7.392
46

Adviseur, jurist

Een door de wol geverfde in oorsprong juridische generalist met als specialiteit sociaal recht (Participatiewet, Wmo en ook Jeugdwet). Heeft een grote algemene en historische kennis en daarom een grote belangstelling voor wat er zich in de samenleving afspeelt. Politiek betrokken en breed ontwikkeld, waaronder ook op het terrein financiën.

De Pax Americana is gebouwd op de grootste genocide ooit

De genocide op de oorspronkelijke bewoners van Amerika is geen incident maar een onderdeel van langdurig Amerikaans beleid

De Pax Americana en de overbodige mens: de genocide op de ‘native Americans’ is geen incident maar een onderdeel van de ware Amerikaanse aard die nu onder Trump nog duidelijker zichtbaar wordt. Ik bedoel de genocide waar nooit over gesproken wordt en waarmee niemand de ander de maat neemt, zoals met de holocaust. Waar heb ik het over?

Uit een artikel in Trouw van Serv Wiemers 22 maart 2018:

Onlangs besloot de Tweede Kamer de Armeense genocide te erkennen. Het is een interessant en relevant debat, maar ook interessant is de vraag waarom de Kamer het niet heeft over de allergrootste genocide ooit, ook uitgevoerd door een Navo-bondgenoot. Dat is de genocide op de oorspronkelijke bewoners van Amerika. Bij de aankomst van Columbus woonde een vijfde deel van de wereldbevolking op het westelijk halfrond. De kolonisatie had echter desastreuze gevolgen voor de indianen. In Noord-Amerika werd het aantal van twaalf miljoen in het jaar 1500 gereduceerd tot enkele honderdduizenden in 1900. Zo stelt de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring dat alle mensen gelijk zijn, maar wordt er ook gerept over ‘meedogenloze indiaanse wilden’. Als je zo je land begint, kan het niet goed gaan. De door Donald Trump bewonderde Andrew Jackson verklaarde dat indianen inferieur zijn en moeten verdwijnen. Theodore Roosevelt vond dat de enige goede indiaan een dode indiaan is. Deze ideeën werden in de praktijk gebracht. Indianen werden gedeporteerd, zoals de ‘Trail of Tears’ waarbij vierduizend Cherokee omkwamen. Dorpen werden uitgemoord, zoals bij Sand Creek waar kolonel Chivington ook kinderen liet doden, want ‘neten worden luizen’. Velen kwamen om door Europese ziekten, soms bewust verspreid onder indiaanse gemeenschappen. Ook werden bizons opzettelijk uitgemoord om indianen te breken.

Bewuste uitroeiing
De kolonisatie had dus desastreuze gevolgen voor het aantal indianen in Noord-Amerika. En dat was geen onafwendbare pech, maar bewuste uitroeiing om plaats te maken voor de Europese ‘beschaving’. En dan heb ik het nog alleen maar over noord Amerika, wat de Spanjaarden hebben uitgehaald in Midden- en Zuid-Amerika is een genocide-verhaal op zich. De nieuwe rechts-populistische partij VOX in Spanje zal kwijlen van genot bij het lezen hoe de christenen de ongelovigen eronder kregen. Nederland is gebonden aan het Genocideverdrag en de VN-verklaring over de Rechten van Inheemse Volken. Maar dat legt in de verhouding ten opzichte van onze NAVO bondgenoot Amerika geen enkel gewicht in de schaal en dat is verontrustend.

Hoe kan het dat wij een land dat zich graag voorstaat leider van de vrije wereld te zijn, zo lang zijn gang hebben laten gaan. Ik hoef alleen maar de Monroe-doctrine aan te halen die nog steeds wordt toegepast en het mag duidelijk zijn wat ik bedoel. Amerika voor de Amerikanen. Midden- en Zuid-Amerika zijn de achtertuin van de Verenigde Staten. Daar maken zij de dienst uit en daar doen zij wat ze willen en ik ben niet de enige die dat vind.

En is het daarom verbazingwekkend dat mensen uit die volledig verscheurde en falende democratieën weg willen? Ik vind van niet, Trump en z’n trawanten wel en houden als straf voor de vluchtelingenstroom alle hulp aan de landen van herkomst in. Bizar, alsof dat zal helpen. De ‘Trail of Tears’ all over again. Waar ik mij het meeste zorgen over maak is, dat we de wetenschap vervat in de indiaanse cultuur en de wijze waarop zij het noord Amerikaanse continent bewoonden, zonder dit volledig aan de mens te onderwerpen, voor altijd uit het collectieve bewust zullen verwijderen. ‘Ausradieren’ zoals de Duitsers zeggen. Terwijl we die notie best eens heel hard nodig kunnen blijken te hebben wil de mensheid overleven. Indianen hadden geen TomTom nodig om de weg te vinden.

Go west
Daarnaast is onder het bewind van de republikeinen en Trump, de USA uitgebreid met de staat Israël. Niet als slachtoffer maar als 51ste staat van Amerika. De Amerikanen beschouwen de Joden als oer-christenen en zij dienen net als Amerika zelf ten koste van alles beschermd en gesteund te worden. Iedereen die daar anders over denkt zal worden gestraft. Vooral ook de ‘go west’-mentaliteit van de settlers op de Westbank waaronder veel van Amerikaanse origine lijkt de Republikeinen aan te spreken. De vergelijking van het lot van de Palestijnen en indianen dringt zich dan ook onafwendbaar aan mij op.

Er zijn natuurlijk Democraten in Amerika die er net zo over denken als ik maar het lijkt alsof, net als in de rest van de wereld, nationalisme en fascisme aan de winnende hand zijn. Iets dat onafwendbaar tot oorlog gaat leiden. Ik vrees dat onder Trump de ware aard van Amerika naar buiten komt. Hoe kan het toch dat Zuid Amerika onder de bezielende leiding van Amerika niet een welvarend werelddeel is geworden? Gewoon uitbuiting door de Amerikaanse bedrijven misschien? De rest van Amerika is slechts een wingewest geweest?

Niet-Amerikanen
Het tot indianen bestempelen van tegenstanders werkt nog steeds door in de buitenlandse politiek. De Amerikanen beschouwen niet-Amerikanen al gauw als indianen. Neem bijvoorbeeld Iran met zijn eeuwenoude cultuur, waaronder prachtige dichtkunst uit de Soefi-hoek. De oer-christenen uit Israël wiens geloof (monotheïsme) oorspronkelijk uit Perzië komt, beschouwen dit Iran als een gevaar en dus dient het fundamenteel kapot gemaakt te worden. Iran bezet voor zover ik weet geen buurlanden met als rechtvaardiging dat god dit zo bedoeld heeft, en heeft geen kernwapens die Israël wel heeft.

Ik ben bang dat als Europa niet naar de pijpen van Amerika gaat dansen, zeker wat betreft de Palestijnse kwestie, dat ook Europa voor de Amerikanen een cultuur wordt die je kapot moet maken. Dat de Amerikaanse methode van indianisering op de lange duur zeker werkt, kan je ook zien aan wat Israël doet op de West Bank en in Gaza, knechting van de bevolking en vooral het creëren van de overbodige mens.

D-Day
Na de afschuwelijke Holocaust op de Joden is Israël een hoeksteen van Amerikaans beleid geworden. De genocide op de indianen speelt geen enkele rol terwijl de Holocaust een morele toetssteen over de gehele wereld is geworden. Toch merkwaardig.

Amerikanen, zo horen we te pas en te onpas, hebben West-Europa bevrijd ten kostte van 150.000 dode soldaten. Hulde en dankbaarheid daarvoor. Ambassadeur Hoekstra stond onlangs nog op televisie ostentatief met een D-Day-vlag te zwaaien om ons daaraan te herinneren. Maar laten we ook deze zaken in een juist perspectief plaatsen. De Duitsers zijn verslagen door de Russen ten koste van 25 miljoen Russische slachtoffers waaronder 15 miljoen soldaten, 100 keer zoveel als Amerikaanse slachtoffers dus, iets wat we zelden herdenken omdat het communisten zijn. Eigenlijk indianen dus.

Cc-foto: Don Graham


Laatste publicatie van Harry Bleeker

  • Homo Vanus

    Waarover men spreken kan, daarover moet men niet zwijgen

    september 2020


Geef een reactie

Laatste reacties (46)