2.580
63

Maatschappelijk werker

Tom Ribbens (1963) is afgestudeerd maatschappelijk werker (1992) en heeft daarna zijn weg gevonden in het werken met uitkeringsgerechtigden in Tilburg. Eerst met stichting Met hart en ziel die samen met uitkeringsgerechtigden verschillende projecten ontwikkelden en later met WerkWaardig die de afgelopen 10 jaar meer dan 200 mensen heeft begeleid die op zoek waren naar werk.
Tom Ribbens heeft samen met zijn vrouw Gebi Rodenburg een eigen praktijk Mens&Groei, waarbij mensen met een psychologische beperking individueel en in groep worden begeleid. www.mensengroei.nl

De politiek is haar menselijke gezicht verloren

En dit met het onzalige idee dat als je alles maar rationeel, zakelijk, efficiënt en als een product benadert en tegelijkertijd de menselijke benadering elimineert, het dan ook geld bespaart of oplevert

Komende woensdag wordt er in Nederland gestemd op vertegenwoordigers van politieke partijen in de Provinciale Staten, die op hun beurt weer kandidaten aandragen voor de Eerste Kamer. Niet onbelangrijk, want rond kerstmis werd met het – overigens terecht – afwijzen van de inhumane zorgwet van minister Schippers nog eens duidelijk hoe belangrijk de Eerste Kamer kan zijn. De democratie functioneerde zoals het zou moeten functioneren, waarop minister president Rutte reageerde met: hier is iets heel erg fout gegaan.

De uitspraak van Rutte is typerend voor de tendens die in politiek Nederland zichtbaar is sinds de VVD de grootste partij van Nederland is. Menselijke en democratische waarden worden meer dan ooit aan de kant geschoven en worden vervangen door neoliberale waarden die de economie als een orthodoxe kerk centraal stelt in het dagelijks leven van mensen in onze samenleving. Als het over onderwijs gaat, over gezondheidszorg, over participatie, al deze gebieden worden onder het mom van kwaliteitsverbetering vereconomiseerd.

Menselijke benadering
En dit met het onzalige idee dat als je alles maar rationeel, zakelijk, efficiënt en als een product benadert en tegelijkertijd de menselijke benadering elimineert, het dan ook geld bespaart of oplevert. Dit idee is net zo’n geloof als het denken dat God een man is met een baard die hoog in de hemel op een wolk troont. Dit neoliberale idee is alleen op papier waar, maar heeft niets met de werkelijkheid te maken.

Dit neoliberale gedachtegoed is niet alleen bij de VVD het uitgangspunt, maar in feite bij alle grote middenpartijen, zoals coalitiegenoot PvdA en oppositiepartijen D66 en CDA. De SP stelt zich van oudsher op als tegenpartij, alleen de Partij voor de Dieren en in minder mate GroenLinks vertegenwoordigen nog humane waarden. Dat is ernstig, omdat de politiek hiermee zich blijkbaar niet langer aangewezen en verantwoordelijk voelt om menselijke waarden zoals solidariteit, maar ook de liberale vrijheid en christelijke waarden te vertegenwoordigen.

Respectloos
Moet ik voorbeelden geven? Het nieuws staat er dagelijks vol mee. Hoe wordt omgegaan met mensen met een lichamelijke of psychische beperking, hoe wordt omgegaan met vluchtelingen, hoe wordt omgegaan met mensen met een uitkering? Respectloos, ongelijkwaardig, in ieder geval niet zoals jij zou willen dat met jou wordt omgegaan als je in dezelfde positie zou zitten. Vanuit neoliberaal gezichtspunt zijn dit losers, die economisch niets opleveren. Natuurlijk zeggen we dat niet hardop, maar in de benadering van deze groep is het wel zo. Deze mensen dienen geknecht te worden, minderwaardig behandeld als zijn het tweederangs burgers.

De tweedeling is in de neoliberale werkelijkheid niet alleen materieel van aard, maar ook mentaal. Een grote groep mensen kan niet mee in de economie van het neoliberalisme en heeft dat volgens de winnaars volledig aan zichzelf te danken. En die gedachte rechtvaardigt weer de minderwaardige en respectloze benadering. Wat zou dat met je zelfbeeld doen, om behandeld te worden als een kostenpost? Mensen die dit beleid, deze benadering op de werkvloer moeten uitvoeren, gehoorzamen gedwee, omdat ze bang zijn om af te wijken van het collectief, bang zijn om hun hart of geweten te volgen, bang zijn om hun baan te verliezen en aan de verkeerde kant van de streep terecht te komen. In het hok van de losers.

Vakbond voor uitkeringsgerechtigden
Of toch niet? Een grote groep huisartsen met genoeg eigenwaarde kwam deze week in opstand tegen de macht van de grote zorgverzekeraars. Protest van onderop, welke bevolkingsgroep volgt? Is er al een vakbond voor uitkeringsgerechtigden? Wie durft zijn nek uit te steken met het risico zijn baan te verliezen? De baan als ultiem middel van het neoliberale systeem en hun politieke vertegenwoordigers om mensen in het gelid te houden.

Het lijkt erop dat na de scheiding van kerk en staat nu ook de scheiding aan het ontstaan is tussen menselijkheid en staat. De politiek is hierin de trendsetter en het voorbeeld door de wetten en regels die zij op dit moment doorvoeren, zoals de participatiewet en in de nieuwe zorgwet van minister Schippers. De vraag is wat we hiervan moeten vinden. Wie vertegenwoordigt in dit land nog humane waarden zoals respect? Zoals vrije meningsuiting, die echt niet alleen onder druk staat vanwege de extremistische islam, zoals solidariteit, integriteit, gelijkwaardigheid? Wat voor medelanders ontwikkelen zich met een politiek zonder humaniteit? Louter egoïsten, die enkel aan zichzelf denken en de eigen portemonnee?

Losers
Ikke, ikke en de rest kan stikken, zijn losers, waar ik geen belastinggeld voor over heb en die het zelf maar moeten uitzoeken. En op wat voor partij moet ik gaan stemmen komende woensdag, als ik trouw blijf aan mijn verlangen te leven in een samenleving gebaseerd op menselijke waarden? Het is triest dat de oorspronkelijk sociale, liberale en christelijke partijen hun ziel hebben verkocht aan het neoliberale denken en zich daarmee voor de kiezer onherkenbaar hebben gemaakt. Het lijkt erop dat alleen de Partij voor de Dieren, ook al dekt hun naam niet de inhoud van hun op menselijke waarden gestoelde partijprogram, en in minder mate Groen Links en misschien de SP een menselijke stem waard zijn.

Of moet er iemand opstaan die een nieuwe Partij voor Menselijkheid opricht?

Geef een reactie

Laatste reacties (63)