geïnformeerd. Ik heb een mastercollege mensenrechten in Utrecht gevolgd en de professor was een Albanees. In de wereld van juristen telt slechts je deskundigheid en niet je afkomst. De Deen Morten Kjærum – die lid van het comité is geweest – schrijft in het studieboek: ‘the experts, who are from all parts of the world, do not represent their own countries but act independently. The Committee does its utmost to guard its independence and strongly rejects any attempts to influence its work improperly.’

Deze aanval op de man komt vaker voor in conservatieve en rechtse kringen. In zijn boek, Oikofobie, trekt Thierry Baudet zijn neus op voor rechters bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Want ze zouden uit inferieure landen komen, zoals ‘Rusland, Roemenië, Turkije, Polen, Bulgarije en Litouwen.’ En in zijn boek De aanval op de natiestaat praat hij denigrerend over de Sloveense rechter Boštjan Zupancic. Maar 30 seconden googelen toont aan dat Zupancic een beter diploma heeft dan Baudet. Zupancic heeft gestudeerd en is gepromoveerd aan de Harvard Law School, die nu op de tweede plek staat in de wereld (en destijds op de eerste plek stond). Baudet promoveerde met een flutscriptie aan de universiteit van Leiden, die op de 23e plek staat. Behalve rechter is Zupancic ook vicepresident geweest van UN Committee Against Torture. Hij was professor bij verschillende universiteiten in de wereld en werkt op de redactie van een aantal juridische tijdschriften. Baudet was columnist bij NRC. Zupancic schreef een waslijst aan wetenschappelijke publicaties. Baudet schreef vier boeken, waarvan één met iemand anders, één was zijn scriptie, één een verzameling van zijn drogredenen uit columns en het laatste een roman over zijn seksuele frustraties.

De conservatieven vallen de mensenrechten niet slechts uit domheid aan. Als Zwarte Piet niet meer zwart is kunnen zij hun kinderen moeilijker spelenderwijs met witte suprematie indoctrineren. Stel je voor hoe erg het is dat kinderen op nationale feesten niet meer leren dat een blanke oude christelijke man de baas is met een stoet zwarte knechten in zijn kielzog. Door steeds sterker wordende mensenrechten kunnen de conservatieven geen moslims meer deporteren. En ook aanvallen op olierijke landen worden duurder want nu kunnen de Irakezen ons bij het Europees mensenrechtenhof aanklagen. Als je het mij vraagt zijn conservatieven niet bang voor nieuwe tinten. Ze vrezen voor verlies van hun macht.

@martoiu

cc-foto: United States Mission Geneva

Geef een reactie

Laatste reacties (62)