3.752
124

Trainer/adviseur

Roald Pool is trainer en adviseur van managers bij gedragsverandering in organisaties (Vergouwen Overduin). Hij is van oorsprong econoom.

De twaalf soorten internetreageerders

Welk stigma ben jij?

Geen plek waar we meer stigmatiseren dan op een opinieplatform. Duizenden mensen die stelling nemen tegen groepen, types en soorten. En natuurlijk de vanzelfsprekende reactie: “Hoho, u stigmatiseert hier een hele groep! Dat kan toch niet?” En de reacties daarop. En daar weer op, en daar weer op, enz… Kortom: hoog tijd om de ‘reageerder’ als uniek organisme onder de loep te nemen en te determineren:

De ‘Reabombasten’
De bombast is iemand die een reacties schrijft die gemiddeld drie keer zo lang zijn als het schrijfsel van de oorspronkelijke auteur. Waar de stukjesschrijver zich probeerde te focussen op één stelling, gaat de reabombast volledig ‘off topic’ door te citeren uit de filosofie, de sociologie, de economie, de psychologie, de geschiedenis, religie en nog wat andere ‘-ies’. De overvloed aan kennis, feiten en bespiegelingen is zo groot dat de meesten niet eens meer durven te reageren. De reabombast staat natuurlijk al snel onder verdenking van ijdelheid en ‘heb je tijd over of zo?’. Toch worden ze over het algemeen gewaardeerd in de zin van een soort van pijprokende Oli B. Bommel.

De ‘Reazwevers’ 
Is compleet losgezongen van traditionele discussieregels en –technieken. Denkt, praat en schrijft louter associatief in de taal van het gevoel. Holisme als levensstijl. Is volstrekt incoherent naar rationele maatstaven. Saust in een vluchtige stijl een reactie bij elkaar met daarin zonder uitzondering de woorden ‘verbinding’, ‘harmonie’, ‘kosmos’ en ‘bij jezelf blijven’. Is daarna snel weer afgeleid en met iets anders bezig…

De ‘Reargupaten’
Heeft maar één obsessie: het detecteren van mensen op fouten in de argumentatiestructuur. Probeert dat ook met angstaanjagende precisie in te wrijven. Vaak lange reactie-epistels waarin geen fout over het hoofd is gezien. Voelt zich het meest in zijn/haar sas wanneer de ander in het geheel niet meer durft te reageren (“Zo, die is terug in zijn hok…”).

De ‘Reahova’s’
Is een mono-issue reageerder met een altijd maar één stokpaardje. Weet elke column ongeveer na een/twee zinnen om te buigen naar eigen missietopic.. Bijvoorbeeld na een stukje over de rol van religie in de politiek: “En wat dan te denken van de religie die neoliberalisme heet? De kerk van het grootkapitaal heeft in de afgelopen 30 jaar meer kapotgemaakt dan het geloof in tweeduizend jaar en bla bla…”.

De ‘Relativeurs’
Relativeert elk stukje volstrekt dood. Leeft in een soort van permanente staat van verontwaardiging over het feit dat op een opinieplatform nuance niet in acht wordt genomen. In plaats van het vermijden van opinieplatforms, kiest de relativateur voor het obsessief bestrijden van ongenuanceerdheid. Relativeurs lopen ook een verhoogde kans op het niet doorzien van ironie door stukjesschrijvers en reageerders. Ze gaan dan serieus in op iets wat grappig of hyperbolisch bedoeld was. Deze (sub)groep noemen duiden we specifiek als de ‘Relatreur’.

De ‘Rearechtsmensen’ (ook wel: ‘Reaguurders’)
Ziet de hele wereld door de bril van blanke hardwerkende belastingbetalers die uitgezogen worden door allochtonen, moslims, uitkeringstrekkers, milieugekkies, ambtenaren en linkse grachtengordelintellectuelen. Waant zich een permanent slachtoffer van die groepen en roept daarom permanent om wraakmaatregelen tegen elk lid van bovengenoemde groepen. Qua stigmatiseren een van de meest vakkundige groepen.

De ‘Realinksmensen’
Ziet de hele wereld door de bril van massa’s mensen die onderdrukt en uitgebuit worden door neo-liberalisme, het grootkapitaal en een kleine groep van cynische bankiers en politici. Woont in een van de meest rijke en qua inkomensverdeling gelijkmatige landen ter wereld. Heeft desondanks de hardnekkige overtuiging dat het grootste deel van de samenleving bestaat uit een lompenproletariaat. Zij dromen van revoluties waarin wraak genomen wordt op ‘graaiers’. De vraag is wel: als alle inkomens gelijkgetrokken zijn, wie is dan nog de vijand? Qua stigmatiseren ook een van de meest vakkundige groepen.

De ‘Reanoia’s’
Zien waarheden die de meeste mensen niet zien: 9/11 door Bush en Israël. De Bilderbergconferentie als samenzwering tegen alles wat leeft. Rutte als mastermind van het heroprichten van de slavernij en bankiers die het klimaat bewust opwarmen. Het voelen van angst gecombineerd met verontwaardiging en woede is hun verslaving. Diep in hun holen van anonimiteit delen ze speldenprikken uit in virtuele debatten.

De ‘Reamoeders’
Sommigen worden instinctmatig aangetrokken tot zieligheid en een neurotische drang tot zorgen voor een ander. Het liefst ongevraagd en ongeacht de hoeveelheid mensen die zielig worden geacht. Waar een auteur afgeeft op een groep, springen zij moederlijk in de bres. Ook al leest geen enkel lid van de groep de kritiek van de auteur, ze worden desalniettemin ongevraagd beschermd door een moeder die het liefdevol voor ze opneemt. Nou ja liefdevol? De vraag is wie hier het meest behoeftig is: de aangeklaagde of de beschermer die zich moeder wil voelen?

De ‘Recorrectors’
Waant zich alwetend in zijn omniversum van de opiniesite. Houdt van het debiteren van massa’s feiten en theorieën. Mengt zich zelf in discussies over eigen schrijfsels met pedante commentaren en zelfs het geven van rapportcijfers aan anderen. Houden van overtroeven, corrigeren en beleren. Disproportioneel aandeel van werkloze docenten.

De ‘Reopaten’
Is er op uit om mensen te kwetsen en wel in een kille en afstandelijke stijl. Steevast met een schuilnaam en –logo. Probeert de auteur systematisch en stap voor stap te fileren in zakelijk lijkend, maar ondertussen vilein taalgebruik. Ook wel de ‘seriekaraktermoordenaar’ genoemd…

De ‘Reaardiggevondenaar’
Heeft een diepe psychologische angst voor conflict en tegelijk de behoefte om die (waar dan ook) waar te nemen. Lijdt nog steeds door traumatische echtscheiding van de ouders. Stelt alles in het werk om de strijdende partijen weer bij elkaar te brengen, met empathisch taalgebruik als instrument. Hoopt op een definitief orgastische ‘group hug’ van alle polemisten die met oneindige harmonie beleven.

En,… wie bent u? Of bent u een van die zeldzame unieke individuen?

Geef een reactie

Laatste reacties (124)