1.493
90

Journalist

Erwin Lamme heeft HBO-communicatiesystemen gestudeerd. Daarna heeft hij diverse banen gehad, onder andere als redacteur bij Veronica Magazine. Tegenwoordig werkt hij voor de Gooi- en Eemlander.

De populistische partijen voeren permanent campagne

Elke regering verdient een goede oppositie, maar de populistische partijen lijken die oppositierol vooral te zien als een manier om permanent campagne te voeren

Afgelopen woensdag vond in het parlement het debat plaats over het sociaal akkoord. Dit debat was in meerdere opzichten interessant. Het ging vooral om de vraag hoe de economie weer kan groeien. En het debat draaide ook om het functioneren van het kabinet. Er tekende zich een duidelijk verschil af tussen de professionele partijen en de populistische partijen. Deze laatste groep lijkt in een permanente campagnestand te staan.

Vooral de PVV maakte van het debat gebruik om weer eens flink uit te halen naar de concurrentie. Wilders plaatste een overtuigende aanval op Rutte die volgens de PVV-voorman zowat al zijn verkiezingsbeloften heeft gebroken. Verder is Rutte volgens Wilders de beste premier die de PvdA ooit gehad heeft. Volgens Wilders moet er lastenverlichting komen in plaats van het ‘leegkloppen van de zakken van de burgers’. Wilders was duidelijk in vorm, maar met het sociaal akkoord had het weinig te maken.

De PVV grijpt veel debatten aan om de aanval te openen op haar grootste concurrent de VVD. Steeds weer draait Wilders het riedeltje af dat de VVD kiezersbedrog heeft gepleegd en het land kapot bezuinigt door de burger hard te raken. Verder poetste de PVV onlangs zijn imago weer eens op als anti-islam partij door de islam de grootste ziekte te noemen die Nederland ooit gekend heeft. En de PVV trekt het land in om het verzet te organiseren tegen het kabinet.

De PVV lijkt in een permanente campagnestand te staan. Pas in maart 2014 zijn er gemeenteraadsverkiezingen en daarna ook nog de verkiezingen voor het Europees parlement, maar de PVV is de campagne allang begonnen. Wilders gebruikt daarbij een methode die ook vaak door de SP gebruikt wordt: vertel wat de burger wil horen in plaats van het aandragen van realistische oplossingen voor maatschappelijke problemen. Dit populisme is niet onverdienstelijk: de PVV doet het weer goed in de peilingen.

De critici van populisme krijgen vaak het verwijt dat ze elitair zijn en geen oog hebben voor de gewone man. Maar dat is echt onzin. Het zijn juist de professionele partijen als PvdA, D66, CDA en VVD die de belangen van de gewone man het beste dienen door problemen op een fatsoenlijke manier op te lossen. Dat betekent vaak balans vinden tussen goede en betaalbare voorzieningen, wat in de regel neerkomt op bezuinigen. Een dure overheid is immers slecht voor iedereen.

Op het gebied van de Europese Unie komen de verschillen tussen de professionele partijen en de populistische partijen het best tot uiting. De professionele partijen zijn bezig om de eurocrisis te beteugelen en de EU te verbeteren. Er is daarbij veel verschil van inzicht. Maar de populistische partijen zijn vooral bezig om de Europese problemen te misbruiken voor eigen gewin. De PVV gebruikt de eurocrisis om een campagne te voeren tegen de EU en tegen de euro. De SP doet het geraffineerder: de SP steunt tot op heden geen enkele Europese crisismaatregel, maar verklaart wel voor Europese samenwerking te zijn.
Het is duidelijk dat de populistische partijen hun taak als volksvertegenwoordiger verzuimen. De PVV en de SP zijn niet bezig om problemen op te lossen, maar zijn vooral bezig om zo populair mogelijk te worden. In feite geldt dit ook voor 50Plus. Deze ouderenpartij komt niet met goede oplossingen  maar praat ouderen naar de mond ten koste van de andere generaties. De PVV, SP en 50Plus lijken partijen voor de burger, maar het zijn vooral partijen die de politiek frustreren. Elke regering verdient een goede oppositie, maar de populistische partijen lijken die oppositierol vooral te zien als een manier om permanent campagne te voeren.

Geef een reactie

Laatste reacties (90)