4.258
162

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

De stille revolutie tegen Rutte II

Burgers saboteren massaal de plannen van de regering

Hier en daar hoor je al voorspellingen van een hete herfst. De coalitie zal zich met haar slecht-nieuws-begroting eenzaam en alleen handhaven in politiek Den Haag terwijl een eind verderop het Malieveld keer op keer volloopt met woedende burgers. PVV’ers vermeien zich nu al in de massademonstratie die Geert Wilders heeft gepland.

Natuurlijk kun je met een actiepet en een spandoek op dat modderige weiland bij Den Haag Centraal gaan staan, maar je wordt door de machthebbers in je gezicht uitgelachen. Ook al brul je met zijn tienduizenden nog zo hard ‘Nee!’, op het ‘Pikken we dat?’ van de actieleider. Een petitie maakt evenmin veel  indruk. De honderdduizenden handtekeningen worden in ontvangst genomen door Kamerleden die er in het kader van hun politieke opzetjes garen bij hopen te spinnen.

In feite echter heerst er in de Tweede Kamer veel overeenstemming over het te voeren beleid, ook bij grote delen van de oppositie. CDA, D66, de CU, de SGP en in veel opzichten GroenLinks zullen, mochten ze aan de macht komen, de lijn van Rutte I en II met een paar variaties voortzetten: de 3% is heilig en wat nog over is van verzorgingsstaat en werknemersbescherming, dient verder te worden ontmanteld. Ook het MKB heeft weinig te verwachten van de regering of wat men laatst nog noemde de ‘staatsdragende’ oppositie. 

Koopstaking
Zijn de burgers dan machteloos? Moeten zij zich noodgedwongen beperken tot uitingen van onvrede op internet? Nee, de revolutie is al begonnen. Ze  is sluipend en verborgen maar zij knaagt wel aan de fundamenten van de macht.

Niet ik heb er de signalen van opgevangen maar Dirk Jan van Baar. Hij doet daarvan terloops verslag in een opiniebijdrage voor het rechtse weblog Dagelijkse Standaard. Nederlanders houden de rug recht, schrijft hij aan het eind, zij doen wat zij willen. Zij laten zich niet om de tuin leiden door Binnenhofse praatjes en houden hun geld in hun zak. Zij zijn een steeds verder om zich heen grijpende kopersstaking begonnen. Zij tonen hun fundamentele wantrouwen in de Haagse politiek door steeds minder uit te geven. Zo zorgden zij er bijvoorbeeld voor dat de verhoging van de BTW niet tot hogere maar tot lagere belastinginkomsten leidden.

Natuurlijk is er geen sprake van gecoördineerde actie. Iedereen heeft zijn eigen reden om het kalm aan te doen en meestal is dat een dunnere portemonnee maar de stijgende spaarquote bewijst dat er meer aan de hand is: burgers kweken massaal reserves door te sparen of door hun hypotheek af te lossen. Zij beschermen zich tegen de gevolgen van het regeringsbeleid. Zo ontstaat een revolutionaire vorm van crowd wisdom en massa-actie: de burger pikt het niet meer en zorgt er door spaarzaamheid voor dat de beleidsvoornemens van de regering tot door haar ongewenste resultaten leiden. Ze werkt zich met elk nieuw plan alleen maar dieper in de nesten.

Zo is het goed voorstelbaar dat veel gewone spaarders hun geld aan ABN/AMRO hebben toevertrouwd OMDAT het een staatsbank is en dat die nu overwegen naar elders te vertrekken nog voordat de in Haagse kringen zo sterk aanbevolen beursgang een feit is.

Het plan van minister Dijsselbloem om op den duur van starters op de woningmarkt te eisen dat zij een procent of twintig van het koopbedrag uit eigen geld financieren, zal tot een verdere verstilling op de makelaarskantoren leiden. Alle fiscale maatregelen om mensen te bewegen geld te halen uit stamrecht BV’s of om hun spaarcenten vervroegd aan hun kinderen over te doen, zullen met onverschilligheid worden begroet: burgers doen niet meer mee. 

Uitlachen
Dat is de stille revolutie van 2013 en die zal veel meer effect zal hebben dan welke massademonstratie ook. Met de hand op de portemonnee zijn het nu de burgers, die de ‘staatsdragers’ van het Binnenhof in hun gezicht uitlachen. En niet omgekeerd zoals in de dagen van het volle Malieveld.

Ik weet het: ze hebben er ook zichzelf mee wan het resultaat van dit alles is een krimpende economie maar revoluties zijn altijd een verdomd dure liefhebberij voor alle betrokkenen. Dat is een ding dat zeker is. 

Volg Han ook op Twitter

Het laatste boek van Han van der Horst is: Nederland, de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (162)