3.697
196

Publicist op weblog Hollandsche Politiek

Paul Wilders is de broer van Geert Wilders. Hij beheert het weblog Hollandsche Politiek op www.dutchpolitics.org

De PVV rekent ons voortijdig rijk

Grove schattingen over de kosten van de immigratie zijn demagogisch en ontoereikend onderbouwd en ze gaan voorbij aan komende Europese wetgeving.

De immigratie van niet-westerse allochtonen naar Nederland kost de samenleving tussen de zes en tien miljard euro. Dat blijkt volgens PVV-leider Geert Wilders uit voorlopige resultaten van een onderzoek van het economisch onderzoeksbureau Nyfer.

Een migrant kost de belastingbetaler per saldo enkele tonnen, zegt Wilders. De PVV, die Nyfer om het onderzoek had gevraagd, ziet hierin een bevestiging van de wens on massa-immigratie een halt toe te roepen en spreekt en passant over een bedrag van zes miljard tot tien miljard.

Er dienen bij Wilders’ slogan echter een veelheid van voorbehouden te worden gemaakt.

Ten eerste stelt in het de jaren negentig door oud-LPF minister Eduard Bomhof opgerichte Nyfer terecht dat het hier een grove schatting van Wilders zelf betreft:

Nyfer vindt het vervelend dat de gegevens naar buiten zijn gekomen. Het instituut zegt nog volop bezig te zijn met het onderzoek en gaat ervan uit dat Wilders zelf een grove schatting heeft gemaakt.

Onzorgvuldige spreken voor de beurt derhalve. Op grove eigen schattingen kan niemand bouwen.

Ten tweede: onbeantwoorde maar zeer relevante vragen worden niet aan de orde gesteld: hoe verhouden zich de vooronderstelde cijfers zich met “wel-westerse” immigranten? Over welke tijdspanne wordt hier gesproken in jaren gemeten? Wat is de exacte vraagstelling van de PVV aan Nyfer geweest?

Slechts volledige openbaarmaking van zowel exacte vraagstelling door de PVV alsmede het definitieve rapport kunnen op beide vragen daadwerkelijk uitsluitsel geven.

Ten derde: Het asiel en immigratiebeleid wordt overgedragen aan de Europese Unie. Het is derhalve zeer de vraag of beslissingen genomen op lokaal Nederlands niveau daadwerkelijk van invloed zullen zijn. Zij het niet nu, dan toch binnen afzienbare termijn. Nuttig en noodzakelijk leesvoer treft u onder meer hier: asiel en migratiebeleid alsmede vrij verkeer van personen, asielbeleid, immigratie.

Er resteert derhalve slechts een enkele conclusie op dit moment: de PVV rekent ons voortijdig rijk. De strategie van Geert Wilders om het verkiezingsprogramma van de PVV gedoseerd in de openbaarheid te brengen heeft zich tot op heden tegen hem gekeerd.

Het voortijdig naar buiten treden met een rapport gebaseerd op grove schattingen in combinatie met de op stapel staande wetgeving door de Europese Unie welke Nederlandse besluitvorming teniet kan doen is niet alleen demagogisch, ontoereikend onderbouwd en voorbijgaand aan komende Europese wetgeving. Het tekent eens temeer de klaarblijkelijke wanhoop binnen de PVV.

Geconfronteerd met de rake klappen die zich electoraal aftekenen voelt zij zich gedwongen te snel en te onzorgvuldig een poging te doen om een halt toe te roepen aan de neerwaartse spiraal. Dat mag dan op het eerste zicht goed over kunnen komen; op termijn kan ook nu weer een en ander als een boemerang werken.

Dit stuk staat ook op de website Hollandsche Politiek.

Geef een reactie

Laatste reacties (196)