2.094
71

Emeritus hoogleraar politicologie

Joost Smiers is em. hoogleraar politicologie Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, en auteur van Trump is not the only problem ….. Solutions for an unfair world

De verantwoordelijken binnen ING moeten strafrechtelijk worden vervolgd

In de fantasiewereld van het OM is de bank een abstractie die de strafbare feiten gepleegd heeft. Niet waar: concreet aanwijsbare personen hebben dat gedaan

Wat zaten ze daar allemaal heerlijk te slapen, al die jaren lang. Alsof die bankiers van ING in de zevende hemel verkeerden. Als we het OM moeten geloven is het ongeveer zo gegaan. Op geen van de kantoren had er ook maar iemand in de gaten dat crimineel geld door de handen spoelde richting belastingparadijzen. Dat lijkt mij onwaarschijnlijk.

Wat eerder voor de hand ligt is dat er binnen de bank een sfeer bestond van lange neus: regelgeving is goed voor anderen, maar daar doen wij niet aan mee. Nu moet gezegd, dat is een euvel waar veel transnationale ondernemingen aan lijden. Doordat ze overal en nergens gevestigd zijn en complexe structuren bevatten is het hels moeilijk om hun, vaak duistere handel en wandel te controleren, en daar profiteren ze van. Op zich moet het Nederlandse OM geprezen worden dat ze bij ING een topje van de ijsberg in kaart heeft gebracht.

ING
Cc-foto: Commons Wikimedia

Voor het overige hebben we met een staaltje klassenjustitie te maken. Natuurlijk zijn er binnen de bank concrete mensen aan te wijzen die de richtlijnen opstelden over of klanten wel of niet doorgevraagd moesten worden over de oorsprong van de grote sommen geld die ze aanbrachten. Natuurlijk waren er medewerkers die wisten wat er onder hun ogen gebeurde en die frauduleus gedrag toelieten. En natuurlijk wist het topmanagement van de bank dat de controle ten ene male tekortschoot, en vond dat misschien ook wel prettig.

Maar gesteld de onwaarschijnlijke situatie dat ze dat allemaal niet wisten, dan nog moeten ze strafrechtelijk aangepakt worden. Immers, ze hadden het moeten weten. Dat is de kern waarom het draait. Er valt geen enkel motief te bedenken waarom zulke majeure schendingen van de wet door de vingers gezien mogen worden: betaal maar een boete en dan ben je van het gedonder af. Niemand in de samenleving wordt zo behandeld: betaal maar een bedrag en dan gaan we je niet vervolgen. En terecht niet. De rechter moet oordelen of er strafbare feiten gepleegd zijn. Het is klip en klaar dat ING daar in overvloed in grossierde.
Het OM zegt het zelf: ING heeft “structureel de wet overtreden en zich schuldig gemaakt aan strafbare feiten.” Welnu, in de fantasiewereld van het OM is de bank een soort abstractie die die strafbare feiten gepleegd heeft. Dat kan niet waar zijn: concreet aanwijsbare personen hebben dat gedaan, van hoog naar laag. Dat wil zeggen dat het niet voldoet als topman Ralph Hamers het boetekleed aantrekt. Wat hebben we eraan als de rechtstaat zo aangetast wordt? Hamers die verantwoordelijk is voor misdaden binnen zijn bedrijf pakken we met fluwelen handschoenen aan. Zo mag het niet gaan; ongelijke monniken ongelijke kappen tast het rechtsgevoel aan.

Het is natuurlijk gierende waanzin: zo een Hamers wordt meer dan genereus betaald omdat hij zo een zware en verantwoordelijke functie zou bekleden. Als puntje bij paaltje komt zou hij ineens niet meer verantwoordelijk zijn? Het lijkt me eerder dat het OM hem en enkele andere topmensen uit de bank in voorlopige hechtenis moet nemen om te voorkomen dat ze sporen uitwissen en hun verhaal op elkaar afstemmen, zoals recentelijk in Duitsland gebeurd is met de topman van een van de automerken.

Als het OM niet razendsnel toch overgaat tot vervolging, dan maken we droeve dagen door. Het gevoel van rechtvaardigheid wordt besmeurd als klassenjustitie de norm wordt.
Dan blijft er nog één vraag over. Het OM is bij het uitspitten van de puzzel gestoten op mensen en schijnconstructies die bij ING crimineel geld aanbrachten. Worden die vervolgd? Er wordt met geen woord over gerept en dat is een veeg teken.


Laatste publicatie van JoostSmiers

  • Trump is not the only problem

    Solutions for an unfair world

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (71)