2.122
79

Fractievoorzitter Leefbaar Rotterdam

Ronald Buijt is sinds 2006 lid van de gemeenteraadsfractie van Leefbaar Rotterdam. Ronald (1970) is getrouwd en trotse vader van een dochter. Hij werkt als planner bij een transportbedrijf en is in het verleden (jeugd)voetbaltrainer geweest bij Excelsior '20 (Schiedam) en Alexandria '66 (Oosterflank).
Ronald heeft veel affiniteit met sport- en jeugdzaken. Op sportgebied vecht hij voor de vele clubs in deze stad die het moeilijk hebben. Hij pleit voor een forse lastenverlichting voor de clubs. Hij ziet veel mogelijkheden om sport te integreren op de basisscholen, mits er genoeg sportlocaties zijn. Op dit terrein is nog veel te winnen.
Ronald zet zich graag in voor de jeugd die niet voor problemen zorgt. Hij vindt het van de gekke dat er door dit stadsbestuur nauwelijks geïnvesteerd wordt in deze groep. Bijna al het geld gaat momenteel naar de probleemgevallen, maar tot overmaat van ramp zorgt dit niet eens voor een daling van de problemen.
Verder is Ronald voorstander van strafcampussen voor notoire jeugdcriminelen. Dit is goed voor de andere jeugd, die niet meer beïnvloed of geïntimideerd worden, beter voor de leraren en, de buurten en dus goed voor Rotterdam.
Portefeuilles: Brede Scholen en Elektronisch Kinddossier (EKD). Tevens is Ronald voorzitter van de commissie Bestuur, Veiligheid en Middelen

De staatssecretaris moet Ibn Ghaldoun per direct sluiten

Zelfs de combinatie van misbruik maken van onderwijsgelden, jarenlang zeer zwak onderwijs geven en de grootste examenfraude uit de geschiedenis, is kennelijk niet voldoende om een school te sluiten

Na de laatste onthullingen van het Algemeen Dagblad dat zelfs diverse leraren wisten dat er gerommeld is met de eindexamens, kan ook staatssecretaris Sander Dekker zich niet meer op de vlakte houden ten aanzien van de sluiting van de ISG Ibn Ghaldoun. De uiteindelijk onvermijdelijke beslissing langer uitstellen is in alle opzichten verkeerd. Vooral de leerlingen van de Ibn Ghaldoun zelf zullen hierdoor veel nadeel ondervinden.

Ibn Ghaldoun is de laatste jaren al een aantal malen langs de rand van de afgrond gescheerd. Financieel stond en staat de school er uitermate beroerd voor mede doordat men onderwijsgeld had uitgegeven aan reizen naar Mekka, schoolvervoer ten onrechte had gefinancierd en mensen op de loonlijst heeft gezet die helemaal geen les bleken te geven. Ook het niveau van het onderwijs  wordt door de Inspectie al jarenlang bestempeld als zwak tot zeer zwak. In 2012 slaagde nog geen 50% van de havisten en ook het vmbo staat te boek als één van de aller-slechtste van Nederland.

Sinds de sluiting van het Islamitisch College Amsterdam in 2010 is Ibn Ghaldoun de enige school in het voortgezet onderwijs van islamitische signatuur. In 2008 riep de toenmalige Rotterdamse onderwijswethouder Geluk (CDA)  de ouders  middels een brief al eens op hun kinderen van deze school te halen. Voor zover bekend de enige keer dat dit gebeurd is in Nederland.

Toen duidelijk werd dat het uitgelekte vwo examen Frans afkomstig was van Ibn Ghaldoun, volgden de ontwikkelingen elkaar in rap tempo op. Uiteindelijk bleken in totaal 27 examens gestolen te zijn, waren alle vwo’ers van de school op de hoogte van de fraude, hebben 20 leerlingen inmiddels bekend de examens vooraf te hebben ingezien, zijn er daarnaast  8 arrestaties verricht en zijn de examens tot ver buiten de school te koop aangeboden.

CDA-wethouder Hugo de Jonge, de PVV, PvdA en Leefbaar Rotterdam riepen de school dan ook op zichzelf  te sluiten. Staatssecretaris Dekker hield zich tot afgelopen weekend op de vlakte. Ook de linkse partijen in de Rotterdamse gemeenteraad zaten op deze lijn omdat zij vinden dat zolang onderzoeken van politie, onderwijsinspectie en het Openbaar Ministerie nog niet hebben uitgewezen dat de school verwijtbaar heeft gehandeld, sluiting niet aan de orde kan zijn.

Nu het Algemeen Dagblad citeert uit het politieonderzoek, is ook dat argument komen te vervallen. Reconstructie toont aan dat diverse leraren ‘in paniek raakten’ toen ze in de gaten kregen dat er met de verzegeling van de examens was gerommeld. In plaats van alarm te slaan hebben zij er voor gekozen hun mond te houden en de fraude te verzwijgen.

Het ligt voor de hand dat de rector en de bestuursvoorzitter van de school vandaag of morgen hun aftreden bekend zullen maken. Zij zijn verantwoordelijk voor een eerlijk en ordentelijk verloop van de examens. Nu aantoonbaar vaststaat dat de school grote steken heeft laten vallen bij de beveiliging van de examens en de ontdekte fraude in geen van de gevallen aan de inspectie is gemeld, rest hun geen andere keuze.

Maar deze examenfraude moet een punt zetten achter het gehele onderwijs op het Ibn Ghaldoun. De school had al een zeer slechte naam. De gebeurtenissen rond deze examenfraude zullen de waarde van de – toekomstige – behaalde diploma’s ernstig aantasten. Er zal altijd een zweem van twijfel aankleven. Een diploma moet juist boven iedere twijfel verheven zijn.

Helaas is er op de school zelf nog geen spoortje te ontdekken van enig besef wat de impact van deze hele zaak heeft op een eventuele toekomst voor deze school. School, ouders en leerlingen roepen gezamenlijk op dat de school niet gesloten mag worden en het aantal nieuwe aanmeldingen is net zo hoog als voorgaande jaren.  Jammer genoeg  is voor veel ouders de islamitische signatuur veel belangrijker dan de kwaliteit van onderwijs en de waarde van het diploma van hun kinderen.

Staatssecretaris Dekker kan niet anders dan deze week kleur bekennen. Het is een immense operatie om de bijna 700 leerlingen voor 1 september over te plaatsen naar andere scholen. Wanneer Dekker besluit de beslissing over sluiting voor zich uit te blijven schuiven heeft dit dramatische gevolgen. Het is logistiek bijna onmogelijk om tijdens het komende schooljaar leerlingen over te plaatsen. Bovendien is het voor leerlingen beter wanneer zij aan het begin van het schooljaar een nieuwe start kunnen maken.

Het niet sluiten van Ibn Ghaldoun is een slecht signaal naar het Nederlandse onderwijsveld. Zelfs de combinatie van misbruik maken van onderwijsgelden, jarenlang zeer zwak onderwijs geven en de grootste examenfraude uit de geschiedenis, is kennelijk niet voldoende om een school te sluiten. De vraag die rijst: wat moet je dan wél doen wil je als school  gesloten kunnen worden?

Volg Ronald Buijt ook op Twitter

Geef een reactie

Laatste reacties (79)