4.284
29

Filosoof en architect

Aad Breed is afgestudeerd aan de Academie van Bouwkunst te Amsterdam, en later als filosoof (politieke en sociale filosofie) aan de universiteit van Utrecht. Als filosoof schreef hij drie boeken over 'taal'. Als architect legde hij samen met Treffers en Wever via Roel van Duyn in de jaren negentig de gemeente Amsterdam een plan voor om de ringweg A10 te overbouwen als alternatief voor IJburg. Via een referendum heeft de gemeente besloten IJburg te bouwen. Later werkte hij samen met BAM in Haarlem een plan uit om de ringweg te overbouwen, hetgeen werd afgewezen, omdat ik een te onbekende architect zou zijn. Momenteel is hij bezig met het ontwerpen van een piramidestad voor 100.000 inwoners in Jinan (China).

De oplossing voor de werkloosheid

De gerichtheid van de overheden op economische groei is volgens mij de grootste bedreiging van de mensheid

De oplossing van de werkeloosheid is tevens de oplossing van de bankencrisis, het energie- en grondstoffentekort, het wereldvoedselprobleem, de armoede, de krottenwijken, de overbevolking, de milieuproblemen, alsmede de teloorgang van de natuur en de gezonde omgeving.

Waarvoor dient een overheid?

Een overheid is een noodzakelijk kwaad om geweld en conflicten tussen mensen te kunnen minimaliseren, en oorlogen met landen te voorkomen. Om dit te bereiken moet iedereen minimaal kunnen beschikken over voldoende kwalitatief voedsel, kleding, een fatsoenlijk onderdak in een gezonde omgeving en gepaste zorg. Iedereen wordt daardoor zelfredzaam en onafhankelijk.

Wat doet onze overheid nu?

Na de wederopbouw heeft de overheid rond de jaren zeventig zich in toenemende mate gericht op de abstractie ‘economische groei’. Om volledige werkgelegenheid te garanderen moest via reclame het verlangen naar leuke, nutteloze producten worden bevorderd. Deze gerichtheid op hebzucht heeft ons steeds meer afhankelijk gemaakt van bijvoorbeeld Europa, vele landen daarbuiten, olie, energie, mobiliteit, export, banken, reclame, grote bedrijven, enz. enz. De zelfredzaamheid is steeds minder geworden. We zitten nu met veel werkelozen, voedselbanken, klimaatverandering, hoge schulden, mensen die hun huis niet meer kunnen betalen, hulporganisaties, een energie- en grondstoffentekort, de teloorgang van natuur, een ongezonde omgeving, onbetaalbare zorg en oudedagvoorziening, onveiligheid, enz. enz.

Wat zou de overheid moeten doen?

Om dit zinkende schip te redden, moet de overheid zich weer richten op haar kerntaak, zodat iedereen binnen de landsgrenzen kan beschikken over voldoende kwalitatief voedsel, kleding, een fatsoenlijk onderdak in een gezonde omgeving en gepaste zorg. De overheid bemoeit zich niet langer met economische groei als onterechte graadmeter van welvaart. Geen bemoeienis met Europa, vele landen daarbuiten, olie, energie, mobiliteit, export, banken, reclame, grote bedrijven, innovaties, op economische groei gericht onderwijs, het tegengaan van monopolies, enz. enz.

Hoe kan de overheid haar oorspronkelijke taak uitvoeren?

Laat het bedrijfsleven zich zonder staatsbemoeienis liberaal ontwikkelen, en socialisten zich niet meer bemoeien met eerlijke verdeling. Hou de overheid zo klein mogelijk. Stimuleer niet langer het aan de lopende band produceren van auto’s of andere leuke, nutteloze producten, maar het aan de lopende band produceren van woningen, voedsel en grondstoffen voor kleding. De overheid moet daarvoor iedereen mobiliseren, die met zijn bestaande uitkering bv. 5 jaar vrijwillig wil werken in deze industrie, met de toezegging na die 5 jaar eigenaar te zijn van een eigen gratis, door hemzelf vormgegeven woning met op loopafstand werkmogelijkheden, recreatienatuur en zijn verdere leven voldoende gratis voedsel en grondstoffen voor kleding via stadslandbouw, alsmede verwarming en elektriciteit uit niet-fossiele brandstoffen. Voor deze groep zijn geen ouderdomsvoorzieningen of andere uitkeringen meer nodig, want iedereen heeft dan levenslang een basis-inkomen in natura.

Het einde van de armoede.

Als alle overheden van de wereld zich zonder ontwikkelingshulp op deze taak zouden richten, zijn er ook geen onveilige, onhygiënische, overbevolkte krottenwijken meer met hongerende mensen.

Aad Breed (voor praktische uitwerking zie www.piramidestad.nl)

Geef een reactie

Laatste reacties (29)