1.271
23

Hans Groen [1963] is adviseur op het gebied van organisatie effectiviteit en Supply Chain Management. en heeft opleiding in bedrijfseconomie en logistieke bedrijfskunde.

De rechtstaat als product

Met de annulering van de lezing van Thomas van der Dunk is het pad waarop CDA en VVD wandelen verder verduisterd

De Willem Arondéuslezing is juist bedoeld om de controverse niet te schuwen en zo het debat in alle openheid te kunnen voeren. Maar de lezing van Thomas was te scherp richting de PVV volgens CDA en VVD. Na consultatie van de PVV werd de lezing geannuleerd. De prijs was blijkbaar te hoog voor CDA en VVD.

De houding van CDA en VVD wordt met de dag merkwaardiger. Enerzijds nemen zij Wilders volledig in bescherming indien hij zijn ongenuanceerde mening uit. Anderzijds mag er geen PVV bashing plaatsvinden. Het bashen van andere partijen en groepen in de samenleving door Wilders is echter geen probleem. Sterker. Dat is volgens de coalitiegenoten vrijheid van meningsuiting. Niet bepaald consequent.

Door de geforceerde gedoogconstructie zitten de coalitie partijen in een patstelling. De steun van de PVV is blijkbaar dermate essentieel dat deze onder geen beding in gevaar mag worden gebracht. Trekt de PVV de stekker eruit dan dreigt een verder verval van het CDA en de VVD die er nu nog goed voor staat, verliest veel van zijn zetels aan de PVV. En juist nu de VVD na bijna 100 jaar eindelijk eens een MP mag leveren. Dat gegeven moet gekoesterd worden. Links moet koste wat het kost buiten de Treveszaal gehouden worden. Dat was ook de insteek van Wilders. Hij vond alles best zolang Femke, Alexander en Job maar niet in die zaal terecht kwamen.

Als gevolg offert ook Wilders met het grootste gemak allerlei standpunten op. De 3000 agenten komen er niet. 12.000 verplegers ook al niet. AOW leeftijd over de balk heen en ga zo maar door. Ook de VVD heeft haar partijbeginselen in de prullenbak gekieperd. Regeren is belangrijker dan fundamentele uitgangspunten.

Met de annulering van de lezing op aanbevelen van Brinkman, zakken het CDA en de VVD door het ijs heen. [ja zelfs met dit warme weer] De controversiele opvattingen van Wilders over onze rechtstaat en groeperingen is geen belemmering. Maar zodra er tegengas wordt gegeven, moffelt men dat het liefst zo diep mogelijk onder het kleed. Vrijheid van meningsuiting is een essentieel onderdeel van onze rechtstaat. Niet iets waarover je onderhandelt met je gedoogpartner. Als de lezing van Thomas zou aanzetten tot haat of racisme, dan zouden de partijen een punt hebben. Maar wie de lezing doorneemt, ziet dat deze de ontwikkeling en opkomst van de PVV in een breder perspectief plaatst.

De capitulatie die Thomas van der Dunk beschrijft in zijn lezing kon niet beter bewezen worden dan het huidige optreden van de Statenleden van CDA en VVD. De opvatting van het VVD Statenlid ‘van Straaten’ dat Thomas een ander podium moeten zoeken, raakt kant noch wal. De Willem Arondeuslezing is juist in het leven geroepen om scherpe lezingen zoals van Thomas naar voren te brengen. Maar blijkbaar was de prijs te hoog en een vrijheid werd geofferd. De beginselen van onze rechtstaat zijn door het CDA en de VVD definitief gedegradeerd tot een product waarover onderhandeld kan worden.

Dit stuk is overgenomen van het weblog van Hans Groen

Geef een reactie

Laatste reacties (23)