3.214
57

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

De SNS bank dreigt in elkaar te storten

Als SNS omvalt blijven er drie grote conglomeraten over. De tijd om Nederlandse financiële systeem radicaal te hervormen dringt

Terwijl de natie zich druk maakt om de inkomensafhankelijke ziektekostenpremie, kruipt een nieuw monster van Frankenstein uit de kelder: de SNS bank staat op instorten. De zaken gaan niet eens zo slecht maar het hele conglomeraat wordt meegesleept door de dreigende deconfiture van de vastgoedpoot. SNS heeft dankzij een financiële injectie van de overheid in 2008 het hoofd boven water kunnen houden ondanks dat stuk beton om de voeten maar nu lukt dat niet meer.

NRC Handelsblad tettert in het hoofdcommentaar van donderdag minister Dijsselbloem een advies in het oor. Hij moet SNS netjes ontmantelen voor een ineenstorting van de bank enorme schade doet aan de Nederlandse economie.

Als dit scenario doorgang vindt, blijven er op de Nederlandse markt nog maar drie grote partijen over, ING, Rabobank en ABN/AMRO. Dat noemden ze vroeger een oligopolie: een heel beperkt aantal spelers beheerst de markt en houdt de prijzen hoog. Van een echte concurrentie kan dan geen sprake zijn.

Wie financiële producten nodig heeft, merkt dat nu al aan de hoge kosten die de drie banken berekenen. Daarmee schaden de drie grote banken het herstel op ongeveer dezelfde manier waarop de regering Rutte-Asscher dat volgens velen doet: door de koopkracht af te romen.

Als SNS Reaal niet meer overeind te houden is, moeten er veel drastischere maatregelen genomen worden dan het uit de markt nemen van die bank. Dan wordt het tijd om heel het Nederlandse financiële systeem radicaal te hervormen, om meteen een eind te maken aan de macht van alle drie de grote financiële conglomeraten die overblijven.

Het laatste boek van Han van der Horst is: Nederland, de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (57)