1.475
32

directeur WISE

Peer de Rijk
13.06.66
Vader van twee kinderen (14 en 18)

Werd in 1980 als kleine jongen van 14 actief tegen kernenergie. Eerst in de Deventer basisgroepen tegen kernenergie, daarna steeds meer landelijk, in verschillende organisaties en verbanden. Eerste actie; de blokkade van Dodewaard, drie dagen, 1980.

1983 - 1990
Als organisator betrokken bij tientallen directe acties tegen kernenergie in Nederland. Organisatie van blokkades, bezettingen, debatten, publicaties, kleine en grote, ludieke en stevige directe acties, manifestaties en demonstraties tegen Borssele, Dodewaard, UCN Almelo, dumpingen van kernafval in de Noordzee, transporten radioactief materiaal door Nederland et cetera. Maar ook acties tegen Shell in Zuid-Afrika, het militair-industrieel complex en voor het milieu. Betrokken bij oprichting Nationale Milieu Actie, Landelijk Platform Tegen Kernenergie, Basisgroepen tegen kerngeweld en militarisme, internationaal congres radicale antikernenergiegroepen uit heel Europa.

1990 - 1996
'Energiecampaigner’ bij Vereniging Milieudefensie. Verantwoordelijk voor organisaties van al het klimaat -en energiewerk; lokaal, landelijk en internationaal. Ontwikkeling van toolkits voor lokale groepen, woordvoerder kernenergie voor Milieudefensie en Friends of the Earth Europe. Betrokken bij oprichting Klimaatverbond. (Nederland en Europees)Organisatie van landelijke actiedag ‘Amersfoort aan Zee’ en campagne ‘Schep nieuwe wegen weg’. Een jaar als ‘campaigner’ lid geweest van het ‘Vliegverkeerteam’ van Milieudefensie met organiseren van acties tegen de uitbreiding van Schiphol als belangrijkste taak

1997 - 2000
Campagnemedewerker kernenergie voor WISE International, in Amsterdam. Verantwoordelijk voor projecten in Azië, eerste woordvoerder WISE, ontwikkeling educatieve materialen, fondswerving. Veel gereisd naar Korea, Thailand, Taiwan, Filippijnen en Rusland

2000 – heden

Directeur WISE


• 2003- 2009 Bestuurslid Vereniging Milieudefensie (Friends of the Earth Netherlands)
• 1998- 2004 Bestuurslid XminY fonds
• 2004-2007 Bestuurslid Woonwerkvereniging WeeGee
• 2001 – 2005 Bestuurslid Stichting RWW

De stemming slaat om: 110.000 gratis “Volkskranten” uitgedeeld

Voor iedereen die het nu-al collecters-item gemist heeft, via de site kun je een exemplaar bestellen.

Wat een leuke dag. Met 240 mensen op bijna veertig stations in dertig plaatsen 110.000 “Volkskranten” uitgedeeld.

Twee dagen voor de verkiezingen wilden we laten zien hoe het nieuws er ook uit zou kunnen zien. Ging de verkiezingscampagne, van links tot rechts, bijna alleen over de vraag wie het meest kan bezuinigen, wij laten zien dat een sociale, duurzame en rechtvaardige samenleving mogelijk is. En dat de weg om tot een dergelijke samenleving te komen soms verbazingwekkend eenvoudig is. Zo brengt de krant het grote nieuws dat er een wereldwijd klimaatakkoord is, dat het CPB met nieuwe berekeningen terugkomt op haar doemscenario’s die tot de wedstrijd “wie hakt het meest in de collectieve uitgaven” heeft geleid. Ook blijkt dat onze kroonprins op weg is naar Amerika om te helpen met opruimen van de olie, gaat de EU eindelijk een fatsoenlijk vluchtelingenbeleid voeren, biecht de Paus condoomgebruik op en slaan zelfs de vaste columnisten van de Volkskrant een andere toon aan!

Het is mogelijk, een wereld waarin iedereen zichzelf kan ontplooien, gebruik kan maken van gelijke rechten en waarin welvaart gelijk verdeeld is. Een wereld waarin op een verantwoorde manier omgegaan wordt met het milieu en het klimaat. Met de speciale Volkskrant hopen we mensen te inspireren om ook aan de slag te gaan. Want zou het niet mooi zijn als de krant er iedere dag zo zou uitzien?

Het is voor het eerst dat in Nederland een krant volledig ‘ge-spoofd’ wordt. Wij hebben ons hierbij laten inspireren door de Yes-men, die een jaar geleden een eigen versie van de New York Times uitbrachten (zie www.nytimes-se.com)

Bij ons project hoort natuurlijk ook een website. Daar staat de krant integraal op maar de website biedt meer. Bezoekers kunnen reageren op de artikelen, commentaar plaatsen en actief worden op een van de terreinen die in de krant aan de orde komen. Neem gerust een kijkje op de website.

PCM dreigt met juridische stappen om de website uit de lucht te krijgen. Broertjes van de echte Volkskrant reageert heel rustig. Kan hij makkelijk doen.. hij is weg.

Voor iedereen die het nu-al collecters-item gemist heeft, via de site kun je een exemplaar bestellen. We hebben er 1000 achtergehouden.

Geef een reactie

Laatste reacties (32)