810
16

Voorzitter ROOD, jong in de SP

Leon Botter (1985) is voorzitter van ROOD, jong in de SP. Sinds 2006 is hij lid van de partij en haar jongerenorganisatie. In 2007 leidde hij anderhalf jaar de lokale ROOD-groep in Groningen. In Groningen voerde hij met de SP-jongeren o.a. succesvol actie tegen huisjesmelkers, voor het oplossen van de woningnood en tegen topsalarissen van universiteitsbestuurders. Vanaf 2008 is Botter algemeen bestuurlid van de landelijke vereniging en sinds het najaar van 2009 voorzitter. Hij studeerde neuropsychologie aan de Rijksuniversiteit van Groningen (afgestudeerd in 2007) en werkt tegenwoordig als psycholoog in een GGZ-instelling voor verslaving en psychiatrie in Rotterdam.

De toekomst zit niet te wachten op kernenergie

Juist wij jongeren komen nu in actie voor een schone, duurzame energievoorziening. Het is onze toekomst!

Dit stuk is tot stand gekomen in een samenwerking van de jongerenorganisaties ROOD, DWARS, PINK! en Jongeren Milieu Actief

Naast het bouwen van vijf vervuilende kolencentrales kiest het kabinet voor een nieuwe kerncentrale. De gebeurtenissen in Japan roepen vragen op over de veiligheid van het opwekken van nucleaire energie en het wegstoppen van het kernafval. Bovendien staat de investering in kernenergie de noodzakelijke investeringen in duurzame energie in de weg. De jongerenorganisaties van SP, GroenLinks, Partij voor de Dieren en Milieudefensie vinden kernenergie dan ook een uiterst onverstandige keuze.

Allereerst is kernenergie nog steeds niet veilig. Hoewel voorstanders van kernenergie om het hardst roepen dat de technieken enorm verbeterd zijn, is een ongeval nooit uit te sluiten. De veiligheid van een centrale blijft afhankelijk van omgevingsfactoren en menselijk handelen. We zien het nu in Japan: de kans dat er iets mis gaat is klein, maar de gevolgen kunnen gigantisch zijn.

Ook het kernafval vormt een probleem waar nog steeds geen oplossing voor is gevonden. Kernafval blijft zo’n 240.000 jaar radio-actief: zo lang is de mens nog niet eens op aarde. En we hebben geen idee wat we ermee moeten. In de zee dumpen, in zoutkoepels of in kleilagen: het zijn allemaal opties die vervuiling van ons zee- of grondwater kunnen opleveren. Door nu te kiezen voor kernenergie zouden we toekomstige generaties dus opzadelen met een probleem waarvan de omvang en duur niet zijn te overzien.

Dat kernenergie niet voor CO2-uitstoot zou zorgen, is overigens een fabel. In de kerncentrale zelf wordt geen CO2 uitgestoten, maar bij de winning en verrijking van uranium wel. Toegegeven, kernenergie levert minder broeikasgassen op dan die vijf geplande kolencentrales, maar niets is zo schoon als zon en wind. Zon en wind zijn daarnaast ook echt duurzame bronnen: het gebruik ervan vermindert de voorraad niet, ze raken niet op. Het uranium dat wordt gebruikt in kerncentrales raakt wel op. Bij het huidige gebruik hebben we naar schatting nog voor 50 jaar uranium; wanneer het gebruik stijgt is uranium dus binnen een aanzienlijke periode op. Hierdoor zal de prijs van uranium – en daarmee de kosten van kernenergie – sterk stijgen. En wat moeten we met een centrale zonder grondstof?

Voor de transitie naar die echt duurzame energievoorziening is nog meer kernenergie ook bijzonder onwenselijk. We kunnen ons geld maar één keer uitgeven. Nu investeren in kernenergie zou doodzonde zijn: tegen de tijd dat de geplande tweede kerncentrale stroom gaat leveren zijn we zo’n 15 jaar verder. Een windmolenpark heeft zich in dezelfde periode alweer terugverdiend. Nu investeren in bijvoorbeeld wind op zee kan daarnaast een grote hoeveelheid banen en veel kennis en ervaring opleveren waar we weer geld mee kunnen verdienen.

Wat Nederland nodig heeft is een flexibele energievoorziening die aansluit op de behoefte van mensen. Kerncentrales leveren een continue hoeveelheid stroom en kunnen niet uit op momenten dat er een kleinere vraag is. Dat betekent dat er op bepaalde momenten energie gedumpt zal moeten worden. We gaan toch zeker geen extra kerncentrales bouwen, grondstoffen verbruiken en afval creëren om de energie die dat oplevert weer weg te moeten gooien?

Nog meer kernenergie staat duurzame energie en een schone planeet in de weg. De keuze van dit kabinet kunnen we onze kinderen en kleinkinderen niet uitleggen. Daarom zijn we met milieuorganisaties en politieke partijen het initiatief ‘schoon genoeg van kernenergie’ gestart. De petitie is al meer dan 65.000 keer getekend en aanstaande zaterdag is er een manifestatie op de Dam in Amsterdam waar duizenden mensen worden verwacht. Juist wij jongeren komen nu in actie voor een schone, duurzame energievoorziening. Het is onze toekomst!

Geef een reactie

Laatste reacties (16)