1.261
117

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

De onzin van de generatieoorlog

De werkelijke tegenstellingen in onze samenleving lopen niet parallel met generaties. Die hebben te maken met macht en onmacht, met de hoogte van het inkomen, met de toegang tot cultureel kapitaal

Vroeger kwam het kwaad van de moslims. De laatste tijd wordt hun rol overgenomen door de babyboomers. Zij zuigen immers op hun oude dag de natie tot op het bot uit. Zij bulken van het geld maar willen niets met anderen delen. Zij zijn de vijand binnen de poorten.

In de Volkskrant van maandag schrijft de journalist Mark Koster bijvoorbeeld:

Welkom in de wereld van de babyboomer, Henk. Je vertegenwoordigt een groep naarlingen die niets willen inleveren voor het collectieve belang en zich laten leiden door de balans van hun kasboekje.

Henk is Henk Krol die afgelopen weekend een interview over zijn 50+Partij weggaf aan datzelfde dagblad. Veel babyboomers hebben daar ongetwijfeld kennis van genomen want zij behoren tot een generatie die nog papieren kranten leest en de Volkskrant schudde zijn roomse veren af precies toen diezelfde babyboomers een jaar of achttien waren en vaak wel twintig cent per dag over hadden voor een los nummer van de krant die het best de tijdgeest belichaamde.

Dat doet de Volkskrant nog en daarom krijgen die oude abonnees er in hun lijfblad regelmatig van langs.

Het wordt tijd dat het eens afgelopen is met die flauwekul, met de onzin om leeftijdscohorten de schuld te geven van allerlei maatschappelijke problemen.

Een goede kennis van mij trad op zijn vijftiende in dienst bij de plantsoenendienst.  Hij krijgt straks – vertelde hij – AOW plus vierhonderd euro per maand pensioen. Het is absurd om deze moegewerkte man in te delen bij een generatie die bezig is het land te gronde te richten met haar extreme eisen en inkomens.

Een andere goede kennis van mij – ongeveer even oud als die hovenier – kom ik regelmatig tegen in de wijnbar. Hij heeft zijn schaapjes op het droge. Hij lácht om de AOW. Hij vindt het wel grappig als die straks elke maand ook nog eens binnenkomt.

Om dit te veralgemeniseren: er is een gigantisch verschil tussen Piet Hein Donner en een leeftijdgenoot die altijd op de steiger heeft gestaan.

Zo heeft ook onze Sieuwert van de vijfhonderd niets gemeen met de jongens en meisjes die nu merken dat ze met hun pas verworven VMBO-diploma weinig kunnen aanvangen.

Natuurlijk is het leuk om Sieuwerts hele generatie uit te maken voor verwende blagen die echt denken dat de gebraden kippen hen in de mond vliegen zodra ze die openen en – laten we toegeven – met die ontevreden kop van hem vráágt hij erom. Maar toch slaat dat helemaal nergens op. Je kunt zijn leeftijdgenoten niet verantwoordelijk stellen voor zijn beweringen.

De werkelijke tegenstellingen in onze samenleving lopen niet parallel met generaties. Die hebben te maken met macht en onmacht, met de hoogte van het inkomen, met de toegang tot cultureel kapitaal.

Wat is cultureel kapitaal? Dat is – behalve een groot pak kennis en algemene ontwikkeling – je habitus, dat zijn de woorden, de gebaren, de tóón die je moet aanslaan om tot het old boys network toe te treden,  de greep op de tijdgeest zoals de hoofdredacteur van de Volkskrant die bezit. Anders ben je nergens en zit je in de hoek waar de klappen vallen en de kleine pensioentjes worden uitgedeeld voor een leven lang hard werken.

Het is misleidend om arm en rijk bijeen te vegen in één enkele generatie om die vervolgens van allerlei kwaads te betichten. Wat dat betreft zijn Henk Krol en onze Sieuwert een pot, nee een zwembad nat. Daarin trekt Mark Koster zijn baantjes.


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (117)