1.972
72

Medewerker Een Ander Joods Geluid

Rick Meulensteen is medewerker bij Een Ander Joods Geluid

De PVV en de niet bestaande Palestijnen

Voor de PVV bestaan de Palestijnen niet, dus kunnen zij geen rechten hebben

Op 3 juli publiceerde de PVV haar verkiezingsprogramma 2012. De Europese Unie is in dit programma de eerste steen des aanstoots. Uittreding van Nederland zal de komende maanden, zeker tot aan de verkiezingen, het belangrijkste verkiezingsthema voor de partij worden. Maar de EU is niet het enige buitenlandthema waar de PVV een standpunt over inneemt: veel aandacht gaat ook uit naar Israël. Het beleid dat de partij voor Israël en de Palestijnse gebieden in petto heeft, maakt op een verbijsterende manier duidelijk dat het de PVV niet te doen is om een rechtvaardige vrede in het Midden-Oosten maar om het ontkennen van Palestijnse rechten.

In haar verkiezingsprogramma laat de partij er geen misverstand over bestaan. Een tweestatenoplossing? Forget it. Een Palestijnse staat? Ja, maar die bestaat al, en heet Jordanië. Kritiek leveren op de bezetting van de Palestijnse gebieden en Israëls nederzettingenpolitiek? Onzin, Nederland zou juist de bouw van dorpen en steden ‘in Judea en Samaria’, de Bijbelse benaming voor de Palestijnse Westelijke Jordaanoever, moeten ondersteunen.

In haar opvattingen gaat de partij verder dan alle andere Nederlandse politieke partijen door een extreme, op Israël gerichte nationalistische ideologie te vertolken, waarvoor in Israël zelf overigens weinig aanhang is. Zelfs de kleine christelijke partijen als SGP en ChristenUnie erkennen het Palestijnse volk, en – zij het wat omfloerst – een vorm van recht op zelfbeschikking.

In eerdere verkiezingsprogramma’s en uitingen was de boodschap van de PVV al eenduidig: Israël dient, als ‘benarde voorpost van de Westerse wereld tegen de oprukkende islamisering’, onze onvoorwaardelijke steun te krijgen; voor Palestijnen en een Palestijnse staat is daarbij niet alleen geen plaats, het zou tevens een knieval zijn voor terrorisme en islamisme.

Feiten, analytische verfijning of een minimum aan bewijsvoering is aan de PVV niet besteed: Palestijnen zijn Arabieren, Arabieren zijn moslims, moslims zijn samenzweerders en terroristen, heimelijk waar nodig, openlijk waar mogelijk. Zij zijn uit op de ‘wereldheerschappij’ en als Israël ‘valt’, volgt ‘de rest van ‘de westerse wereld’ in rap tempo.

Consequenties

De consequenties van het door de PVV voorgestane ‘Midden-Oostenbeleid’ liggen voor de hand. Van het realiseren van nationale of individuele rechten van de Palestijnse burgerbevolking in de bezette Palestijnse gebieden kan geen sprake zijn. De PVV wil de Palestijnen weg hebben, naar Jordanië, of in ieder geval een situatie creëren in de bezette gebieden waarbij de Palestijnse burgerbevolking gemarginaliseerd en uitgesloten wordt.

Daarmee toont de partij dezelfde  bekrompen en ‘chauvinistische’ interpretatie van Israëls belangen als nationalistisch rechts in Israël, aangezien een duurzame en stabiele vrede in zo’n situatie verder te zoeken zal zijn dan ooit. Het ‘democratische Israël’ waar Wilders voor zegt op te komen is een Israël zonder of met zo weinig mogelijk Palestijnen. Het zal een antidemocratische en autoritaire Apartheidsstaat worden. Een nachtmerrie voor Palestijnen én Israëli’s.

In de voorbije kabinetsperiode was de invloed van gedoogpartner PVV op het Nederlandse Israël-beleid duidelijk zichtbaar. De PVV had grenzen getrokken, waar het kabinet Rutte in theorie afstand van nam, maar waarmee het in de praktijk best uit de voeten kon. Verbale lippendienst bewijzen aan de  tweestatenoplossing, maar geen enkel probleem maken van handel met de illegale nederzettingen.

Nederland staat inmiddels binnen de EU bekend als het land dat altijd, en als een van de weinige, op de rem trapt bij kritiek op het handelen van de huidige Israëlische regering. Israël werd expliciet genoemd in het regeerakkoord en de relaties met het land werden geïntensiveerd in een tijd dat de kritiek, ook binnen de EU, op de bezetting en de voortgaande nederzettingenbouw in bezet gebied alleen maar toenam.

We mogen hopen, mede in het belang van Israëli’s en Palestijnen, dat de rol van de PVV in dit dossier is uitgespeeld. Of het Nederlandse Midden-Oostenbeleid daarmee een heel andere wending zal nemen, valt overigens nog te bezien.
Rick Meulensteen is medewerker bij Een Ander Joods Geluid

Geef een reactie

Laatste reacties (72)