783
9

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

De veiligheid is bij de VVD niet in goede handen

Als je computer of je winkelinventaris je lief is, stem dan op een andere partij

In de laatste dagen voor de verkiezingen tamboereert premier Rutte nogal op de veiligheid. Ondertussen vindt een lievelingsproject van hem en zijn kompaan minister van Binnenlandse Zaken Ivo Opstelten voortgang: de vorming van een nationale politie.

De eerste resultaten worden nu al zichtbaar Succesvolle samenwerkingsprojecten met het bedrijfsleven worden gestaakt, zo meldde De Telegraaf. De voornaamste daarvan zijn het loket cybercrime en stopheling.nl. Uit reacties van het Ministerie van Dinges en Justitie valt op te maken dat het hier een organisatorisch probleem betreft.

Deze zaterdag gaven Hilversumse agenten een staaltje van hun kunnen ten beste. Zij probeerden een verwarde man te stoppen, die zijn meubilair van de eerste verdieping op straat smeet. Hij dreigde ook zelf naar beneden te springen. In het kader van pogingen om deze psychiatische patiënt te stoppen, zijn schoten gelost. Men heeft ook getracht om een arrestatieteam op hem los te laten, maar schrijft Trouw, de deuren waren gebarricadeerd. De Gooi en Eemlander schrijft dat man bij deze actie uit het raam viel en gewond naar het ziekenhuis werd gevoerd.

Dit voegt zich bij allerlei staaltjes van politiegeweld die de afgelopen maanden naar voren kwamen. Uit een twistgesprek tussen de premier en Peter R. de Vries op de televisie bleek, dat de politie per jaar niet toekomt aan de afhandeling van 100.000 aangiftes. Rutte mocht van geluk spreken dat de discussie in de dagen daarna vooral ging over de botte opstelling van De Vries en niet over de inhoud van zijn opmerkingen.

Dat is jammer want deze cijfers vormen een veelzeggend contrast met de hoge toon die de politie tegenwoordig al héél snel aanslaat tegenover de op straat at random gefouilleerde burgerij. Je vraagt je af of dit alles niet mede een uiting is van frustratie over de onvoorstelbare hoeveelheden papierwerk en bureaucratie waarmee straatagenten wordt opgezadeld. En ondertussen zijn de buitengewoon voortreffelijk beloonde hoofdcommissarissen er niet eens in geslaagd een behoorlijk functionerend computer- en communicatiesysteem op te doen bouwen.

De afgelopen jaren is gebleken dat grote fusies van dienstverlenende instellingen, nutsbedrijven en onderwijsinstellingen voor de cliënten en de maatschappij als geheel weinig goeds opleverden. De afstand van het management tot de werkvloer is gegroeid. Bureaucratische controlesystemen houden de professionals van hun echte werk af. Dure managementlagen leveren weinig meer op dan gedoe en hinderlijke activiteiten die onder het mom van “aansturen” en “coördinatie” worden verkocht.

Nu laat men dit gevaarlijke geneesmiddel ook nog los op de kwalen van de politie. Dit kan niet goed aflopen. Dit blijkt in ieder geval uit het feit dat het al begint met het afbreken van www.stopheling.nl en aanverwante projecten.

Niettemin zijn Rutte en Opstelten trots op hun Nationale Politie. Conclusie: de veiligheid van de Nederlandse burger is bij de VVD niet in goede handen. Als je computer of je winkelinventaris je lief zijn, stem dan op een andere partij.

Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (9)