Laatste update 17:34
21.847
185

Theatermaker

Jelle Zijlstra (1988) is woonachtig te Utrecht en studeerde in 2011 af als Theatermaker en docent. In die hoedanigheid is hij onder andere actief bij Theatergroep Grupo Revolver. Tevens is hij actief op het gebied van homo-emancipatie en startte hij afgelopen zomer een petitie die opriep tot een algeheel boycot van Sotsji 2014.

De pijnlijke weigering van BIJ1 het Joods Akkoord te ondertekenen

Zo spuugt de partij keihard in het gezicht van de Joodse gemeenschap en vervreemdt ze haar meer en meer van dit soort links, progressieve bewegingen

cc-foto: Maurice Weststrate

Het is omstreeks half negen op de avond als ik door een vriend wordt geattendeerd op een Facebook-post van de Amsterdamse tak van BIJ1, een links progressieve partij die op zegt te komen voor minderheden. Nu is dat iets wat ik als linkse, progressieve Jood én homo natuurlijk alleen maar kan toejuichen maar wat ik vervolgens te lezen kreeg benam me de adem.

BIJ1, een partij die zegt te staan voor een inclusieve samenleving waarin voor iedereen een plek is, weigert demonstratief het Amsterdams Joods Akkoord te ondertekenen waarin de Amsterdamse politiek zich verenigt tegen antisemitisme. De reden? De definitie van antisemitisme zou zijn overgenomen van de International Holocaust Remembrance Alliance en daarin zou staan dat kritiek op Israël ook onder antisemitisme valt.

Dit is overigens een feitelijke onjuistheid gezien in de definitie van de IHRA heel duidelijk staat dat kritiek op Israël niet onder antisemitisme valt mits deze kritiek in proportie staat ten opzichte van kritiek op elke andere staat. Israël een hogere morele standaard aanrekenen dan andere staten zou dus wel antisemitisme kunnen zijn maar dat lijkt me geen punt van discussie. Daarnaast is de definitie van de IHRA op geen enkele manier bindend of rechtsgeldig, ze houdt slechts een afspraak in zich dat partijen zich committeren aan het bestrijden van antisemitisme.

Toch speelt BIJ1 het voor elkaar om zich aan elke verantwoordelijkheid te onttrekken met geneuzel over deze definitie (een rotsmoes) en tegelijkertijd heel terloops Joden en Israël aan elkaar gelijk te stellen. Dit kon ik me natuurlijk niet laten ontgelden, ik besloot een reactie te geven in de hoop op een inhoudelijk debat, wellicht zelfs een excuus. Want van links progressieve activisten -die ik veelal als gelijkgestemden beschouw-  zou je wel een gelijkwaardig gesprek moeten kunnen verwachten, niet? Ik schrijf het volgende:

‘’Als Joodse Nederlander  ben ik geschokt door deze domme en verbijsterende zet van BIJ1 en wel hierom:

Antisemitisme is een inherent ander fenomeen dan bijvoorbeeld homofobie of islamofobie. Elke vorm van haat is verwerpelijk maar elke vorm van haat kent ook een andere oorsprong, andere verschijningsvormen en vereist dus ook een verschillende aanpak. Roepen dat je als partij elke vorm van discriminatie wilt bestrijden is dus niet voldoende. Het is juist heel goed om specifiek te kijken naar antisemitisme en wat hier tegen te doen. Net zoals er specifiek gekeken moet worden naar andere vormen van haat en racisme.

In de IHRA definitie is duidelijk opgenomen dat kritiek op Israël legitiem is en niet per definitie als antisemitisch mag worden bestempeld. Daar mag bij worden opgemerkt dat het helaas zo is dat veel antisemieten zich verschuilen achter kritiek op Israël. Door Israël bijvoorbeeld een hogere morele standaard op te leggen dan andere landen (de vraag is of u bijvoorbeeld zou weigeren een Amsterdams akkoord tegen homofobie te tekenen omdat u het oneens bent met de politiek in islamitische landen) of door achter alles waar Israel bij betrokken is een sinister complot te vermoeden.

Maar het is belangrijkste punt: Israel heeft hier helemaal niets mee te maken, zou hier niets mee te maken mogen hebben en wordt er nu door BIJ1 weer aan de haren bijgesleept. Alsof elke Jood die in Nederland woont een vertegenwoordiger is van de staat Israel. Alsof elke Jood zich zou moeten verantwoorden voor de Israelische politiek. Nee sterker nog: Alsof Joden met hun veronderstelde steun aan Israel, aan zichzelf te danken zouden hebben dat zij als vanouds weer doelwit zijn van geweld en intimidatie. BIJ1, u maakt zich door Joden en Israël weer in éen adem te noemen, schuldig aan het vertroebelen van de discussie en het bagatelliseren van het werkelijke probleem namelijk opnieuw een stijging in het aantal antisemitische incidenten en de steeds gewelddadiger aard hier van.

Dat gezegd hebbende: Uw argument dat de IHRA definitie u er van weerhoudt het akkoord te tekenen, lijkt me ernstig invalide, dat weet u zelf ook wel. Met uw weigering dit akkoord te tekenen laat u de Joodse gemeenschap (afgelopen jaar slachtoffer van 22% van alle racistische en discriminerende incidenten in dit land) keihard vallen omdat u zonodig Israël er weer bij wilt betrekken. Het gaat niet om Israël, het gaat om ons Joden die soms al generaties in dit land wonen en hier graag in vrijheid en gelijkheid willen blijven wonen gelijk elke minderheid en gemarginaliseerde groepering in de samenleving. Een partij met een naam als BIJ1 zou dit volledig moeten kunnen en willen beamen maar u verkiest een laf, ongeïnformeerd en verwerpelijk standpunt. Schande.’’

Niet lang nadat ik mijn eerste reactie had geplaatst reageerde BIJ1 door een verklaring van Een Ander Joods Geluid onder mijn commentaar te posten. EAJG vind de definitie van IHRA kennelijk ook problematisch. ‘Kijk, andere Joden zijn het wél met ons eens’, lijkt de beheerder van BIJ1’s Facebookpagina hiermee te willen zeggen maar ik laat me hierdoor niet van mijn stuk brengen. De moderator van dienst gaat namelijk verder niet in op mijn argumentatie en met een simpele copy-paste van andermans standpunt kom je er natuurlijk niet van af.

Na nogmaals een reactie te hebben geplaatst waarin ik BIJ1 uitdaag inhoudelijk op mijn argumentatie te reageren zonder het woord ‘Israël’ te noemen (het gaat namelijk niet over Israël, het gaat over de onder druk staande Joodse gemeenschap in dít land), word ik gebeld door diezelfde vriend die mij op de verklaring van BIJ1 attendeerde. ‘Jelle, ze hebben je reacties verwijderd.’ Ik ben verbijsterd…. vernieuw de pagina in mijn browser… en ja hoor: reacties verwijderd. Sterker nog: Ik kan helemaal niet meer reageren. BIJ1 heeft liever niet dat mensen de discussie openlijk voeren. Ze maken me monddood, zo simpel is het…

Dit is dus kennelijk de manier waarop BIJ1 opereert. Debat is simpelweg niet gewenst, kritiek niet toegestaan. En zo spuugt de partij keihard in het gezicht van de Joodse gemeenschap en vervreemdt ze haar meer en meer van dit soort links, progressieve bewegingen door een definitiekwestie belangrijker te maken dan een daadwerkelijk en eensgezind optreden tegen antisemitisch geweld en discriminatie.

De boodschap die resoneert?: Joden = Israël en dus hebben Joden het alsmaar oplaaiende geweld en de intimidatie aan zichzelf te danken. Dus ondertekenen we geen akkoord dat antisemitisme aan moet pakken in de hoofdstad want het is die rotjoden met hun kwaadaardige loyaliteit aan die duivelse staat hun eigenste schuld. En als een vervelend kritische Jood daar dan een paar vette vraagtekens bij zet? Dan schuiven we die vraagtekens onder het tapijt en gaan we vrolijk verder met het bestrijden van racisme en het opkomen voor minderheden….. Toch BIJ1? Toch?

 

Geef een reactie

Laatste reacties (185)