Laatste update 16:15
1.650
35

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

De overheid moet prostituees helpen om zelfstandig hun werk te doen

Het strafbaar maken van een bezoek aan een gedwongen prostituee maakt hoerenlopers, pooiers en mensenhandelaren pas goed afhankelijk van elkaar

bordeel
cc foto: lesbeauxdimanches

Gert-Jan Segers, zedelijkheidsapostel en fractievoorzitter van de Christen-Unie heeft een grote triomf geboekt. Op D66, VVD en PVV plus nog wat klein grut na kreeg hij de hele Kamer mee met een wetsvoorstel dat hoerenlopers strafbaar maakt als zij een prostituee bezoeken van wie ze kunnen vermoeden dat zij gedwongen wordt. Dit is nog maar de eerste stap.

Segers zou prostitutiebezoek in het algemeen willen verbieden, zoals in Zweden het geval is. Het programma van zijn partij laat daarover geen twijfel bestaan. Over prostitutie is het duidelijk.  Door de klanten strafbaar te stellen hopen Segers en zijn partijgenoten het voortbestaan van de bedrijfstak onmogelijk te maken want zij achten prostitutie mensonwaardig.

Kwaad voor God
Wat dat betreft gaat de ChristenUnie nog verder dan de aartsvader van het politiek calvinistische gedachtengoed Abraham Kuyper. Die wilde het gelegenheid geven verbieden maar vrouwen wel blijven toestaan hun lichaam te verkopen, zo lang zij dat maar individueel deden en hun bedrijf op generlei wijze zichtbaar maakten voor personen op de openbare weg.

Ook mocht de overheid niets doen wat maar enigszins zou rieken naar ondersteuning zoals het inrichten van klinieken voor geslachtsziektes.  In Ons Program schreef hij: “De overheid zou toch, aldus handelend, slechts waken voor de eerbaarheid van haar terrein en de eerbaarheid van haar ambtenaren, en den meerderjarige, die op eigen risico zondigen wilde, de volle verantwoordelijkheid voor en dus ook de vrijheid tot zijn oneerbaar doen laten. Slechts zou ze waken, dat niets, wat bet hare is, hiertoe misbruikt wordt en dat nooit onder het zegelmerk van haar vrijbrief het kwaad voor God kon worden bedreven”.

Goed gevoel
De nieuwe wet heeft de voorstemmers ongetwijfeld een goed gevoel bezorgd. Zij gingen naar huis in de overtuiging dat ze de mensenhandel een slag hadden toegebracht. Dat is niet het geval. Zij namen een symbolische maatregel tegen ontucht die seksslavinnen op geen enkele wijze helpt.

Integendeel. Het wordt voor de hoerenloper nu uiterst gevaarlijk om misstanden te melden want dat bezorgt hem zelf een strafblad. Bovendien is het niet aan de burger om mensenhandel op te sporen maar aan de politie, ook al faalt zij onverwachts opzichtig op dit terrein.

Segers’ wet maakt hoerenlopers, pooiers en mensenhandelaren pas goed afhankelijk van elkaar. Meer dan ooit smeedt hij ze samen in een onheilig verbond om bij overheid of hulpverleningsinstanties uit beeld te blijven. De opmerking van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel Corinne Dettmeijer dat je altijd nog ‘Meld Misdaad Anoniem’ hebt, getuigt in dit verband van grote naïviteit.

Machtsstructuren ontmantelen
Wie uitbuiting en mensenhandel daadwerkelijk wil bestrijden, moet de machtsstructuren in de prostitutie ontmantelen. Bij mij in de stad melden de lokale handhavers regelmatig dat zij weer eens een of andere juffrouw hebben betrapt die op het  haar flatje heren ontvangt voor een honorarium. Daartegen wordt streng opgetreden want het past niet in het bestemmingsplan.

Je leest er nooit iets bij over aanhoudingen in verband met gedwongen prostitutie en dat zal dan ook wel niet het geval zijn maar in mijn stad probeert de overheid net als in de meeste gemeentes van Nederland zowat de hele bebouwde kom prostitutievrij te houden, door de inzet van lokale verordeningen en bestemmingsplannen. Zo’n sekswerkster in een woonbuurt loopt zelfs grote kans door de woningbouwvereniging op straat te worden gezet. Daardoor is zij  gedwongen om zich te wenden tot een bordeel of zich te onderwerpen aan een escortservice.

Lot in eigen hand
Als de overheid gedwongen prostitutie daadwerkelijk wil bestrijden – en het wordt tijd dat dit eens op effectieve wijze gebeurt – dan zou ze juist ruimte moeten bieden aan vrouwen die als kleine zelfstandige willen functioneren. Zij heeft dan immers het lot in eigen hand.

Het is slechts de taak van de overheid om door de inzet van politie, justitie en maatschappelijke werk te voorkomen dat zij in handen valt van een of ander crimineel circuit of op afstand gestuurd wordt door pooiers en loverboys. Het oogmerk dient  niet te zijn haar naar een of andere mbo te krijgen, dan wel een therapie om van het pad der zonde af te stappen maar om die loverboys en pooiers uit te schakelen, zodat de revenuen van het sekswerk niet door allerlei geteisem worden afgeroomd en zij zelf kan kiezen hoe ze verder wil gaan met haar leven. Preken doe je in de kerk.

Elke volwassen man of vrouw die tot zelfstandig oordelen in staat is, zou  bij de gemeente een licentie voor het zélf verrichten van sekswerk moeten kunnen verkrijgen. Zonder dat er vragen worden gesteld of bestanden gekoppeld.

Maatschappen
Ook is het aan de overheid om de helpende hand te bieden bij het vormen van maatschappen en coöperaties waarin prostituees samenwerken, bijvoorbeeld ter uitbating van een bordeel. Zulke organisaties en kleine zelfstandigen zouden altijd voorrang moeten krijgen bij het verlenen van vergunningen aan seksbedrijven.

Ook horen gezagshandhavers op te houden met hun hysterische jacht op vrouwen (of mannen uiteraard) die thuis klanten ontvangen voor een happy end. De pedicure zit men tenslotte ook niet dwars. Zo lang het bezoek niet voor opschudding zorgt op de stoep, heeft geen mens er wat mee te maken. Dan ook valt elk excuus voor banken weg om sekswerkers kredieten of zakelijke rekeningen te weigeren.

Alle bordelen dienen uiteraard onder streng toezicht te staan waarbij het gaat om fatsoenlijke beloning, hygiëne en veiligheid. In die volgorde.

Dan nog kun je allerlei omscholingsprogramma’s creëren voor wie uit het leven wil gaan. Zulke programma’s moeten uiteraard ook open staan voor slachtoffers van vrouwenhandel, met name als zij uit het buitenland komen. Bevrijde seksslavinnen mogen onder geen voorwaarde teruggestuurd worden naar de plek waar zij ooit ontvoerd of geronseld zijn want daar zijn zij hun leven niet zeker. Wie dat toch doet, geeft daadwerkelijke steun aan de vrouwenhandel. Wie morele bezwaren heeft tegen de hier boven geschetste aanpak ook.

Nogmaals: het tegengaan van mensenhandel is een zaak van de politie. Sekswerkers hebben er recht op dat de overheid behoorlijk investeert in de opsporing en vervolging van de daders. Zij betalen er genoeg belasting voor.

En als je dán een boete stelt op het bezoek aan sekswerkers zonder licentie, dan zou ik me daar eventueel iets bij voor kunnen stellen. Maar eerder niet.


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (35)