10.989
237

Natuurgeneeskundig therapeut

Urmila Sewcharan werkt jaren als Ayurvedisch practitioner in Rotterdam. Zij is geregistreerd Natuurgeneeskundig therapeut en heeft naast haar behaalde studie voor Ayurveda ook Orthomoleculaire voeding en Coaching gestudeerd.

‘De Vereniging tegen de Kwakzalverij schiet door’

De vereniging projecteert haar eigen beperkte zicht en angst op anderen

Met verontwaardiging zie ik altijd weer hoe de Vereniging tegen de kwakzalverij (VtdK) haar kop op steekt om “Alternatieve” geneeswijze en behandelaars de kop in te drukken. Zij gebruikt haar invloed om eenzijdig haar verhaal te doen en deze geneeswijzen via de media in een negatief licht te plaatsen

Zo las ik in de Volkskrant van 16 mei jl. het artikel van de voorzitter van de VtdK waarin ze Staatssecretaris van Rijn van Volksgezondheid oproept om niet naar het Congres over Alzheimer te gaan. Met als reden dat de Reguliere Geneeskunde met de Ayurvedische visie van Deepak Chopra zou worden samen gebracht.

Zelf ben ik Ayurvedisch Practitioner en ervaar ik al vele jaren de negatieve opstelling van de VtdK jegens de Alternatieve geneeswijzen, waaronder Ayurveda. In mijn kleinschalig praktijk komen vaak patiënten langs met hun verhaal dat ze ten einde raad zijn wat betreft hun klachten. Ondanks dat ze veelal sceptisch zijn, voelen ze zich gedwongen om kennis te maken met het Alternatieve.

Alternatieve geneeswijzen
Tegelijkertijd zie ik een toename van patiënten die overtuigd zijn van een behandeling volgens de Natuurgeneeswijze. Ook steeds meer therapeuten in de reguliere gezondheidssector zoeken hun heil bij Alternatieve geneeswijzen. De GGZ zet inmiddels meditatievormen in, het belang van preventie en voeding en leefstijl wordt de laatste jaren ter bevordering van gezondheid erkend. Ayurveda is een compleet geneeskundig systeem dat veel verder reikt dan de hedendaagse medische praktijk.

Met compleet bedoel ik dat de Ayurvedische geneeskunde naast een gerichtheid op ziekte vooral een systeem is dat een gezond en vitaal leven bevordert. Deze geneeskunde wordt aan vele universiteiten onderwezen. In het curriculum wordt tevens onderwijs gegeven in de medische basisvakken als fysiologie, anatomie, ziekteleer, chirurgie en farmacie. Daarnaast focust de opleiding op een diepgaand inzicht in de Ayurvedische medische leer zoals leefwijze, voedingsleer, massages, meditatie, yoga en kruidenleer. De Ayurvedische geneeskunde is dus een holistisch geneessysteem met een multidisciplinaire aanpak waardoor het mogelijk is zowel lichamelijke en geestelijke ziekten te genezen en de duur en kwaliteit van leven te bevorderen.

Eeuwenoude geneeskunde
Deze geneeskunde ligt ten grondslag aan vele hedendaagse geneeswijzen. De laatste decennia heeft Deepak Chopra, arts interne geneeskunde en Ayurvedische geneeskunde, zich toegewijd aan het verspreiden van deze eeuwenoude geneeskunde om Gezondheid en Welzijn wereldwijd te bevorderen. Ook maakt hij zich hard om de Ayurevedische geneeskunde met modern wetenschappelijke methode te onderbouwen. De ayurvedisch genezer is zich bewust van deze oude wetenschap en traditie en voelt zich geroepen zich in dienst te stellen van bevordering van kwaliteit van leven, zowel individueel, sociaal maatschappelijk als mondiaal. Maar dit is lastig vanwege de onwetendheid bij menigeen.

‘Vereniging tegen de kwakzalverij schiet door’
Daarom ben ik van mening dat de VtdK tekort schiet door andere geneeswijzen te bestrijden. Ze komt ook tekort door niet te willen inzien dat de reguliere geneeskunde haar plafond heeft bereikt en dat we in het belang van een goede en betaalbare zorg voor de gezondheid van iedereen complementair moeten gaan werken. Het is voor mij duidelijk dat juist door de bangmakerij van de VtdK, geen budget vrijgemaakt wordt door zorgverzekeraars, politici en beleidsmakers ter bevordering van Complementaire – Alternatieve geneeswijzen en wetenschappelijk onderzoek hierin.

Moreel gezien vraag ik mij af of de VtdK de verantwoordelijkheid wil dragen om patiënten, die in nood verkeren en om die reden via andere wegen geholpen willen worden, deze zorg te willen onthouden. Ze doet zich voor alsof ze patiënten wil beschermen maar ik vraag me af waartegen. Door de jaren heen spant ze zich in om alternatieve behandelingen en behandelaars in een kwaad daglicht te stellen, maar vindt in verhouding weinig schrikbarends te melden. In vergelijking tot de fouten en misstappen binnen de reguliere geneeskunde is dit een korrel zand in een zandberg. Kortom, er is veel meer tussen hemel en aarde dan de VtdK beseft.

Geef een reactie

Laatste reacties (237)