10.571
88

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

De seksuele frustratie bij mannen

Update: een uitstekende illustratie bij het bovenstaande biedt Sharia4you ... Het heeft niks met sociaaleconomische achtergronden te maken maar met een maagdencultus

Een paar jaar geleden was ik te gast op een Marokkaanse bruiloft. De bruid en de bruidegom zaten op een soort troon. In de zaal heerste een volstrekte scheiding naar geslacht. Aan de voeten van het gelukkige paar waren de vrouwen sensueel aan het dansen.

Ze droegen prachtige vallende jurken die hun figuur accentueerden. Dit alles werd gadegeslagen door de mannen die zich hoog op het balkon bevonden en met duistere blikken naar beneden staarden. Zij mochten er alleen naar kijken. De Nederlandse genodigden werd een tafel aangewezen bij de vrouwen. Het was een fascinerende avond.

Wat moet dát een seksuele snelkookpan zijn, dacht ik. Wat moet die scheiding van geslachten tot een diepe frustraties leiden. Hoe ongezond is dit allemaal. Toen ik een jaar of zeventien was, kleurde ik dieprood als een meisje mij aansprak. Dat kwam omdat ik als nette katholiek altijd op jongensscholen gezeten had. De kerk vond co-educatie – gemengd onderwijs – een slecht idee. Dat veranderde pas aan het eind van de jaren zestig.

Rechtzinnig geloof in de God van Abraham, Isaac en Jacob, hetgeen joden, christenen en moslims gemeen hebben, is zelden compatibel met een ontspannen omgang van de geslachten. Voor de aanhangers bestaat het leven uit een gevaarvolle voettocht door een mijnenveld vol taboes en verboden, waar meestal de genoegens des levens gelden. Daar houdt God niet van. En vaak zijn de regels die de omgang tussen meisjes en jongens beperken, het strengst. Ze worden ze, zodra de puberteit is ingetreden, zoveel mogelijk uit elkaar gehouden. En bij meisjes is hun zuiverheid, hun maagdelijkheid de grootste schat die met hand en tand door de hele familie beschermd wordt.

Dat zal in zijn oorsprong wel met erfrecht te maken hebben. Vaderschap is alleen te bewijzen als je zeker weet dat de moeder aantoonbaar met één en dezelfde persoon geslapen heeft. Dat wordt dan religieus gelegitimeerd met een beroep op de wetten van een strenge God. Maar dat doet er in dit verband niet zoveel toe. Die voorschriften en taboes leiden er toe dat een evenwichtige seksuele ontwikkeling zeer moeilijk, zo niet onmogelijk wordt gemaakt. Elke gezonde en onbeladen omgang tussen jongens en meisjes wordt immers bedreigd met hel en verdoemenis. Je hebt alleen maar je eigen overspannen fantasie die zich mengt met een diepgaand zondebesef want God is ook niet mals tegenover wie de hand aan zichzelf slaat.

Dat is de achtergrond van het gesis op straat en dat “hoerrr…”. Het is onmacht, het is frustratie. Wie sist en “hoerrr” zegt, maakt daarmee voor zichzelf de taboes en regels aanvaardbaar die zijn leven verzieken en de bevrediging van zijn verlangens onmogelijk maken. Die hem opzadelen met seksuele frustraties en psychische ellende. Het heeft niks met sociaaleconomische achtergronden te maken maar met een maagdencultus.

Die hebben de christenen pas een halve eeuw geleden echt doorbroken. En er zijn ook bij hen nog vele resten van aanwezig, getuige het feit dat een jongen met veel vriendinnetjes stoer is, maar een seksueel actief meisje een slet. 

Toch is dat gesis en die opmerkingen niet acceptabel. Geen mens heeft het recht onbekenden met zijn frustraties te confronteren. En als het meer is dan woorden alleen, dan heet dat aanranding. Daar bestaat uitstekende wetgeving voor. En voor de rest niks. Niks dus.

Niet hele betogen over een botsing der culturen, Eurabië én meer van dat soort onzin. Handhaving van die wetten. Dat is genoeg. En de sissers laten weten en voelen dat zij een probleem hebben, niet degenen die zij lastig vallen. Dat is dan hun persóónlijke probleem.

Update:
Een uitstekende illustratie bij het bovenstaande biedt Sharia4you met een videoverklaring die is uitgebracht naar aanleiding van de commotie rond het wangedrag van mannen ten opzichte van vrouwen in Brussel. In feite maakt de spreker ongesluierde vrouwen in een zeer uitvoerig betoog uit voor hoeren. Daarvoor draagt hij geen enkel godsdienstig argument aan maar beperkt hij zich tot schelden en beledigen. Proef de frustratie onder de tekst.
En “Een gelovige slavin is zeker beter dan een veelgodenaanbidder. Ook al is zij aantrekkelijk voor jullie”. Dat is een citaat van een oude korangeleerde, maar waarom komt hij in deze context juist daarmee? Welke fantasie zit daar achter? Ontdek de vele beschrijvingen van situaties waarin vrouwen weinig kleren dragen of zich moeten uitkleden. Meneer staat de kuisheid voor, maar is toch heel plastisch. Let ook op het slotdeel: weer over slavinnen en polygamie. Ja, het valt niet mee als je niks mag van je geloof.

Zielige man.

Toch maakt hij één gevaarlijke opmerking: hij stelt, dat vrouwen die het niet bevalt uit moslimwijken moeten verdwijnen. Het is belangrijk om vast te stellen, dat moslimwijken in de Benelux niet bestaan evenmin als katholieke of protestantse wijken. Dit is een bedreiging die ik in de aandacht van de Brusselse justitie aanbeveel.

Lees hier het artikel in de NRC en bekijk de videobijdrage: let op: de spreker begint in het Arabisch maar gaat dan over op het Nederlands.


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (88)